Andrahandskontrakt

Vad du bör tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand

Ett andrahandskontrakt ska skrivas när någon med ett förstahandskontrakt eller någon som äger en bostadsrätt hyr ut bostaden till en annan person. Andrahandskontrakt har speciella lagar och regler som styr vad det ska innehålla och hur det ska skrivas.

Innan du skriver på ett andrahandskontrakt finns det vissa saker som det är viktigt att du har koll på. Ansvaret för att andrahandskontraktet är korrekt skrivet ligger hos både hyresvärden och hyresgästen.

Skriv alltid ett andrahandskontrakt

Det är väldigt viktigt att skriva ett andrahandskontrakt när du ska hyra eller hyra ut en bostad. Det är en trygghet för både hyresvärden och hyresgästen att ha ett andrahandskontrakt som täcker alla tänkbara situationer där konflikter kan uppstå. Därför bör ett andrahandskontrakt alltid skrivas oavsett hur lång eller kort uthyrningsperioden är.

1. Innan ni skriver ett andrahandskontrakt

Som hyresvärd bör du kolla upp:

 • Om du får hyra ut bostaden. Förstahandshyresvärden eller bostadsrättsföreningen måste godkänna att du hyr ut din bostad i andra hand. Om du inte har deras tillåtelse kan du som förstahandshyresgäst riskera att förlora ditt eget kontrakt om en otillåten andrahandsuthyrning upptäcks.
 • Vem din framtida hyresgäst är. För att försäkra dig om att hyresgästen är ansvarsfull och kommer att kunna betala hyran kan du be om en kreditupplysning och referenser från tidigare hyresvärdar.

Planerar du att hyra ut din bostad rekommenderar vi att du läser guiden om att hyra ut en bostad.

Som hyresgäst bör du kolla upp:

 • Om hyresvärden har tillgång till bostaden. För att undvika bedrägeri kan det vara bra att kolla upp om din hyresvärd är registrerad som ägare till fastigheten eller har förstahandskontrakt. Du kan exempelvis söka efter personens adress i ett vanligt register.
 • Om uthyrningen är tillåten. Du bör även kolla upp om uthyraren har fått tillstånd från sin hyresvärd eller bostadsrättsföreningen att hyra ut bostaden. Om hyresgästen inte har det riskerar du att förlora bostaden om andrahandsuthyrningen upptäcks av föreningen.
 • Bostadens skick. Det är alltid en bra idé att gå på visning eller be hyresvärden om att få komma förbi för att titta på bostaden.

2. Välj vilken form av kontrakt ni ska använda

När du ska hyra eller hyra ut en bostad i andra hand är det bra att ha ett välgjort skriftligt andrahandskontrakt som båda parterna signerar. Det finns inga formkrav på hyreskontrakt, men genom att ha ett skriftligt kontrakt skyddas både uthyraren och hyresgästen om en tvist skulle uppstå.

Tips! Ett kontrakt bör alltid vara skriftligt. Vid muntliga kontrakt kan det vara svårt att bevisa vad som faktiskt har avtalats.

Ett muntligt kontrakt är mer riskabelt. Till exempel kan en av parterna frångå överenskommelsen och förneka att han eller hon någonsin har gått med på överensstämmelsen. Har man inget skriftligt kontrakt finns det inget som kan bevisa vad avtalet gällde från början – det är ord mot ord.

3. Utforma andrahandskontraktet

När du och din motpart ska utforma ett andrahandskontrakt finns det vissa viktiga punkter som ska finnas med och andra, mindre viktiga, men ändå nödvändiga punkter. Andrahandskontraktet ska skrivas på i stort sett samma sätt oavsett om det gäller uthyrning av en hyresrätt eller en bostadsrätt.

Tips! För att underlätta utformningen av andrahandskontraktet kan du använda Boupplysningens kontraktsmall för andrahandsuthyrningar.

Nedan följer fem punkter som alla andrahandskontrakt bör innehålla:

Parternas identiteter

Kontraktet bör inledningsvis uppge vilka parterna som ingår kontraktet är. Uppge hyresvärdens respektive hyresgästens

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Hyresobjektet

Det är viktigt att specificera vilken bostad avtalet avser. Ange därför bostadens adress, bostadstyp, bostadens storlek och om övriga utrymmen, så som källarförråd eller liknande, inkluderas i kontraktet. Exempel: ”Kontraktet avser lägenheten med lägenhetsnummer 1234 på Uthyrningsgatan 12, 4 tr. Lägenheten är på 50 m2.”

Hyran

För att inga missförstånd ska uppstå bör det exakta hyresbeloppet i kronor per månad stå i kontraktet. Det bör också framgå vilka kostnader som ingår och inte ingår i hyran. I vår artikel om skälig hyra kan du läsa om hur mycket du som hyresgäst ska acceptera att betala i hyra.

Kontraktet bör också uppge vilken dag i månaden hyran ska betalas, vilket kontonummer hyran ska betalas till och om hyran ska betalas i förskott eller efterskott.

Hyresperioden

Kontraktet bör specificera vilken tid uthyrningen gäller, exempelvis “hyresperioden börjar 2017-01-01, hyresperioden tar slut 2018-01-01”. Ett hyreskontrakt kan också, enligt överenskommelse, vara på tillsvidarebasis eller obestämd tid, vilket i så fall ska framgå i hyresavtalet.

Uppsägningstid

I andrahandskontraktet ska det alltid finnas en avtalad uppsägningstid. Det finns tre olika uppsägningstider att använda beroende på vilken bostadstyp det handlar om och hur lång hyresperioden är.

 • Bostadsrätt eller villa. Hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader, medan andrahandshyresgästen bara har en månads uppsägningstid. Det gäller oavsett om kontraktet gäller för en bestämd tid eller tillsvidare.
 • Hyresrätt med tillsvidarekontrakt. Uppsägningstiden är tre månader för både hyresgäst och hyresvärd.
 • Hyresrätt på bestämd tid. Vilken uppsägningstid som gäller styrs av hur lång hyresperioden är:
  • Om hyrestiden är som längst två veckor är uppsägningstiden en dag.
  • Om hyrestiden är mellan två veckor och tre månader är uppsägningstiden en vecka.
  • Om hyrestiden är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader.

Är hyrestiden för en hyresrätt högst nio månader slutar kontraktet att gälla när hyrestiden gått ut om ingen uppsägning görs. Det går dock att avtala att kontraktet i stället förlängs med en viss tid automatiskt. Är hyrestiden längre än nio månader ska kontraktet alltid sägas upp för att sluta gälla.

När en hyresrätt hyrs ut på en bestämd tid är det normalt bara hyresgästen som kan säga upp kontraktet i förtid. Hyresvärden kan i det fallet bara säga upp kontraktet tidigast till den dag då hyrestiden löper ut, om inte hyresgästen har brutit mot kontraktet på något sätt.

Tänk på! Hyresgästen har alltid rätt till den uppsägningstid som står i den aktuella lagen, om det är till större fördel än uppsägningstiden i kontraktet.

Ni kan själva avtala om en annan uppsägningstid än den som står här ovan, men då ska den vara till hyresgästens fördel. Om uppsägningstiden i ert kontrakt är sämre för hyresgästen än den som står i lagen, har hyresgästen rätt till det ovanstående alternativet i stället.

Få hjälp att utforma ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt

Trots att du vet vad ett andrahandskontrakt bör innehålla kan det vara bra att få professionell hjälp. När du använder en bostadsförmedling för att hitta en hyresgäst eller lägenhet tillhandahåller de ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt. Det gör att du kan vara säker på att andrahandskontraktet är korrekt skrivet och juridiskt giltigt.

Tips!

Lexly – Hjälper dig utforma juridiskt korrekta andrahandskontrakt

 • Skapar ett skräddarsytt avtal utifrån dina uppgifter
 • Digitala juridiskt korrekta andrahandskontrakt
 • Över 150 000 nöjda kunder
Läs mer hos Lexly

6 andra viktiga men inte nödvändiga punkter

 • Vad bostaden ska användas till. Det kan vara bra att uppge vad bostaden ska användas till och vilka andra utrymmen som inkluderas i kontraktet. Det kan till exempel finnas bestämmelser eller villkor upprättade av föreningen som uthyraren måste följa för att få hyra ut bostaden i andra hand, som hur många som får bo i bostaden, etcetera. Om de här reglerna inte följs kan hyresvärden riskera böter eller bli av med sitt eget kontrakt.
 • Lägenhetens skick. Det är bra att grundligt dokumentera lägenhetens skick för att kunna avgöra vem som ansvarar för eventuella skador. På så sätt kan hyresgästen försäkra sig om att han eller hon inte blir ansvarig för skador och brister som fanns i lägenheten innan avtalet utfördes och hyresperioden började. Det blir även lättare för hyresvärden att referera till felaktigheter som har uppstått under hyresperioden.
 • Möblerad bostad. I kontraktet bör det uppges om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. För att en bostad ska anses vara möblerad ska det vara möjligt för hyresgästen att bo i bostaden utan att ta med sig egna möbler vid inflytten. Om lägenheten hyrs ut möblerad bör det bifogas en inventarielista där alla möbler och dess skick uppges. 
 • Eventuell deposition. Om en deposition tillkommer bör det i kontraktet finnas information på hur stor depositionen är (i kronor), när depositionen ska betalas och när den betalas tillbaka. Det bör även tydligt framgå i vilka situationer som det kommer att göras avdrag på depositionen, exempelvis vid skador på bostaden.
 • Besittningsrätt. Besittningsrätten gäller bara för hyresrätter och är relativt svag vid ett andrahandskontrakt. Men om man som hyresvärd helt vill avskriva besittningsrätten från hyresgästen bör det anges i kontraktet. Om du som hyresgäst vill veta mer om hur du kan skyddas av besittningsrätten när du hyr i andra hand kan du läsa om det i vår artikel om besittningsskydd.
 • Försäkring. I kontraktet kan man också ange vem som är ansvarig för att bostaden och dess inventarier är försäkrade. Vanligtvis är detta hyresvärden, men oavsett vem som är ansvarig bör det förtydligas i kontraktet. Du som hyr i andra hand bör även skaffa en egen hemförsäkring.

4. Både hyresgäst och hyresvärd ska skriva under andrahandskontraktet

Oavsett hur välgjort och detaljerat ett hyreskontrakt är har det ingen betydelse om inte båda parterna signerar avtalet. Tänk på att ha två kopior som båda parterna signerar samt uppger datum, ort och namnförtydligande så att ni som hyresvärd och hyresgäst får varsin kopia.

Vanliga frågor om Andrahandskontrakt

Hur fungerar uppsägning av andrahandskontrakt?

När du säger upp ett andrahandskontrakt bör du göra det skriftligt. Det ska framgå vem som gör uppsägningen, vem den riktas till och vilken lägenhet som sägs upp. Skriv under uppsägningen och skicka via rekommenderat brev, eller lämna det direkt till hyresgästen.

