Andrahandskontrakt

Vad du bör tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand

Utskriftsvänlig PDF

Ett andrahandskontrakt får du när du hyr bostad av någon med ett förstahandskontrakt eller av en som äger en bostadsrätt. Andrahandskontrakt är vanliga och har speciella lagar och regler som styr innehåll och utförande. Innan du skriver på ett andrahandskontrakt så finns det vissa saker som är viktiga att du har koll på. Ansvaret för att korrekt kontrakt skrivs ligger hos både hyresvärden och hyresgästen.

Steg 1. Innan ett andrahandskontrakt utfärdas

Som hyresvärd bör du kolla upp:

 • Om uthyrningen är tillåten. Om din hyres- eller bostadsrättsförening godkänner att du hyr ut din bostad i andrahand. Om du inte har deras tillåtelse kan du som förstahandshyresgäst riskera att förlora ditt eget kontrakt om en otillåten andrahandsuthyrning upptäcks.
 • Vem din framtida hyresgäst är. För att försäkra dig om att hyresgästen kommer kunna betala hyran och råda om bostaden är ett tips att be om en kreditupplysning samt referenser från tidigare hyresvärdar.

Planerar du att hyra ut din bostad så rekommenderar vi att du läser om att hyra ut en bostad.

Som hyresgäst bör du kolla upp:

 • Om hyresvärden har tillgång till bostaden. För att undvika bedrägeri kan det vara bra att kolla upp om din hyresvärd är registrerad som ägare till fastigheten eller har förstahandskontrakt. Exempelvis kan du söka efter personens adress i ett vanligt register.
 • Om uthyrningen är tillåten. Om uthyraren har fått tillstånd från hyres- eller bostadsrättsföreningen att hyra ut bostaden. Om denna inte har det finns en risk att du förlorar din bostad i samband med att andrahandsuthyrningen upptäcks av föreningen.
 • Bostadens skick. Det är alltid en bra idé att gå på visning eller be hyresvärden om att få komma förbi för att kolla på bostaden.

Steg 2. Vilken form av kontrakt ska ni använda

När du ska hyra, eller hyra ut en bostad i andrahand, är det bra att ha ett välgjort skriftligt andrahandskontrakt som båda parterna signerar. Det finns inga formkrav på hyreskontrakt men genom att ha ett skriftligt kontrakt skyddas både uthyraren och hyresgästen om en situation skulle uppstå.

Tips! Ett kontrakt bör alltid vara skriftligt. Vid muntliga kontrakt kan det vara svårt att bevisa vad som faktiskt avtalats.

Med ett muntligt kontrakt kommer fler risker, exempelvis att en av parterna frångår överenskommelsen och förnekar att denne någonsin gått med på överensstämmelsen. Det finns då inget som kan bevisa vad avtalet från början gällde – det är ord mot ord.

Steg 3. Utforma andrahandskontraktet

När du och din motpart ska utföra ett andrahandskontrakt finns det vissa väsentliga punkter att ha med, och andra mindre viktiga men ändå nödvändiga.

Tips! För att underlätta ditt andrahandskontrakt kan du använda dig av BoUpplysningens kontraktsmall för andrahandsuthyrningar.

Nedan följer 5 punkter som alla andrahandskontrakt bör innehålla:

1. Parternas identiteter

Kontraktet bör inledningsvis uppge vilka parterna som ingår kontraktet är. Uppge hyresvärdens respektive hyresgästens:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-mailadress

2. Hyresobjektet

Det är viktigt att specificera vilken bostad avtalet. Ange därför bostadens adress, bostadstyp, bostadens storlek och om övriga utrymmen så som källarförråd eller liknande är inkluderas i kontraktet.Exempelvis  ”Kontraktet avser lägenheten med lägenhetsnummer 1234 på Uthyrningatan 12, 4 tr. Lägenheten är på 50 m2”.

3. Hyran

För att inga missförstånd ska uppstå bör kontraktet uppge det exakta hyresbeloppet i kronor per månad. I kontraktet bör det uppges hur mycket du som uthyrare kan ta och hur mycket du som hyresgäst bör acceptera att betala i hyra kan du läsa om i vår artikel om skälig hyra.

Tänk på! Det kan vara bra att konkretisera om hyran ska föra över på betalningsdagen eller om pengarna ska vara på hyresvärdens konto den dagen.

Kontraktet bör också uppge vilken dag i månaden hyran ska betalas, vilket kontonummer dit hyran ska betalas och om hyran ska betalas i förskott eller efterskott.