Tänk på att säga upp andrahandskontraktet i god tid. Uppsägningstiden räknas i hela månader.

Finns det en gratis mall för andrahandskontrakt för bostadsrätt respektive hyresrätt?

Du kan använda vår mall för andrahandskontrakt oavsett om det handlar om en bostadsrätt eller en hyresrätt.

Behöver jag som andrahandshyresgäst ha en egen hemförsäkring?

Ja, du bör ha en egen hemförsäkring som andrahandshyresgäst. Du omfattas nämligen inte av hyresvärdens försäkring. En hemförsäkring kommer att skydda dig om det skulle ske en olycka i lägenheten och du blir betalningsskyldig.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

161 Relaterade frågor & svar

Erik skriver:

Hej!

Vad gäller vid hyreshöjning på bostadsrätten för mig som hyresvärd (hyr ut min lägenhet i andra hand)? Kan jag höja hyran för hyresgästen med samma procent som föreningen höjde hyran och hur långt innan en sådan höjning måste hyresgästerna i så fall meddelas om detta?

Evelina skriver:

Hej Erik,

Eftersom hyresgästens hyra ska baseras på din egen driftskostnad för bostaden och avgiften till bostadsrättsföreningen räknas in där, skulle jag gissa att du kan höja hyran om avgiften höjs. Men du måste i så fall komma överens om detta med hyresgästen.

Ta dock inte samma procent rakt av, eftersom det finns andra saker som påverkar vilken hyra du får tar ut. Räkna i stället ut den extra kostnaden för dig i kronor och lägg detta på hyresgästens hyra. Se till att du fortfarande tar ut en skälig hyra från din hyresgäst även efter höjningen. Läs gärna vår artikel om skälig hyra för mer information om det.

Det finns ingen klar tidsgräns för hur långt innan du måste informera hyresgästen om saken. Däremot måste du meddela saken skriftligt enligt lag, och hyresgästen måste ha rimligt med tid på sig att ta ställning till höjningen och eventuellt invända.

Silverli skriver:

Hejsan jag hyr en övervåning på ett hus ägaren till huset bor på undervåningen jag har nu sagt upp kontraktet men är förvirrad över vad som gäller i vårt kontrakt står de 3 månaders uppsägningstid för båda parter men när jag läser här och på vissa andra sidor så verkar det som att de inte gäller utan som att hyresvärden har 3 månaders uppsägningstid och hyresgästen bara 1 oavsett vad som står? Men på hyresgästföreningen står de att 3 månader gäller? Vad är det som gäller egentligen?

Evelina skriver:

Hej Silverli,

Uppsägningstiden för hyresgäster beror på vilken typ av bostad det gäller, eftersom de går under olika lagar. Hyresgästföreningen riktar sig framför allt till hyresgäster som hyr ut sina hyresrätter i andra hand, och i det fallet gäller 3 månader enligt hyreslagen.

Handlar det om en privatägd bostad, såsom en villa eller bostadsrätt, gäller i stället lagen om uthyrning av egen bostad. Där står att hyresgästen har rätt till 1 månads uppsägningstid. Den lagen är tvingande till hyresgästens fördel, vilket betyder att hyresgästen får använda lagens uppsägningstid i stället om den är bättre för hen än det som står i kontraktet.

Jag förstår att de olika reglerna är förvirrande. Hoppas att mitt svar var till hjälp!

Tilda skriver:

Hej,
Jag har skrivit på ett andrahandskontrakt som gäller för 1 januari-30 juni. Jag har nu hittat ett annat boende och vill hellre ha detta. Kan jag säga upp mitt kontrakt med 1 månads uppsägning även om det inte står det i kontraktet. I kontraktet står endast uthyrningsperioden.

Tilda skriver:

Hyresvärden säger att jag måste betala för hela perioden. Jag undrar om det stämmer. Det är en studentbostad där jag godkänts av föreningen om det skulle göra någon skillnad.

Evelina skriver:

Hej Tilda,

Om det är en bostadsrätt du hyr har du rätt att begära en månads uppsägningstid. Är det en hyresrätt gäller tre månaders uppsägningstid. Det gäller även om du ångrar dig innan att du flyttat in, men kontraktet redan är underskrivet.

Joyce skriver:

If I rented a furnished place, it is expected that it would have light bulbs and actually light in the apartment, right?
I know in Sweden this is taken away if someone who has the first contract is moving out. But since I rented a furnished place I expected it to be ready to live, meaning I would have light in the kitchen and bedroom/living room.
I moved in and there was no light, and this is not specified in the contract (never thought I’d have to specify this in a furnished apartment). I had to buy and instal it myself, would it be ok to dicount from the rent if I showed the receipt of the lamps?

Thanks

Evelina skriver:

Hi Joyce,

I agree that lightbulbs is expected to be included in a furnished apartment. However, I’m not sure if you have the right to a discount from the rent because of it. You need to discuss this with the landlord or the person from whom you rent the apartment.

Joakim skriver:

Hej!

2 frågor:

1: Jag hyr en liten stuga belägen på fastighetsägarens fastighet och egna bostad. Jag har kollat på kontraktet och där står det att det är ett andrahandskontrakt vilket verkar underligt då ingen förstahandshyresgäst finns, jag hyr alltså direkt av fastighetsägaren. Finns speciella skäl att upprätta andrahandskontrakt på så sätt och är det korrekt, lagligt sett?

2: Hyran är ohyggligt hög, 6000 kr/månad för en 30 kvm omöblerad stuga med ypperligt dålig isolering (35 – 40 grader på sommaren samt 13 – 15 grader vintertiden med elementen fullt pådragna). Inget förråd (varken inomhus el utomhus) el. garderob men el, vatten, ”värme”, sophämtning ingår. Speciella omständigheter gjorde att jag var tvungen att ta första lediga stuga/torp, därför ifrågasatte jag ej detta men när jag fick veta att garage (som ingick från början) ej kunde ingå, parkering och någon del av tomten ej ingick, vilket det skulle från början. Nu känns det åt helsike för dyrt. Är det alldeles för hög hyra?

När jag tar upp detta med fastighetsägaren undviks ämnet varje gång. Jag är sjukpensionär med lägsta, s.k. ”garantipension” vilket gör att jag betalar mer i hyra än vad jag får över efter hyran är betald. Lever ohyggligt snålt.

Vänlig hälsning

Joakim

Evelina skriver:

Hej Joakim,

1) Det brukar ibland kallas för andrahandskontrakt när man hyr ut ett hus eller stuga. Det är dock samma lag som gäller oavsett, nämligen lagen om uthyrning av egen bostad. Så länge kontraktet följer den lagen tror jag inte att det ska vara några konstigheter.

2) Jag kan tyvärr inte svara på om hyran är för hög. Ta gärna hjälp av vår sida om skälig hyra för att försöka avgöra detta. Kommer du fram till att hyran är för hög kan du ta det vidare till hyresnämnden för att sänka din framtida hyreskostnad, om du och hyresvärden inte lyckas lösa det själva. Tjänsten Orimlig hyra kan hjälpa till med detta, eller om du är medlem i Hyresgästföreningen.

Agnes skriver:

Hej, jag bor i 2hand i en bostadsrätt där toaletten slutat att fungera, förmodligen är det packningen, men jag vet inte.

Ska kontakta VVS men undrar om det är vår hyresvärd som äger lägenheten som står för det eller vi?

Vi har inte gjort något annat än att använda toaletten, men den är rätt gammal.

Evelina skriver:

Hej Agnes,

Om ni inte har orsakat felet och det har uppstått trots att toaletten bara använts normalt, är det mycket riktigt hyresvärdens ansvar.

Veronica skriver:

Hej!
Jag, tillsammans med mina föräldrar, äger en bostadsrätt som jag använde när jag pluggade. Nu har jag flyttat ihop med min kille i en annan lägenhet och bostadsrätten står och väntar på att min syster ska ta över den om några månader. Jag har några kompisar som spelar i samma lag som mig som pendlar långt bort ifrån så jag skulle vilja låna ut den till dom att sova i under säsongen (alltså gratis, utan att ta betalt), så jag undrar om detta kan räknas som en olaglig andrahandsuthyrning? Kan bostadsrättsföreningen uppleva att jag gör något otillåtet?

Evelina skriver:

Hej Veronica,

Ja, om dina kompisar ska låna lägenheten utan att du själv bor där behöver du bostadsrättsföreningens tillstånd, oavsett om du tänker ta ut hyra eller inte. Om du ändå lånar ut den räknas det som olaglig andrahandsuthyrning.

Anette Gustavsson skriver:

Hej!
Min son hyr en bostadsrätt i andra hand. Ägaren har nyligen sagt upp det skrivna avtalet, och han måste flytta ut om tre månader – men han vill flytta ut så fort som möjligt. Enligt lag gäller en månads uppsägningstid för hyresgästen. Kan min son säga upp avtalet – som redan är uppsagt av ägaren – och därmed kunna flytta ut tidigare?

Evelina skriver:

Hej Annette,

Ja, han kan säga upp det redan uppsagda kontraktet för att få den kortare uppsägningstiden.

Det går också att enas om ett tidigare utflyttningsdatum än uppsägningstiden tillåter om både din son och hyresvärden är överens med det, till exempel om hyresvärden skulle vilja hyra ut till en ny hyresgäst tidigare.

Isabelle Krumkuhler skriver:

Hej! Vi sa upp vår lägenhet innan kontraktet löpt ut men vi sa upp det via sms och fått svar tillbaka från hyresvärden datum och tid för nyckelöverlämning. Nu är överlämningen klar och vi bor där ej mer men är uppsägningen över sms giltig? Måste det vara skriftlig och undertecknad ect? Skickas på brev eller hur funkar det?

Mvh isabelle

Evelina skriver:

Hej Isabelle,

Jag kan dock hitta lite olika information om uppsägningar via sms räknas som giltiga eller inte. Som jag förstår det skulle det kunna räknas som en giltig skriftlig uppsägning så länge innehållet är tillräckligt tydligt. Det ska till exempel framgå att det är ni som vill säga upp kontraktet och vilken lägenhet det gäller.

I regel är det dock säkrast att säga upp hyreskontrakt via rekommenderat brev. Skulle det uppstå en juridisk tvist är det då lättare att bevisa att ni faktiskt sagt upp kontraktet och från vilket datum uppsägningen gäller.

Jonathan skriver:

Hej! Vi har nyss flyttat ut från en lägenhet som vi hyrt i andrahand. Hyresvärden skickade sin syster för att ta emot ny Klarna och systern sa att allt såg bra ut och godkände lägenheten.