4. Hyresperioden

Kontraktet bör specificera vilken tid uthyrningen gäller, exempelvis “hyresperioden börjar 2017-01-01, hyresperioden tar slut den 2018-01-01”. Ett hyreskontrakt kan också, enligt överenskommelse, vara på tillsvidare basis eller obestämd tid vilket i så fall ska framgå i hyresavtalet.

5. Uppsägningstid

I avtalet ska det alltid finnas en avtalad uppsägningstid. Det finns 3 olika uppsägningstider att använda:

 1. Tidsbestämt hyresavtal. Om parterna ingår ett tidsbestäms avtal betyder det att man redan bestämt ett datum då avtalet slutat gälla, vilket binder båda parterna till avtalet under hela uthyrningstiden. Dock finns det alltid en uppsägningstid (även om denna inte står med i avtalet). Uppsägningstiden beror på hyresperioden:
 • Om hyrestiden är längst två veckor = 1 dag
 • Om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader = 1 vecka
 • Om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet = 3 månader

En hyresgäst kan alltid säga upp ett andrahandskontrakt med tre månaders uppsägningstid, oavsett vad som står i avtalet.

 1. Tillsvidare. Om avtalet gäller en obestämt tid eller är på tillsvidare-basis kan parterna säga upp avtalet under hyresperiodens gång. Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt till en 3 månaders uppsägningstid. Detta betyder att avtalet slutar gälla 3 månader efter att uthyraren sagt upp avtalet. Om det är hyresgästen som säger upp avtalet slutar dock avtalet gälla en månad efter uppsägningsdatumet.
 2. Annan avtalad tid. Om parterna själva avtalar om en annan överensstämmelse så ska denna vara till hyresgästens fördel.

Få hjälp att utforma ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt

Trots att du vet vad ett andrahandskontrakt bör innehålla så kan det vara bra att få professionell hjälp. När du använder ett uthyrningsföretag för att hitta en hyresgäst eller lägenhet tillhandahåller dom ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt. Det gör att du kan vara säker på att andrahandskontraktet är korrekt skrivet och juridiskt giltigt.

 • Trygghetsförsäkring ingår alltid
 • Enkla och säkra hyresbetalningar
 • Ta del av färdigskrivna avtal
Till Renthia
Samtrygg
 • Använd Samtryggs standardiserade avtal
 • Trygg andrahandsuthyrning i hela landet
 • Enkelt och säkert sätt att hyra ut på
Till Samtrygg

6 andra viktiga men inte nödvändiga punkter

6. Vad bostaden ska användas till

Det är fördelaktig att uppge användningsändamålet med bostaden och andra utrymmen som inkluderas i kontraktet. Det kan till exempel finnas bestämmelser eller villkor upprättade av föreningen som uthyraren måste följa för att få hyra ut bostaden i andra hand, tex hur många som får bo i bostaden etc. Om dessa bryts kan hyresvärden riskera böter eller bli av med sitt egna kontrakt.

7. Lägenhetens skick

Det är fördelaktigt att dokumentera grundligt lägenhetens skick. På så sätt kan hyresgästen försäkra sig om att denne inte blir ansvarig för skador och brister som fanns i lägenheten innan avtalet utfördes och hyresperioden började. Genom tydliga dokumentationer blir det även lättare för hyresvärden lättare åberopa felaktigheter som uppstått under hyresperioden.

8. Möblerad bostad

I kontraktet bör det uppges om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. Om lägenheten hyrs ut möblerad bör det bifogas en inventarielista där alla möbler och dess skick uppges. Här kan du läsa mer om vad som bör finnas med i inventarielistan.

Tänk på! Det krävs mer än en soffa och matbord för att att en lägenhet ska anses vara möblerad.

Vad som kan vara bra att veta är att för att en bostad ska ses möblerad ska det vara möjligt för hyresgästen att bo i bostaden utan att ta med sig egna möbler vid inflytten.

9. Eventuell deposition

Om en deposition tillkommer bör det i kontraktet finnas information på hur stor depositionen är (i kronor), när depositionen ska betalas och när den betalas tillbaka. Det bör även tydligt framgå när det kommer göras avdrag på deposition, exempelvis vid skador på bostaden.

10. Besittningsrätt

Besittningsrätten gäller enbart för hyresrätter och är relativt svagt vid ett andrahandskontrakt. Men om man som hyresvärd helt vill avskriva besittningsrätten från hyresgästen bör detta anges i kontraktet. Om du som hyresgäst vill veta mer om hur du kan skyddas av besittningsrätten vid en när du hyr i andra hand kan du läsa om det i vår artikel om besittningsskydd.

11. Försäkring

I kontraktet kan man också ange vem som är ansvarig för att bostaden och dess inventarier är försäkrade. Vanligtvis är detta hyresvärden, men oavsett bör detta skrivas ner och förtydligats i kontraktet. Även någon som hyr i andrahand bör skaffa en hemförsäkring.

Steg 4. Underskrifter från båda parterna

Oavsett hur välgjort och detaljerat ett hyreskontrakt är är det inte gällande om inte båda parterna signerar avtalet. Tänk på att ha två kopior som båda parterna signerar samt uppger datum, ort och namnförtydligande så att ni som hyresvärd och hyresgäst får varsin kopia.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

43 Relaterade frågor & svar

Malin skriver:

Hej! Har väldigt mycket problem med personen jag hyr mott andrahandskontrakt ifrån. Han har sagt upp tillsvidare kontraktet? Med orimliga anledningar. Och nu har jag 3 månaders uppsägning. Men kan jag säga upp det tidigare med en månads uppsägning?
Mvh Malin

Peter skriver:

Hej Malin,
Ja, vill du som hyresgäst flytta ut tidigare kan du säga upp det redan uppsagda kontraktet. I så fall gäller endast en uppsägningstid på en månad. Lycka till!

Maja Johansson skriver:

Hej!

Jag har en fråga angående andrahandskontrakt.
I september skrev jag på ett andrahandskontrakt på 6 månader, från sep 2017 till feb 2018 med 2 månaders uppsägningstid. Kontraktet sas upp i jan 2018 av hon jag hyr utav (köpt lägenhet). Med mina två månader; betyder det att jag har fram till sista mars på mig att flytta ut? Om hon nu säger åt mig att flytta ut redan sista februari, bryter hon mot kontraktet då? Finns det något jag kan göra i sådana fall?

Peter skriver:

Hej Maja,
Om ni har skrivit under ett tidsbestämt avtal upphör det att gälla vid hyrestidens utgång.

Amir skriver:

Hi jag har hyra ut min lägen het andra hand för ett år och nu har det got 6 månader men jag tror att dem som bor i min lägenhet vill inte flyta ut om dem gör det inte vad ska jag göra
Tack

Peter skriver:

Hej,

Om dina hyresgäster vägrar att flytta ut ur din lägenhet trots att de inte har rätt att bo kvar kan du be om en avhysning hos Kronofogden. Läs mer om det här.

Anna skriver:

hej! Jag vill köpa ett hus och hyra ut det till min syster , som sedan ska köpa loss det om några år och ta över lånen och huset. Jag undrar hur vi går till väga och om det är något speciellt att tänka på?

Ebba skriver:

Hej Anna,

Eftersom du ska köpa ett hus och hyra ut är det inte lika många bestämmelser som vid exempelvis andrahandsuthyrning av hyresrätt eller bostadsrätt. Jag rekommenderar ändå att ni skriver ett avtal mellan er om själva uthyrningen; vilken dag hyra ska betalas osv. Det kan också vara att bestämma redan nu hur det ska gå till när din syster ska köpa loss huset. Ska ni utgå från det pris du köper bostaden till eller ska ni göra en ny värdering som ligger till grund för det pris din syster får köpa loss dig för. I allmänhet finns det några saker som kan vara bra att tänka på vid uthyrning av hus. Läs vår guide om att hyra ut hus i andrahand.

Emma martis skriver:

Hej. Bor i andra hand och har sagt upp lägenheten och skall bo februari ut. Nu är lägenheten uppe för försäljning, vilka rättigheter/skyldigheter har vi att ha lägenheten tillgänglig för visning? Enligt vårt kontrakt (som är skrivet av Fastighetsägarna) står det specat att vi skall låta visa lägenheten för tilltänkt förvärvare. Gäller detta trots att lägenheten är uppe för försäljning?

Tacksam för svar
/Emma

Hanna skriver:

Hej Emma,

Din hyresvärd har rätt till att hålla visning av lägenheten trots att ni fortfarande bor där. Denne bör dock informera er om detta så att ni tillsammans kommer överens om när hyresvärden får tillträde till bostaden. Detta för att inte ni ska förorsakas större olägenhet än nödvändigt.

jimmy ström skriver:

hej. jag äger en bostadsrätt som jag är skriven på men har blivit sugen på att köpa en till, enbart i vinstdrivade syfte för att hyra ut, dvs att jag kommer aldrig bo där? hur går man till väga för de flesta verkar skriva att detta inte är okej men vem som bor i MIN lägenhet kan ju inte spela någon roll? mvh jimmy

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Bostadsrätter är en speciell boendeform i Sverige som kommer med vissa restriktioner och regler. Man äger ju tex inte lägenheten utan en andel i bostadsrättsföreningen med en specificerad lägenhet i densamma. En viktig aspekt av att bo i en bostadsrätt är att den som äger bostadsrätten också är den som ska bo i den. Detta bland annat för att det ska underlätta att få deltagare i bostadsrättsföreningens styrelse, gemensamma städningar etc.