Vi är inte på god fot med hyresvärden och vill inte ha något mer med dem att göra. Har vi någon skyldighet att vara kontaktbara om de skulle hitta någonting nu några dagar efter vi lämnat nyckeln eller kan vi blockera deras nr så dom inte kan nå oss mer?

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Jonathan,

Jag kan inte hitta någon information om ni är skyldiga att vara kontaktbara för hyresvärden efter utflytt. Om besiktningen gjorts, hyresvärden har godkänt den och ni inte har någon hyra kvar att betala tror jag inte att ni behöver vara tillgängliga, eftersom alla era ärenden med hyresvärden är avslutade. Det kan dock vara bra att kolla så att hyresvärden räknar systerns godkännande som det slutliga godkännandet av lägenheten, så att ingenting är ouppklarat.

Isabelle Krumkuhler skriver:

Hej! vi har hyrt en lägenhet I 2 år som kom möblerad och nu när vi flyttar så ser hyresvärden att det är fettfläckar på matsalsbordet i vardagsrummet. Hon vill nu har pengar för detta men vi tycker det går under normalt slitage?

Vi har Använt bordet och bara ätit mat på det med det har uppstådd fettfläckar och rätt stora från grytor ect.

Är vi betalskyldiga? Och isåfall så vad har hon rätt att kräva?

Mvh isabelle

Evelina skriver:

Hej Isabelle,

Det är tyvärr svårt att säga om fettfläckarna räknas som normalt slitage eller inte. Det som avgör är om fläcken har uppkommit av vårdslöshet eller om den hade gått att undvika. Beror det på vårdslöshet är ni skyldiga att ersätta hyresvärden för kostnaden.

Hyresvärden får bara kräva er på den faktiska kostnaden för att byta ut bordet eller bordsskivan till en motsvarande möbel av samma värde.

Vill ni ha vidare råd om hur ni kan avgöra frågan får jag hänvisa till Hyresgästföreningen.

Elin Bonde skriver:

Hej,

Jag och min sambo har hyrt i andra hand (Stockholm) med ett kontrakt där det stod att hyresvärden betalar elräkningen upp till en viss summa och om fakturan överstiger den summan så ska vi själva betala mellanskillnaden. Nu har vi flyttat och bor i en annan lägenhet och den gamla hyresvärden har nu hört av sig och ber om pengar eftersom elräkningen nu kommit för de månader vi fortfarande bodde där.

När vi flyttade ut fick vi tillbaka depositionen direkt och inget sades om elen när hon kontrollerade att allt såg ok ut och vi flyttade ut. Räknas inte vårt samarbete som avslutat då? Eller kan hyresvärden komma i efterhand och börja kräva pengar?

Vill gärna tillägga att hyresvärden inte varit särskilt tillmötesgående och bl.a. vitvaror som ej fungerade vägrade denna byta ut (diskmaskinen var dålig och vi fick diska samma disk flera gånger om för att få den ren ( = drar mycket el), därför ser vi det som orimligt att vi även ska betala för de höga elkostnaderna.

Vad gäller?

Evelina skriver:

Hej Elin,

Under uppsägningstiden av kontraktet är ni skyldiga att betala hyran som ni har avtalat om. Kontraktet är avslutat först när uppsägningstiden har löpt ut. Om överenskommelsen om elkostnaderna stod med i kontraktet gäller även detta under uppsägningstiden, så därför skulle jag tro att ni behöver betala er del av elen för tiden fram till att kontraktet slutat gälla.

Vill ni att någon tittar på kontraktet för att bedöma saken närmare måste jag hänvisa er till en jurist.

Tony skriver:

Hej!
Jag är just nu inneboende till min kompis som hyr en bostadsrätt av sin far. Jag och min kompis har ett inneboende kontrakt tecknat men min kompis och hans far har inte något kontrakt. Min kompis far, som äger bostadsrätten, har meddelat mig och har sagt att han vill att jag ska flytta ut pga en missad hyra och har en månad på mig, får han göra så? Vad är mina rättigheter? Vad ska jag göra för att undvika att bli hemlös? Jättetacksam för svar!

Evelina skriver:

Hej Tony,

Ditt inneboendekontrakt gäller mellan dig och din kompis som du hyr av, och alltså inte med kompisens far. Därför tror jag inte kompisens far kunna säga upp dig av den anledningen.

Dock är situationen komplex eftersom lägenheten hyrs ut i flera led. Till exempel kan du påverkas ifall bostadsrättsföreningen inte har godkänt uthyrningen till din kompis, eller om de bara har gett tillstånd till att en person får bo i lägenheten.

Om det är möjligt rekommenderar jag att rådfråga Hyresgästföreningen för vidare hjälp med vad som gäller.

Nora skriver:

Hej
Jag hyr för tillfället ut min bostadsrätt med ett hyresavtal enligt ”lagen om uthyrning av egen bostad”. Hyrestiden är ett år från 2019-08-01 till 2020-07-31. Hyresgästen har 1 månads uppsägningstid och jag som hyresvärd har 3 månaders uppsägningstid. I februari började vi maila varandra om att förlänga uthyrningen ett år till. Vi kom överens per mail. Vi har sedan dröjt med att formulera ett nytt avtal – dvs ett tillägg till det existerande avtalet.  Ett utkast har skickats fram och tillbaka, men inget har skrivits på ännu. Nu börjar vi ångra oss och vill kunna ta tillbaka lägenheten, då vi vill flytta hem till Sverige igen pga av Coronakrisen. Min fråga är gäller fortfarande den gamla hyrestiden och måste hyresgästen flytta ut den 2020-07-31? Skulle jag ha behövd säga upp dem 3 månader innan, för att det slutdatumet ska gälla, även vid en tisbegränsad uthyrning som i mitt fall? Hur påverkar faktum att vi kom överens per mail om att förlänga uthyrningen, men ännu inte skrivit på något nytt avtal? De är goda hyresgäster- hur bör jag gå tillväga för att komma till ett bra avslut? Med vänlig hälsning,

Evelina skriver:

Hej Nora,

I regel upphör tidsbestämda andrahandskontrakt när den avtalade hyrestiden tar slut. Men har ni kommit överens om en förlängning via mejl kan detta räknas som bindande, även om ni inte har skrivit något nytt kontrakt, ungefär som vid ett muntligt avtal. Det kan därför vara så att du behöver säga upp avtalet. Vill du vara säker på om er överenskommelse är bindande eller inte får jag hänvisa till juridisk expertis.

Hur som helst bör du prata med hyresgästerna om hur situationen ser ut så snart som möjligt, så att de får veta i god tid att de behöver hitta en ny bostad. Kom ihåg att du och hyresgästerna alltid kan komma överens om en mer flexibel lösning än ni har avtalat om, så länge ni är överens om den saken.

Daniel skriver:

Hej. Jag hyr en hyresrätt i andrahand på ett tidsbestämt avtal från 1 sep till 1 mars.
Vad gäller med avflytt?
I kontraktet står det: ”Bestämd tid från och med 1 sep till och med 1 mars”
sen är en ruta kryssad i:
”Uppsägning skall ske skriftligen och för att kontraktet skall upphöra gälla ska det sägas upp 3 månader innan hyrestidens utgång”

Innebär det att jag måste flytta ut senast 1 mars oavsett om hyresvärden inte säger upp mig alls eller 3 månader innan? eller innebär det att hyresvärden måste säga upp mig senast 1 december för att jag skall vara tvungen flytta ut 1 mars.
Dvs om han säger upp mig 15 januari så har jag rätten att bo kvar februari, mars och april??

Daniel skriver:

Hej Daniel, så som jag tolkar reglerna och bestämmelsen i ditt kontrakt är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Jag vill dock vara tydlig med att jag det är omöjligt att svara på frågan utan att se det fullständiga avtalet. Vill du ha ett mer ordentligt svar råder jag dig därför att kontakta en jurist som kan titta på avtalet i sin helhet. Hyresnämnden har svarat på några vanliga frågor gällande uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av hyresrätter på sin hemsida, det kanske kan vara läsvärt för dig. Allt gott!

Sara skriver:

Hejsan!

Jag har hyrt ut in bostadsrätt under en bestämd tid och mina hyresgäster har nu valt att säga upp kontraktet sen en tid tillbaka. Vi skrev ett uppsägningsavtal där vi har kommit överens om att de kommer att flytta ut tre månader efter att de sa upp avtalet. De sa upp avtalet den 31a mars och det skrevs därmed ett uppsägningsavtal om att de flyttar ut den 30 juni. Nu har de kommit på att de skulle vilja flytta ut tidigare och hävdar då att de vill använda sig av rätten att de enbart är skyldiga till en månads uppsägningstid gentemot mig som hyresvärd. Min fråga är, har de fortfarande denna rätt även om vi har kommit överens om annat och även skrivit ett uppsägningsavtal med villkoren enligt ovan?

Evelina skriver:

Hej Sara,

Ja, enligt lag har hyresgästen som hyrt en bostadsrätt i andra hand rätt till den uppsägningstid som är mest gynnsam för hyresgästen. Det innebär att om ni har avtalat om längre uppsägningstid än en månad, har hyresgästen ändå rätt till den uppsägninstid som står i lagen, det vill säga en månad.

Felicia skriver:

Hej, jag har hyrt en hyresrätt i andra hand. Jag har nu sagt upp denna och funderar kring depositionen. I kontraktet står det att depositionen återfås ”om lägenheten återlämnas i samma skick som den lämnats i”, kan vi fortfarande då räkna in normalt slitage eller kommer jag förlora depositionen eftersom det står som det gör i kontraktet?

Alexandra skriver:

Hej Felicia,
En deposition utgör en säkerhet för de skyldigheter som du har som hyresgäst.
Om det inte har tillkommit några skador på lägenheten efter det att ni tillträdde den och ni lämnar tillbaka den i samma skick som den var i när ni fick den har ni rätt att få tillbaka hela depositionen.

Bästa hälsningar
Alexandra

Sara skriver:

Hej hur länge får man hyra din bostadsrätt åt gången?

Evelina skriver:

Hej Sara,

Hur länge en bostadsrätt får hyras i andra hand är upp till bostadsrättsföreningen att avgöra. Oftast beviljas en uthyrning 6–12 månader i taget, och sedan får uthyraren ansöka på nytt om den vill fortsätta att hyra ut.

Konstantin Svensson skriver:

Hej! Jag har precis sagt upp min andrahands kontrakt. Vi har inte skrivit nån uppsägningstid i själva kontraktet men kom bra överens nu när jag ska flytta. Min fråga är: behöver jag skaffa några papper på att vi säger upp kontratet om 2 månader eller räcker det att vi gjuter det bara muntligt?

Ps. Tänker mest på att de inte säger att jag måste betala några månader till sedan.
Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Konstantin,

Ni kan göra en muntlig överenskommelse om uppsägningstid, men det blir i så fall svårare att bevisa vad ni kommit överens om ifall dina hyresvärdar skulle påstå något annat senare. Det kan därför vara tryggare för dig att er överenskommelse också finns skriftligt, så att du kan peka tillbaka på detta.