Det är dock inte alla som upplever detta som en optimal boendeform och ägarlägenheter (som man äger rakt av, helt själv) är en ny typ av boendeform som kommit. en ”fördel” med dessa är att man kan hyra ut dem som man vill. Det är dock en ovanlig boendeform i dagsläget.

Så, svaret på din fråga är att man egentligen inte kan köpa en bostadsrätt endast för att hyra ut i andrahand. Då får du i såna fall köpa en fastighet eller en ägarlägenhet.

Marian skriver:

Hej jag har en vän som hyr en lägenhet i andra hand och de har skrivit kontrakt för 1 år.Men grejen är nu att tjejen som äger lägenheten vill nu ha tillbaks lägenheten efter 4 månader för att det har inte funkat att bo med hennes kille.Har hon rätt att kräva tillbaks lägenheten fast de har skrivit för 1 år. Min vän har familj och kan inte flytta med kort varsel och hon har inte varit sen med hyran eller nåt. Vad kan man göra i detta fall? tack för svar

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Detta beror helt på vad som står i kontraktet om uppsägningstid etc. Om inget står om förtida avslut av kontraktet finns det regleringar för detta, jag tror att utifrån hyresgästens perspektiv är det 1 månads uppsägningstid och ifrån hyresvärdens (dvs din kompis) perspektiv så är det 3 månader. Jag var själv i samma situation för ett tag sedan men hade då tur att hyresgästen kunde flytta ut tidgigare än dessa tre månader. Dubbelkolla detta med hyresgästföreningen för exakta tider och om det är något i din kompis situation som är annorlunda. Dubbelkolla också vad som står i kontraktet!

Therese skriver:

Hej!
Jag hyr ut min lägenhet i andra hand och måste var 6:e månad skicka in ny ansökan om andrahands uthyrning. Är det olika bestämmelser för BRF föreningarna?

Vissa som jag pratat med om detta tycker att det låter oerhört konstigt.

Tack på förhand

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, olika bostadsrättsföreningar har olika bestämmelser för hur man får hyra ut och vad man måste göra. Det är ovanligt, det du beskriver, men inte fel.

Karin skriver:

Hej!
Jag har ett andrahandskontrakt där de som hyr ut har lagt på avgiften för hemförsäkringen på min hyra. Men jag måste ju ha en egen hemförsäkring för att täcka skador etc som jag orsakar. Deras hemförsäkring täcker ju inte mig.
Ska jag verkligen betala för båda hemförsäkringarna?
Skulle vara toppen om ni har möjlighet att förklara hur detta ligger till 🙂

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det låter ju inte ok men i praktiken spelar det egentligen ingen roll vad de lägger på den extra kostnaden för. Det finns ju inget som säger att du ska betala för båda hemförsäkringarna men de har också rätt att sätta den hyra de vill. De ser det förmodligen som att du ska betala för de kostnader de har för lägenheten. En stor risk är ju att de kanske håller med men behåller samma hyra ändå, oavsett logik. Det lönar sig dock alltid att fråga.

Nada skriver:

Hej!

Jag har en fråga gällande andrahyresgästen har skrivit in sig (Folkbokförd) hos skatteverket på samma adress där han hyr min bostad, d.v.s Ej C/O kan det påverka att han kan ta över min bostadsrätt? jag har skrivit kontrakt med honom. Jag äger min bostadsrätt men fortfarande skriven hos mina föräldrar, jag är inte skriven på samma adress där jag äger min bostadsrätt.
Tacksam för snabb svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det finns ingen som helst möjlighet att han kan ta över din bostadsrätt genom att skriva sig på din adress.

Nina skriver:

Hej,
Vi har en lägenhet på förstahandskontrakt ,men vi tänker att flytta till Danmark ( flytta adress). Frågan är: har vi rätt att behålla bostaden ??? Och vi tänker att uthyra den med andrahandskontrakt och utan kontrakt!!
Med vänlig hälsning,
Nina

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om ni flyttar till Danmark på grund av arbete får ni förmodligen hyra ut den i andrahand, men då krävs att ni hyr ut den med ett kontrakt. Om ni