Kim skriver:

Hej, jag hyr en hyresrätt i andrahand. Hyresvärden har godkänt att jag får hyra lägenheten av personen med förstahandskontraktet. Började hyra 1juni 2019. Jag sa upp lägenheten 10 mars 2020. Det blev inget kontrakt skrivet mellan mig och personen med förstahandskontraktet. Det blev inte sagt något om uppsägningstid. Om jag som hyrestagare i andrahand säger upp lägenheten är jag då skyldig 3 månaders uppsägningstid? Det är vad min hyresvärd kräver. Men är jag skyldig till det om inget är sagt eller skrivet? Eller kan jag hävda att jag kan flytta redan sista april?

Evelina skriver:

Hej Kim,

Enligt hyreslagen har du 3 månaders uppsägningstid när du hyr en hyresrätt i andra hand. Det gäller oavsett om ni har ett skriftligt kontrakt eller inte.

Om du sa upp lägenheten den 10 mars räknas uppsägningstiden från den sista mars, vilket innebär att hyrestiden sträcker sig till den sista juni. Det är fritt fram för dig att flytta innan dess, men du är skyldig att betala hyran tills uppsägningstiden är slut om du och hyresvärden inte kommer överens om något annat.

Sara skriver:

Det står på eran sida att det bara är en månad om man hyr i andrahand.

Evelina skriver:

Hej Sara,

En månads uppsägningstid gäller om det är en bostadsrätt du hyr i andra hand. För hyresrätter gäller en annan lag, och då är uppsägningstiden tre månader.

Sara skriver:

Hej, jag har hyrt en bostadsrätt i andrahand sen i september och på kontraktet så är det bestämd uthyres tid (september 2019-september2020) och det står även att hyreskontraktet är bindande i 10 månader iaf och därefter får man säga upp den med 2 månaders uppsägningstid. Nu är det så att jag blivit uppsagd från jobbet pga en stor sjukdom som går runt i hela världen och som ingen kan påverka och kan nog därav inte bo kvar här i lägenheten. Jag sa det till hyresvärden men hon säger att jag inte kan flytta tidigare än september, att kontraktet är bindande och hotar med att isf skicka mig vidare till inkasso osv. Har hon rätt till att göra såhär? Vad har jag rätt till för uppsägningstid egentligen?

Otroligt tacksam för hjälp!

Evelina skriver:

Hej Sara,

Du är inte tvungen att bo kvar i bostadsrätten till i september, utan uppsägningstiden gäller från och med uthyrningens start. Du kan alltså säga upp kontraktet när du vill under uthyrningstiden.

Enligt lag har du rätt till en månads uppsägningstid om du hyr en bostadsrätt i andra hand. Det gäller även om kontraktet skulle säga en längre uppsägningstid, som det verkar göra i tid fall.

Evelina skriver:

Hej Sara,

Du är inte tvungen att bo kvar i bostadsrätten till i september, utan uppsägningstiden gäller från och med uthyrningens start. Du kan alltså säga upp kontraktet när du vill under uthyrningstiden.

Enligt lag har du rätt till en månads uppsägningstid om du hyr en bostadsrätt i andra hand. Det gäller även om kontraktet skulle säga en längre uppsägningstid, som det verkar göra i ditt fall.

Feri skriver:

Hej
Vi vill hyra en vånnig av vårt hus till et företag för ett år. vilket sort hyreskontrakt måste jag skriva?
Inneboende, andrahand eller …?
Räcker det om vi tilläggförsäkrar på vår försäkring.?
Det är möblerat och el, värme, internet ingår i hyran.

M

Evelina skriver:

Hej,

Det är ett andrahandskontrakt ni ska skriva. Vi har skrivit en egen sida om vad som gäller när man hyr ut en bostad till ett företag.

Per skriver:

Hej, hur fungerar det med att hyra ut ett helt hus med 6 sovrum till 6 olika personer? Det jag tänker på är främst om man får göra det, samt hur man kan tänka kring vad hyran bör ligga på.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Per,

Det verkar vara tillåtet att hyra ut rum i ett hus till olika personer. Men om du inte själv bor där och hyr ut så många rum räknas uthyrningen som näringsverksamhet. Det innebär alltså att du skattar på uthyrningen som ett företag och inte som en privatperson.

Angående hyra kan du räkna ut en skälig hyra med vår kalkylator. Bra att veta är dock att hyran ska beräknas olika för den första och de senare hyresgästerna. Det kan du läsa mer om i vår artikel Veckans läsarfrågor vecka 29.

Paulina Tatidis skriver:

Hej! Jag bodde inneboende hos en familj fram tills för några dagar sedan. Mitt kontrakt var tidsbestämt och gick ut 2019-12-31. Det står alltså i kontraktet att det upphör att gälla då och att jag ska ”avflytta utan anmaning”. Det står även att jag har 3 månaders uppsägningstid. Vi gjorde inte något avtal om att förlänga det, men jag bodde kvar och betalade hyra till dem utan att vi pratade om det fram tills februari. Jag informerade mina hyresvärdar om min flytt i början av februari. Innebär detta att jag måste betala ytterligare 3 månader i hyra, eller vad är det som gäller? Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Paulina,

Om familjen inte har sagt åt dig att flytta när kontraktet gick ut, kan kontraktet ha ansetts ha övergått till ett kontrakt på obestämd tid. Då gäller uppsägningstiden för den typen av bostad som du hyr i andra hand.

Är du inneboende i en privatägd bostad (bostadsrätt eller villa) har du enligt lag rätt till en månads uppsägningstid. Eftersom du sa upp kontraktet i februari räknas då uppsägningstiden från och med sista februari, och då behöver du betala hyra även för mars.

Om det är en hyresrätt du är inneboende i gäller tre månaders uppsägningstid. Då behöver du betala hyra för mars, april och maj.

Olle skriver:

Hej!

Vi vill hyra ut vår bostadsrätt till tre studenter under ett halvår.

Ska alla tre stå på kontraktet? Och har jag i så fall individuella civilrättsliga avtal med tre personer (t.ex. ifall någonting går sönder eller en av dem inte betalar sin hyra)? Och vad händer om bara en vill flytta ut?

Eller ska jag begära att en av de tre står på kontraktet och tar allt ansvar gentemot oss som hyresvärdar?

Och samma fråga på vår sida: Min fru och jag samäger bostaden. Spelar det någon roll om vi båda eller bara en av oss står på hyresavtalet?

Tack!
Olle

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Olle,

Jag skulle rekommendera att alla tre studenter står på kontraktet. På så sätt är det tydligt att var och en ansvarar för att betala sin del av hyran. Hur det fungerar rent juridiskt kan jag dock inte svara på, utan får hänvisa till en jurist i den frågan. Ett tips är att ta hjälp av någon förmedlare av andrahandsbostäder för att utforma ett kontrakt, till exempel Samtrygg, Qasa eller Bostad Direkt.

Jag tror inte att det ska spela någon större roll om du och din fru står på hyreskontraktet båda två eller bara den ena av er. Men även den saken är bra att kolla upp med en jurist.

Rebecka skriver:

Hej! Jag ska hyra ut min bostadsrätt i 8 månader eftersom jag ska studera utomlands. Nu verkar det som att jag inte kommer att kunna komma iväg, på grund av oroligheter i landet jag ska studera i. Jag kommer alltså eventuellt att behöva stanna kvar i Sverige istället. Jag och min hyresgäst har redan skrivit avtal, som börjar gälla från och med den första januari 2020. Kan jag bryta detta avtalet då jag själv eventuellt kommer att behöva min bostad? Vi har inte skrivit något i hyresavtalet om uppsägningstid för någon av parterna.
Tacksam för svar!

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Rebecka,

Börja med att förklara situationen för din hyresgäst. Kan ni komma överens om att säga upp kontraktet innan inflytt borde det inte vara några problem. Skulle hyresgästen inte gå med på detta behöver du säga upp kontraktet med gällande uppsägningstid. Uppsägningstiden är tre månader för dig som hyresvärd när du hyr ut en bostadsrätt, även om ni inte har angett något i kontraktet.

Jag skulle också råda dig att prata med din bostadsrättsförening om saken. Om dina utlandsstudier inte blir av har du nämligen inte längre giltigt skäl att hyra ut lägenheten, och då är det möjligt att ditt tillstånd att hyra ut inte gäller längre.

Om det uppstår några problem rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att reda ut saken.

Karin skriver:

Hej! Vi har hyrt en bostadsrätt i andrahand under en kortare tid (1,5 månad) och flyttar in om ett par veckor. Nu har vår situation löst sig så vi endast behöver hyra lägenheten i tre veckor. I vårt avtal är inte uppsägningstiden reglerad utan istället har vi ett alternativ där endast datum för tillträde- och avträde är angett. Har vi ändå möjlighet att använda uppsägningstiden på en månad som jag förstår gäller vid längre uthyrningar, och på så sätt förkorta tiden då vi hyr bostaden?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Karin,

Ja, ni har rätt att säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid. Det är nämligen den uppsägningstiden som gäller för andrahandshyresgäster enligt lagen om uthyrning av privat bostad. Det gäller även när ni hyr bostadsrätten under en begränsad tidsperiod.

Chen skriver:

Hej

Jag ska gå utlandsstudie i ett år och vill därför hyra ut min lägenhet. Jag vill att den som hyr min lägenhet ska hyra det ett helt år. Kan jag skriva i kontrakten att den personen som hyr lägenheten måste bo i ett år?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Chen,

Nej, även om kontraktet gäller i ett år måste det finnas en uppsägningstid. Hyresgästen har alltid rätt att säga upp kontraktet med den uppsägningstiden innan kontraktet har gått ut.

Maja skriver:

Hej,
Jag och min sambo bor i andrahand i en bostadsrätt.
På vårat kontrakt står det ”tidsbestämd uthyrning fr.o.m 190625 t.o.m 200630 med tre månader uppsägningstid. Det står ingenting om att det gäller för båda parterna. Nu har det gått ungefär 3 månader och han vill nu ha tillbaka sin lägenhet inom 1 februari. Kan han bara avbryta kontraktet hur som helst när det är tidsbestämt på 1 år?

Evelina skriver:

Hej Maja,

Ja, uppsägningstiden på 3 månader gäller för hyresvärden. Han kan därför säga upp kontraktet 3 månader i förväg, även om kontraktet är tidsbestämt. Utflyttningsdatum 1 februari stämmer också bra om han har sagt upp kontraktet under oktober.

Emma skriver:

Hej, jag ansökte om att hyra ut min lägenhet under 1 år och fick det godkänt av min brf. Nu vill hon som hyr den flytta ut och jag har hittat en ny person som vill flytta in. Måste jag ansöka igen om att få hyra ut lägenheten, eller är en första ansökan fortfarande giltig?

Mvh, Emma

Evelina skriver:

Hej Emma,

Du behöver ansöka hos bostadsrättsföreningen igen om du ska hyra ut till en annan hyresgäst, även om det gäller en tidsperiod som de redan har godkänt. Tillståndet gäller nämligen bara den hyresgästen som du nämnde i den första ansökan.

Yvonne skriver:

Hej!
Jag undrar om bägge har signerat ett 2:a handskonterakt med datum o allt som har börjat gälla… Har man då rätt till 7 dagars ångervecka eller är det avtal fr när, o istället 3 mån uppsägningstid som står i kontraktet… Mvh Yvonne

Evelina skriver:

Hej Yvonne,

Nej, man har ingen ångervecka på andrahandskontrakt. När båda parter har skrivit på kontraktet är det bindande, och ni behöver därför följa den uppsägningstid som gäller för lägenheten om ni vill säga upp kontraktet.

Frida skriver:

Hejsan!
Jag och min sambo har signat ett andrahandskontrakt. Vi gjorde det innan hyresvärden skrivit på. Nu har det gått 3 dagar och vi har inte fått tillbaka kontraktet med hens underskrift. Vi misstänker nu att något fuffens är på gång och ångrar oss. Har vi rätt att ”makulera kontraktet” om den andra parterm inte skrivit på än?

Evelina skriver:

Hej Frida,

I regel är ett kontrakt giltigt först när båda parterna har skrivit på det. Har hyresvärden inte skrivit på det ännu kan det alltså finnas möjlighet att ångra det. Skulle det uppstå problem rekommenderar jag att ni hör av er till en jurist på området.

Therese skriver:

Hej!
Jag bor i andrahand och nu vill min pojkvän flytta in med sin hund, jag har ett kontrakt på tillsvidare och i kontraktet står inget om sambo eller djur, hur funkar detta?

Daniel skriver:

Hej Therese,

Som jag förstår reglerna finns det inget hinder för dig att ha ett husdjur i din lägenhet. Om huset eller lägenheten är speciellt anpassad för allergiker är det dock förbjudet. Är du osäker på om lägenheten eller huset är allergianpassat kan det vara en bra idé att prata med din hyresvärd. Allt gott!

Mvh,
Daniel

Ousmane skriver:

Hej ,
Jag har hyrt ut min bostadsrätt lägenhet i andrahandsuthyrning. Mina hyresgäster har bott där nu i ett år . Den 1/4 ska avtalet upphöras och då ska de flytta ut. Men nu det har blivit vattenläckage från toa stolen som har ställt till problemet till bostadsföreninge. Och när jag hyrde ut lägenhet det var ingen läckage alls det finns andrahandsuthyrning avtalet även bilder som bevis om lägenhetens skikt då lämnade över till hyresgäster. Nu begär föreningen att omedelbart åtgärda skadan. Min frågan är att vem som ska stå för kosnaden på skadan, är det jag eller hyresgäster?
Mvh Ousmane

Evelina skriver:

Hej Ousmane,

Om det är hyresgästerna som har orsakat vattenläckaget på grund av vårdslöshet och du kan bevisa det, kan du begära skadestånd från hyresgästerna för att åtgärda skadan. I det fallet är det alltså hyresgästerna som ska betala kostnaden. Men det kan bli så att du förstå måste betala kostnaden själv, och sedan kräva ersättning av dina hyresgäster.

Om vattenläckaget inte beror på vårdslöshet är det du som behöver betala kostnaden.

IFall det är oklart om vattenläckaget beror på vårdslöshet eller något befintligt fel är det bostadsrättsföreningen eller ditt försäkringsbolag som kan göra den bedömningen.

André Michael skriver:

Hej! Jag har en fråga: Jag ska hyra ett rum av en person, skrev avtal förra veckan. ”Hyresavtalet börjar gälla vid inflytt” står det dock, vilket är 15/8. Hyran bet i förskott, och förra veckan betalade jag hyran för halva augusti (den första boendeperioden).
Dock har personen varit lite oklar i vissa saker, och något bättre har dykt upp nu vilket gör att jag kommer säga upp rummet (1 mån uppsägningstid, säger upp idag 30/7 = uppsagt 30/8)

De pengar jag redan pröjsat, 2750 SEK, dvs för halva augusti, är dom brända eller har jag rätt att få tillbaka dom? Jag är medveten om att betalning sker i förskott, men då jag ej kommer bo där what so ever – finns det chans att få tillbaka dom? Allt gott! André

Daniel skriver:

Hej André,

Jag bedömer dina chanser att få tillbaka pengarna som ganska små tyvärr. Det du betalat för är rätten att nyttja rummet, det spelar ingen roll om du väljer att inte göra det. Vill du vara helt på det klara med vad som gäller i ditt fall råder jag dig att rådgöra med en jurist. Stort lycka till!

Mvh,
Daniel

carolina skriver:

Hej,
1. Jag ska hyra ut min hyresrätt i 2:a hand, bakar jag in min egen hemförsäkring i hyresavtalet till 2:handshyraren? Samt tecknar denne en egen hemförsäkring?

2. Om vi skriver 2 månader uppsägningstid, kan hyresgäst flytta ut innan dessa månader?

3. Om vi skriver i kontraktet att besittningsrätt inte gäller, kan då hyresgäst ändå få rätt att ta över min lägenhet efter ett år?

4. Ska hyressumma inkludera bredband, el, hemförsäkring och möbelslitage eller skriver jag hyressumma på ex. 5000 + bredband, el, hemförsäkring, och möbelslitage?

Hoppas på svar, Med vänlig hälsning//Carolina

Evelina skriver:

Hej Carolina,

1. Du bör fortsätta försäkra lägenheten, men din hemförsäkring täcker normalt inte din hyresgäst eftersom ni inte delar hushåll. Därmed bör din hemförsäkring i regel inte ingå i hyresgästens hyra. Andrahandshyresgästen behöver teckna en egen hemförsäkring. Det bästa är att tydliggöra detta i kontraktet så att hyresgästen förstår vikten av en egen hemförsäkring.

2. Ja, hyresgästen kan välja att flytta därifrån innan uppsägningstiden har gått ut, men är fortfarande skyldig att betala hyra för det som återstår av uppsägningstiden.

Om ni har skrivit två månader och hyresgästen säger upp lägenheten ska han eller hon ha 2 månader på sig att flytta och kunna ha tillgång till lägenheten under den tiden. Om det är du som hyresvärd som säger upp lägenheten är det dock 3 månaders uppsägningstid som gäller, trots att ni skrivit 2 månader. Det beror på att lagen om uthyrning av privatbostad säger 3 månader för hyresvärdens del och att avtal om annan tid ska vara till fördel för hyresgästen.

3. Nej, om ni avtalar bort besittningsskyddet har hyresgästen ingen rätt att ta över lägenheten. Dock behöver ni upprätta ett särskilt avtal om detta. Då kan ni använda hyresnämndens blankett för avstående från besittningsskydd.

När besittningsskyddet gäller är det först efter två år som en andrahandshyresgästen kan ta över lägenheten.

4. Så kallade driftkostnader ska räknas in i hyran, men det är bra om det framgår i kontraktet hur stor del av beloppet som består av driftskostnader. Jag rekommenderar att du läser vår sida om skälig hyra för att ta reda på vilka kostnader som kan ingå.

Victoria skriver:

Hej, Jag hyr ut min hyresrätt i andra hand i ett år. Allt är godkänt av min hyresvärd. Jag har kvar min hemförsäkring och har även lagt till ett tillägg för uthyrning. Min andrahandshyresgäst verkar inte förstå vikten av att skffa en egen hemförsäkring. Om han orsakar en större skada, tex brand eller vattenläcka och inte har en egen hemförsäkring, vad gäller då? Jag vill inte vara ansvarig för sådana kostnader om min hemförsäkring inte täcker andrahandshyresgästens vållande till skada. Jag kan heller inte tvinga honom att tecka en försäkring, jag kan ju inte kontrollera att han inte säger upp den. Blir han personligt betalningsskyldig? Eller finns det en risk att jag blir personligt betalningsskyldig (trots att jag ju har en försäkring på den lägenheten)?

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Victoria,

Om andrahandshyresgästen skulle orsaka en allvarlig skada är det han som blir betalningsskyldig. Din egen hemförsäkring ska täcka skador genom olyckor och annat som inte hyresgästen är direkt orsak till. Du ska alltså inte bli betalningsskyldig för skador som hyresgästen orsakar.

Däremot kan det förstås uppstå tvister om vem som har orsakat en skada, och då är det bra om båda har försäkring. Framför allt är det i hyresgästens intresse att han har en försäkring som går in om något händer.

Som du säger kan du inte tvinga hyresgästen att teckna hemförsäkring, utan bara lyfta vikten av att ha en egen försäkring och vad som kan hända om han inte gör det. Det bästa är om det står något i hyresavtalet om att han ska ha egen hemförsäkring.

Här finns lite mer information från andra källor om hur hemförsäkring gäller vid andrahandsuthyrning:
Så gör du vid andrahandsuthyrning
Andra hand utan försäkring kan bli dyrt

Anna Zetterqvist skriver:

Har hyrt ut min hyresrätt fr om 1/1-19 t om 1/7-19 men både jag och hyresgästen önskar förlänga kontraktet ytterligare 6 mån. På kontraktet står slutdatum 190630. Måste nytt kontrakt skrivas el gör man en appendix till befintligt avtal bara?
Har hyresgästen rätt att bestämma vilka möbler som ska finnas i lägenheten? Vi gjorde en inventarieförteckning o där ingick en soffa. Jag önskar ny ta med den till min pojkväns lägenhet o istället ställa en svart soffa i min lägenehet. Hyresgästen vill dock ” inte ha en svart soffa”, o hänvisar till vår kontrakt och vill ha avdrag på deposision alt ersättning för att köpa sig en ny soffa. Har hon rätt till detta ??

Evelina skriver:

Hej Anna,

​1. Du kan själv välja om du vill göra ett tillägg till det gamla kontraktet eller upprätta ett nytt kontrakt. Så länge ni båda skriver på och villkoren stämmer med hur ni vill ha det är båda sätten lika gällande. Tänk bara på att du måste ha tillstånd från hyresvärden för att hyra ut i sex månader till.

​2. Nej, vad jag känner till har hon inte rätt till avdrag eller ersättning för att köpa en soffan, eftersom en soffa ingick i inventarieförteckningen och finns i lägenheten.

Milla skriver:

Hej
Ska hyra ut i andrahand min bostadsrätt till en som kommer gå sista året på gymnaiset. Föreningen har godkänt uthyrningen, men det jag undrar är om det är den som ska hyra som ska stå på kontraktet eller om det går att hens föräldrar är det i och med att det är dom som kommer se till att betala hyran osv. Personen som ska bo i lgh är förvisso 18 år. Lite osäker runt detta, uppskattat snabbt svar.
Tack på förhand.

Peter skriver:

Hej Milla,

Jag skulle rekommendera att du frågar bostadsrättsföreningen om de tillåter att föräldrarna står på kontraktet. Det är föreningen som godkänner uthyrningen och därför är det viktigt att de är införstådda i vem som bor i lägenheten. Om det är föräldrarna som föreningen har godkänt och inte den som verkligen bor där kan föreningen ha rätt att säga upp avtalet om de inte blivit informerade om saken.

Lua skriver:

Hej!
Jag kommer att hyra min lägenhet i andrahand men de som ska hyra är utomlands och kommer inte att vara i Sverige förrän de ska flytta. De har accepterat att betala en månads deposition i förväg tillsammans med kontraktet och sedan i slutet av juni betala för juli månaden. Eftersom allt görs på distans undrar jag ifall jag måste signera och ge dem kontraktet signerat ifrån mig innan eller efter de har betalat depositionen?
Tack!

MVH, Lua

Filip Svensson skriver:

Hej Lua,
Det spelar ingen roll om depositionen betalas innan eller efter avtalet är signerat. Men se till att det framgår i kontraktet att hyresgästerna ska betala en deposition och hur stor den ska vara.

Shiro skriver:

Hej!
Jag hyr ut min lgh (bostadsrätt) men hyresgästen vägrar betala hyra eller deposition, föreningen har ringt och alla grannar klagar för att de stör, det kommer folk in i lgh dygnet runt de skräpar och röker inomhus (trots att jag sa att det får de absolut inte) de röker i balkongen dygnet runt (minst fem personer) så att grannarna inte kan vara ute… de vägrar flytta eller låta oss komma in i lgt (trots att det står i kontrakten att vi får tillgång till lgh då vi ska ha visning. Sista gg jag var inne (innan de vägrade släppa in oss) så fanns det snus och cigarett fimpar inne. Vilka är mina rättigheter att kasta ut de? För just nu är processen igång med kronofogden men det kan ta flera månader… hur gör jag sen med all skada inomhus? Jag har inte råd att betala två hyror… hur gör jag med det? Varför har man ett giltig kontrakt om man ändå inte kan göra ngt? 🙁 vi har sagt att de måste flytta men de struntar fullständigt i vad vi säger och nu riskerar vi att förlora vår lgh

Filip Svensson skriver:

Hej Shiro,
Jag förstår att du har hamnat i en svår situation. I och med att hyresgästerna har brutit mot kontraktet har du all rätt att säga upp det. Du har gjort helt rätt genom att kontakta Kronofogden och tyvärr är det inte mycket mer än så du kan göra. Jag skulle dock rekommendera dig att ligga på Kronofogden för att förhoppningsvis snabba på processen.

Sam barrsoum skriver:

Hej!
Jag äger en lägenhet brf
Jag har hyrt ut lägenhet i 1års tid. Jag vill förnya kontraktet hur kan det går . Jag jobbar på annat ort
Förering hsb säger att jag måste sälja lägenheten.
Kan jag sälja och köpa lägenheten för 1 kr tex ? Finns annat sätt ma n kan göra ?

Filip Svensson skriver:

Hej Sam,
Om du inte får förlänga uthyrningsperioden kan du kontakta hyresnämnden som kan ta ett beslut i ärendet. Om de gör en annan bedömning än styrelsen kan du fortfarande få hyra ut lägenheten. Jag har svårt att se att styrelsen ska kunna tvinga dig att sälja lägenheten om du inte har gjort något som berättigar uppsägning. Jag rekommenderar även dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med hur du bör agera i detta läget.

Amanda skriver:

Hej! Jag har tänkt hyra ut min bostadsrätt i 2ahand eftersom att jag ska studera på annan ort i tre år. Jag undrar hur länge man har rätt att hyra ut den? Jag är inte alls sugen på att sälja då jag gillar den och förmodligen vill flytta tillbaka till denna ort efter avslutade studier. Men min BRF nämnde att jag max får hyra ut 3-6 månader?? Kan det verkligen stämma?

Filip Svensson skriver:

Hej Amanda,
Normalt sätt är det styrelsen som bestämmer hur länge du får hyra ut bostaden. Är du inte nöjd med deras beslut kan du kontakta hyresnämnden som då tar ett beslut i frågan. Troligtvis kommer hyresnämnden göra en annan bedömning än styrelsen. Det finns vissa skäl som är giltiga för andrahandsuthyrning och studier på annan ort är ett sådant skäl. I vanliga fall godkänner hyresnämnden bara andrahandsuthyrningar på ett år i taget men när det gäller studier kan de godkänna uthyrning under hela studieperioden.

Lycka till!

Raul moraga skriver:

Hej! Jag hyr en bostadsrätt i andra hand och mitt kontrakt gick ut den 18/3 jag och mitt hyresvärd skulle mötas och förnya för 6 månader till men han kontaktade aldrig mig förren igår den 25/3 och så att han måste ha tillbaka sin lägenhet. Vilka är mina rättigheter nu när jag inte har någon kontrakt? Vad har jag för uppsägningstid? Behöver ju 3 månader för att hitta nytt boende och inte hamna på gatan med mina barn.

Vänliga hälsningar,

Filip Svensson skriver:

Hej Raul,
Hur lång uppsägningstid du har vågar jag inte svara på då det beror på flera faktorer, exempelvis hur lång hyresperioden varit. I vissa fall kan även hyresavtal på bestämd tid övergå till ett tillsvidareavtal och då gäller tre månaders uppsägningstid. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att kontakta en bostadsjurist.

Lycka till!

Lotta skriver:

Hej,
Jag hyr ett litet hus på en tomt och enligt mitt kontrakt räknas som inneboende hos min hyresvärd. Jag ska nu bli sambo med min partner men vill ha kvar huset under en testperiod. Jag har fått godkännande från hyresvärden men undrar om jag kan använda mig av ett andrahandskontrakt vid en sådan uthyrning??

Filip Svensson skriver:

Hej Lotta,
Om du fått tillåtelse från din hyresvärd att hyra ut huset så ska det inte vara några problem att du använder dig av ett andrahandskontrakt.

Andersson skriver:

Hej!

Jag har nyligen sagt upp mitt kontrakt på ett andrahandskontrakt.
I kontraktet formuleras uppsägning: ”Hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen.”

kontraktet är framtaget från ”Hyresgästföreningen Riksförbundet 2016”

och kontraktet är tillsvidare.

Jag läser under punkten 5. Uppsägningstid – Tillsvidare.
”Om det är hyresgästen som säger upp avtalet slutar dock avtalet gälla en månad efter uppsägningsdatumet.”

Min hyresvärd påstår nu att jag måste bo kvar i 3 månader enligt kontraktet.

Men är det så att jag har en månads uppsägning från mitt håll, enligt formuleringen av uppsägningstiden i mitt kontrakt?

(detta är den enda formuleringen kring uppsägningtid som står med)

Filip Svensson skriver:

Hej,
Enligt lagen är det 3 månaders uppsägningstid som gäller för båda parter. Avtalar ni om någon annan uppsägningstid än det som står i lagen gäller det om det är till fördel för dig som andrahandshyresgäst. I detta fall bör du alltså ha rätt att säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid eftersom att det är mest fördelaktigt för dig som andrahandshyresgäst. Hyresnämnden förklarar mycket bra på sin hemsida om vad som gäller i sådana här situationer.

Lycka till!

Fiona skriver:

Hej!

Vi har ett litet hus på vår tomt som vi hyr ut. Ett hyresavtal skrev från november till sista juni. Nu vill hyresgästen bryta kontraktet. Trots de månader hon har kvar. Vi satte upp en månads uppsägningstid. Problemet är att vi nu inte lyckas hyra ut vår bostad till det pris vi hade. Då många lägenheter ligger ute. Vad har vi för rättigheter då vi faktiskt har ett tidsbestämt avtal?

Daniel skriver:

Hej Fiona,

Det är möjligt för hyresgästen att säga upp ett tidsbestämt avtal till en tidigare tidpunkt än den ni avtalat om från början. Den rätten gäller i alla situationer och det krävs därför inga speciella skäl. Utifrån det jag vet skulle jag därför säga att det är svårt för er att tvinga er hyresgäst att bo kvar i huset. Jag brukar dock alltid rekommendera frågeställare som ställer frågor av juridisk karaktär att kontakta en bostadsjurist som kan titta närmre på det specifika fallet och göra en mer kvalificerad bedömning. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Klara skriver:

Hej!
Jag har fått tag på en lägenhet jag och min pojkvän kan få hyra i andra hand. Går det att jag OCH min pojkvän står på andrahandskontraktet, eller är det bara en person som kan göra det? Vad händer isåfall om vi gör slut? Har aldrig varit sambo med någon förut, så vet noll kring hur det funkar…

Filip Svensson skriver:

Hej Klara,
Ja, det är möjligt att ni båda står på kontraktet. Vissa hyresvärdar vill dock bara att en person står på kontraktet. En förklaring kan vara att det är lättare att bara ha en person som är ansvarig för hyran osv.
Även fast bara en person står på kontraktet kommer bostaden utgöra samboegendom eftersom ni skaffade bostaden för gemensam användning. Det innebär att om ert förhållande tar slut ska all samboegendom delas upp genom en bodelning om någon av er begär det. Kan ni inte komma överens om vem som ska få bo kvar kommer en behovsprövning att genomföras och den av er som bäst behöver bostaden kommer att få bo kvar.

Håkan Åberg skriver:

Hej!
Om jag skrivit på andrahandskontrakt så gäller ju inte det om det saknas BRFs godkännande. Men om det finns ett sådant kan jag då ändå dra mig ur kontraktet och inte flytta in för att det godkännandet gäller för en kortare tid pga. BRF ger bara 6 månader åt gången? Kontraktet är på 1 år. Måste jag betala hyra under uppsägningstid ändå trots att jag inte flyttar in

Filip Svensson skriver:

Hej Håkan,
Andrahandskontraktet mellan dig och bostadsrättsinnehavaren är giltigt även om uthyrningen sker utan tillstånd. Det innebär alltså att även om godkännandet bara gäller i 6 månader gäller ert kontrakt i ett år. Det som dock kan hända är att bostadsrättsinnehavaren förlorar sin rätt att nyttja bostaden vilket i slutändan även påverkar dig som andrahandshyresgäst. Om du vill dra dig ur måste du betala hyra under uppsägningstiden även om du inte flyttat in.

Nellie skriver:

Hej!
Jag hyr en bostadsrätt i andrahand tillsammans med min sambo. Vi flyttade in 1/9-18 och har kontrakt på ett år.

I hyreskontraktet står det att hyran uppgår till 9300kr/mån, inkl. allt. Nu har vår hyresvärd kontaktat oss och sagt att avgiften höjts med 10% (518kr/mån) från och med denna månaden p.g.a. reparation av fasaden som gjordes innan vi flyttade in. Det står ingenting om eventuell hyreshöjning i vårt avtal, det enda som står är ”Om uthyraren hyr ut en hyresrätt i andrahand och uthyrarens hyra eller hyresvillkor ändras ska detta avtal ändras på motsvarande sätt. (Gäller endast vid uthyrning av hyresrätt.)

Enligt ordförande fattades beslutet om avgiftshöjning 10/7-18, vi skrev kontrakt 23/7-18 och har inte fått någon information ang. detta.

Är vi då verkligen skyldiga att betala dessa 518kr extra i månaden?

Mvh Nellie

Filip Svensson skriver:

Hej Nellie,
Hyresvärden har möjlighet att ändra i hyresvillkoren men måste då meddela dig och din sambo om detta. Det ni kan göra är att välja att inte godkänna någon hyreshöjning med tanke på vad som står i hyreskontraktet. I sådana fall måste er hyresvärd kontakta hyresnämnden och där ansöka om ändring i hyresvillkoren. Det ni då skulle kunna påtala är att hyresvärden kände till hyreshöjningen men utan att berätta något för er innan ni skrivit på kontraktet.

Lycka till!

Sara skriver:

Hej,
Undrar om denna kontraktsmall för andrahandsuthyrningar som är bifogad i hemsidan är juridiskt giltigt så man kan använda sig av den? Tack för er svar.
Vänligen Sara

Filip Svensson skriver:

Hej Sara,
Ja, vår kontraktsmall för andrahandsuthyrningar är juridiskt korrekt och går bra att använda. Har du några frågor eller funderingar när du fyller i den är du välkommen att kontakta oss igen.

Lycka till!

Magnus Björkman skriver:

Hej !
Jag heter Magnus och jag har lite frågor kring andrahandsuthyrning.
Är det så att jag får hyra ut i andra hand genom mitt företag?
Krävs det några särkilda bestämmelser för att få det ?

Mitt företag startades 20 juli 2017. Jag äger o driver ett säljbolag i Gbg ( sisjön ) med 30 anställda.
/ Magnus
Verksamhetschef på increment security group gothia

Filip Svensson skriver:

Hej Magnus,
Att hyra ut i andra hand genom företaget är fullt möjligt och kräver inga särskilda bestämmelser som skiljer sig från vanlig andrahandsuthyrning.

salle skriver:

whej .jag har en fråga .. om man hyr ett rum i en lägenhet i andrahand kontraktlöst och hamnat i en dispyt med hyresvärden och vill lämna hyrningen ongående utan att förvarna hyresvärden är det möjligt om man endast pratat ihop sig vid inflytt muntligt att det skulle vara 20dagars uppsägningsperiod båda håll men hyresvärden ville inte skriva kontrakt .. är man bunden att tillvarna innan man lämnar boenden utan kontrakt? om hyres värden skickat ett sms till hyresvärden och frågat om hyresgästen ska betala varje mån fram till det muntliga datumet som.varit bestämt och hyresgästen efter deras dispyt svarat upp att han bara kommer betala så länge han bor där men angav inte månader eller datum då han var smart och fattade attt hyresvärden försökte linda in hyresgästen i ett avtals bevis efter dispyten då man inte hade ett riktigt kontrakt på papper och han förstog att hyresgästen.är missnöjd och kan lämna boendet närsomhelst .. hoppas du förstog alla mina funderingar och hoppas jag kan få svar på allt ..mvh

Filip Svensson skriver:

Hej,
Även muntliga kontrakt är giltiga, har ni då avtalat om en uppsägningstid på 20 dagar så är det det som gäller. Undantaget är om det är hyresvärden som säger upp avtalet, då gäller tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Detta då hyreslagen gäller till fördel för hyresgästen.

Tina skriver:

Hej Tina heter jag och har en fråga som någon kanske kan svara på. Jag har inte kunnat städa ur lägenheten inom uppsägningstiden (3mån) med orsak att jag blev sjuk i tio dagar. Enl min hyresvärd är det inget själ till förlängning med motsvarande tid så att jag hinner. //Tina i Norberg

Filip Svensson skriver:

Hej Tina,
När du flyttar är du tvungen att utföra en flyttstädning, och det är du som ansvarar för att flyttstädningen genomförs. Idag är det exempelvis många som anlitar flyttfirmor antingen för att de inte orkar städa själva, det är för tidskrävande eller för att de inte har förmågan av någon anledning. Att sjukdom skulle vara skäl för att inte flyttstäda inom uppsägningstidens utgång är jag dock tveksam till.

Risken med att inte städa är att hyresvärden själv får anlita städhjälp och sedan skickar räkningen till dig.

Emmy skriver:

Hej, vi har blivit erbjudna en privatvisning för att hyra en lägenhet i andrahand. Hyresvärden investerar i olika lägenheter och har därför mer än denna som de hyr ut. Hon ska ha en allmän visning men erbjuder en privat visning för de som är riktigt intresserade – detta betyder att mam betalar en avgift på 2000 sek som en garanti på att man ska hyra lägenheten, om man sen tackar ja så får man dessa pengar tillbaka. Jag undrar om detta är vanligt?

Filip Svensson skriver:

Hej Emmy,
Jag kan tyvärr inte svara på om detta är vanligt förekommande eller inte. Jag har däremot inte hört talas om det tidigare.

Malin skriver:

Hej! Har väldigt mycket problem med personen jag hyr mott andrahandskontrakt ifrån. Han har sagt upp tillsvidare kontraktet? Med orimliga anledningar. Och nu har jag 3 månaders uppsägning. Men kan jag säga upp det tidigare med en månads uppsägning?
Mvh Malin

Peter skriver:

Hej Malin,
Ja, vill du som hyresgäst flytta ut tidigare kan du säga upp det redan uppsagda kontraktet. I så fall gäller endast en uppsägningstid på en månad. Lycka till!

Maja Johansson skriver:

Hej!

Jag har en fråga angående andrahandskontrakt.
I september skrev jag på ett andrahandskontrakt på 6 månader, från sep 2017 till feb 2018 med 2 månaders uppsägningstid. Kontraktet sas upp i jan 2018 av hon jag hyr utav (köpt lägenhet). Med mina två månader; betyder det att jag har fram till sista mars på mig att flytta ut? Om hon nu säger åt mig att flytta ut redan sista februari, bryter hon mot kontraktet då? Finns det något jag kan göra i sådana fall?

Peter skriver:

Hej Maja,
Om ni har skrivit under ett tidsbestämt avtal upphör det att gälla vid hyrestidens utgång.

Amir skriver:

Hi jag har hyra ut min lägen het andra hand för ett år och nu har det got 6 månader men jag tror att dem som bor i min lägenhet vill inte flyta ut om dem gör det inte vad ska jag göra
Tack

Peter skriver:

Hej,

Om dina hyresgäster vägrar att flytta ut ur din lägenhet trots att de inte har rätt att bo kvar kan du be om en avhysning hos Kronofogden. Läs mer om det här.

Anna skriver:

hej! Jag vill köpa ett hus och hyra ut det till min syster , som sedan ska köpa loss det om några år och ta över lånen och huset. Jag undrar hur vi går till väga och om det är något speciellt att tänka på?

Ebba skriver:

Hej Anna,

Eftersom du ska köpa ett hus och hyra ut är det inte lika många bestämmelser som vid exempelvis andrahandsuthyrning av hyresrätt eller bostadsrätt. Jag rekommenderar ändå att ni skriver ett avtal mellan er om själva uthyrningen; vilken dag hyra ska betalas osv. Det kan också vara att bestämma redan nu hur det ska gå till när din syster ska köpa loss huset. Ska ni utgå från det pris du köper bostaden till eller ska ni göra en ny värdering som ligger till grund för det pris din syster får köpa loss dig för. I allmänhet finns det några saker som kan vara bra att tänka på vid uthyrning av hus. Läs vår guide om att hyra ut hus i andrahand.

Emma martis skriver:

Hej. Bor i andra hand och har sagt upp lägenheten och skall bo februari ut. Nu är lägenheten uppe för försäljning, vilka rättigheter/skyldigheter har vi att ha lägenheten tillgänglig för visning? Enligt vårt kontrakt (som är skrivet av Fastighetsägarna) står det specat att vi skall låta visa lägenheten för tilltänkt förvärvare. Gäller detta trots att lägenheten är uppe för försäljning?

Tacksam för svar
/Emma

Hanna skriver:

Hej Emma,

Din hyresvärd har rätt till att hålla visning av lägenheten trots att ni fortfarande bor där. Denne bör dock informera er om detta så att ni tillsammans kommer överens om när hyresvärden får tillträde till bostaden. Detta för att inte ni ska förorsakas större olägenhet än nödvändigt.

jimmy ström skriver:

hej. jag äger en bostadsrätt som jag är skriven på men har blivit sugen på att köpa en till, enbart i vinstdrivade syfte för att hyra ut, dvs att jag kommer aldrig bo där? hur går man till väga för de flesta verkar skriva att detta inte är okej men vem som bor i MIN lägenhet kan ju inte spela någon roll? mvh jimmy

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Bostadsrätter är en speciell boendeform i Sverige som kommer med vissa restriktioner och regler. Man äger ju tex inte lägenheten utan en andel i bostadsrättsföreningen med en specificerad lägenhet i densamma. En viktig aspekt av att bo i en bostadsrätt är att den som äger bostadsrätten också är den som ska bo i den. Detta bland annat för att det ska underlätta att få deltagare i bostadsrättsföreningens styrelse, gemensamma städningar etc.

Det är dock inte alla som upplever detta som en optimal boendeform och ägarlägenheter (som man äger rakt av, helt själv) är en ny typ av boendeform som kommit. en ”fördel” med dessa är att man kan hyra ut dem som man vill. Det är dock en ovanlig boendeform i dagsläget.

Så, svaret på din fråga är att man egentligen inte kan köpa en bostadsrätt endast för att hyra ut i andrahand. Då får du i såna fall köpa en fastighet eller en ägarlägenhet.

Marian skriver:

Hej jag har en vän som hyr en lägenhet i andra hand och de har skrivit kontrakt för 1 år.Men grejen är nu att tjejen som äger lägenheten vill nu ha tillbaks lägenheten efter 4 månader för att det har inte funkat att bo med hennes kille.Har hon rätt att kräva tillbaks lägenheten fast de har skrivit för 1 år. Min vän har familj och kan inte flytta med kort varsel och hon har inte varit sen med hyran eller nåt. Vad kan man göra i detta fall? tack för svar

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Detta beror helt på vad som står i kontraktet om uppsägningstid etc. Om inget står om förtida avslut av kontraktet finns det regleringar för detta, jag tror att utifrån hyresgästens perspektiv är det 1 månads uppsägningstid och ifrån hyresvärdens (dvs din kompis) perspektiv så är det 3 månader. Jag var själv i samma situation för ett tag sedan men hade då tur att hyresgästen kunde flytta ut tidgigare än dessa tre månader. Dubbelkolla detta med hyresgästföreningen för exakta tider och om det är något i din kompis situation som är annorlunda. Dubbelkolla också vad som står i kontraktet!

Therese skriver:

Hej!
Jag hyr ut min lägenhet i andra hand och måste var 6:e månad skicka in ny ansökan om andrahands uthyrning. Är det olika bestämmelser för BRF föreningarna?

Vissa som jag pratat med om detta tycker att det låter oerhört konstigt.

Tack på förhand

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, olika bostadsrättsföreningar har olika bestämmelser för hur man får hyra ut och vad man måste göra. Det är ovanligt, det du beskriver, men inte fel.

Karin skriver:

Hej!
Jag har ett andrahandskontrakt där de som hyr ut har lagt på avgiften för hemförsäkringen på min hyra. Men jag måste ju ha en egen hemförsäkring för att täcka skador etc som jag orsakar. Deras hemförsäkring täcker ju inte mig.
Ska jag verkligen betala för båda hemförsäkringarna?
Skulle vara toppen om ni har möjlighet att förklara hur detta ligger till 🙂

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det låter ju inte ok men i praktiken spelar det egentligen ingen roll vad de lägger på den extra kostnaden för. Det finns ju inget som säger att du ska betala för båda hemförsäkringarna men de har också rätt att sätta den hyra de vill. De ser det förmodligen som att du ska betala för de kostnader de har för lägenheten. En stor risk är ju att de kanske håller med men behåller samma hyra ändå, oavsett logik. Det lönar sig dock alltid att fråga.

Nada skriver:

Hej!

Jag har en fråga gällande andrahyresgästen har skrivit in sig (Folkbokförd) hos skatteverket på samma adress där han hyr min bostad, d.v.s Ej C/O kan det påverka att han kan ta över min bostadsrätt? jag har skrivit kontrakt med honom. Jag äger min bostadsrätt men fortfarande skriven hos mina föräldrar, jag är inte skriven på samma adress där jag äger min bostadsrätt.
Tacksam för snabb svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det finns ingen som helst möjlighet att han kan ta över din bostadsrätt genom att skriva sig på din adress.

Nina skriver:

Hej,
Vi har en lägenhet på förstahandskontrakt ,men vi tänker att flytta till Danmark ( flytta adress). Frågan är: har vi rätt att behålla bostaden ??? Och vi tänker att uthyra den med andrahandskontrakt och utan kontrakt!!
Med vänlig hälsning,
Nina

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om ni flyttar till Danmark på grund av arbete får ni förmodligen hyra ut den i andrahand, men då krävs att ni hyr ut den med ett kontrakt. Om ni hyr ut den utan kontrakt kan ni riskera att bli av med ert förstahandskontrakt! Varför skulle ni vilja hyra ut den utan kontrakt?

Nina skriver:

Aha! Men vi tänker att bo i Danmark bara 6 månader . Min man arbetar i Danmark och jag är mammaledigt! Vad händer då??

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej igen,

Det är helt i sin ordning att ni bara bor där i 6 månader, och hyr ut lägenheten. Men ni måste ha ett kontrakt med den personen ni hyr ut till. Jag ser inte riktigt varför ni inte skulle vilja skriva ett kontrakt med den personen. Ni kan ju tidsbestämma det på 6 månader.

Siamak skriver:

Hej!

Min syster har flyttat utomlands under en längre tid o hade hyrt ut sin lägenhet till en person. Nu ska denna person flytta ut och jag tänkte flytta in i hennes bostadsrätt. Min fråga är om vi måste söka tillstånd från styrelsen? Jag är trots allt hennes bror o vi delar samma efternamn och med tanke på att hon bor i ett annat land är det ganska jobbigt att få hennes signatur.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, det måste ni tyvärr göra. Det spelar ingen roll att du är hennes bror.

Georgios skriver:

Jag kommer att hyra en lägenhet i andra hand. Det handlar om en bostadsröttlägenhet. Ägaren har sagt i första hand att hyran skulle bli 4500 kr. Nu söger han att jag måste dessutom betala en hemförsökring dvs högre hyran egentligen. Är jag tvungen att göra detta eller kan jag säga att det är inte min förpliktelse utan ägarens?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Nej, han har rätt. Det är andrahandshyresgästen som brukar betala hemförsäkringen.

Andrahandsuthyrare skriver:

Hyr ut i andrahand och de som hyr har orsakat slitage och fuktskador i golv.
Kan man stämma någon för förstörelse av lgh,i andrahandskontraktet står klart o tydligt vad som gäller men hyresgästen vägrar stå för något.
Hur gör jag?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Visst slitage får man alltid räkna med men jag tror inte du menar ”visst” slitage eftersom du tar upp det här. Fuktskador är också något helt annat men tänk på att det ska hanteras av din hyresgästs hemförsäkring! Hade hyresgästen en hemförsäkring när den bodde hos dig?

Jag skulle börja med att ringa och prata med Hyresnämnden innan du tar kontakt med jurister. Huruvida du kan stämma hyresgästen eller inte vågar jag inte svara på men du ska såklart få betalat för de skador som hyresgästen orsakat.

Rooney skriver:

Hej !
Jag har en hyresrätt och jag vill hyra ut den i andrahand till min syster fast jag bor på samma ort!
Då kan jag bor hos min föräldrar
Hur det ser att andrahandskontrakt få godkänt eller inte till min syster och jag bor på samma ort? och Varför?
MVH

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Rooney,

För att få hyra ut i andra hand måste du ha giltiga skäl, som vi listar på vår sida om att hyra ut hyresrätt. Har du inget av dessa skäl kommer hyresvärden mest troligt inte godkänna att du hyr ut lägenheten till din syster.

Giltiga skäl krävs för att hyresvärdar bara vill tillåta andrahandsuthyrnning om du som hyresgäst har tänkt flytta tillbaka om inte allt för lång tid.

B. skriver:

Hej!

Jag har hittat en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Han som hyr ut den anser att han inte behöver kontakta själva föreningen för att jag ska kunna flytta in och byta adress till den. Jag undrar då om det är ett måste att ta kontakt med föreningen för att jag ska kunna flytta in?

Tacksam för ert svar!

B.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Om det är en bostadsrätt så måste ägaren få godkänt av bostadsrättsföreningen för att få hyra ut sin lägenhet.

Lena skriver:

Hyr en hyreslägenhet i andra hand på ett år.Ett år är maxtiden för hyresgästen som har förstahandskontraktet att hyra ut.När året har gått och den som har kontraktet inte vill flytta tillbaka vilken chans har jag att få överta lägenheten?Är det upp till hyresvärden?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är upp till hyresvärden att bestämma. Oftast finns en kö de måste ta hänsyn till men är det en privat värd och som sett att du skött bostaden och betalningarna har du en något större chans att få bo kvar. Ring och prata med hyresvärden för vad som gäller för just din bostad.

Luc skriver:

Ska hyra en lägenhet i andrahand av en nära släkting. Lägenheten är väldigt stor o hyran för hög för mig själv. Enligt min moster kan jag inte bo med en kompis i denna lägenhet då styrelsen bestämmer sådant. Stämmer det? Är det upp till min släkting om två personer ska få bo i en trea eller är det upp till styrelsen?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Luc: Det är upp till styrelsen att bestämma om de godkänner andrahandsuthyrning men då handlar det främst om ägarens anledningar till uthyrningen och inte så mycket om vilka som de facto hyr, även om det kan spela in. Det bör inte vara någon skillnad om det är en eller två som hyr lägenheten, får en hyra ska det inte vara några konstigheter att båda hyr. Se dock till att både du och din kompis står som hyresgäster vid ansökan om andrahandsuthyrning hos styrelsen.

mari skriver:

Hej!
Det är en lägenhet smo jag fått napp på nu och han som hyr ut den vill att jag skriver på kontrakt genom internet utan att vi hunnit setts. Eller jag frågade om vi kunde ses innan bara så jag fick se lägenheten, väntar på svar nu men undrar hur säkert det är om ja gskriver på kontraktet på internet?

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Mari: Det bör inte nödvändigtvis vara något fel att du skriver på utan att träffa personen i fråga men du måste ju veta att det är personen du pratar med verkligen är personen som hyr/äger lägenheten!

Därtill tycker jag att du har rätt att ställa kravet att få se lägenheten innan du tar den. Du har ju ingen aning om vilket skick den är i annars, saker man kanske inte ser på fotografier.

Mia skriver:

Har en liten fråga… Är i fasen av att hyra ut min lägenhet i andra hand och undrar om andrahandshyresgästen får skriva sig på min adress, alternativt vad som kan hända om så sker utan min vetskap???

Tacksam för er svar,
Mia

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Mia: Andrahandshyresgästen får absolut skriva sig på en adress där denne hyr i andra hand. Han eller hon till och med bör göra det om personen bor där ett tag. Det påverkar dock inte dig.

Hampus Andersson skriver:

Som jag förstått det av villkoren för min hemförsäkring så gäller hemförsäkringen för alla personer som är skrivna på adressen. Är personen i fråga inte skriven på adressen så måste personen fixa en egen hemförsäkring.

Ingela skriver:

Gäller detta även om jag som hyr ut i andra hand fortfarande står skriven på lägenheten eftersom jag kommer flytta tillbaka dit om några månader? Med andra ord: får både jag och min hyresgäst stå skrivna på lägenheten?

Ja, det är inga problem. Att stå skriven på en lägenhet är bara en skatteteknisk registering och påverkar inte uthyrning, kontrakt etc. Läs mer i BoUpplysningens artikel om folkbokföring.

E. skriver:

Jag hyr just nu ut min lägenhet i andrahand för att jag skulle göra praktik på annan ort samt åka på en utlandstermin i höst.
På grund av corona blev min utlandstermin inställd, och jag skulle därför behöva ha tillbaka min lägenhet i höst, då jag måste läsa kurser på högskolan istället.
Vi skrev kontrakt på bestämd tid, utan att avtala om uppsägningstid. Finns det något jag kan göra? Har jag rätt att säga upp kontraktet?

Evelina skriver:

Hej,

Om ni inte har avtalat om uppsägningstid gäller den uppsägningstid som står i lagen. För dig som hyresvärd gäller i så fall tre månaders uppsägningstid, oavsett om det rör sig om en bostadsrätt eller en hyresrätt. Du kan alltså säga upp hyreskontraktet med tre månaders varsel, enligt vad vi skriver ovan.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen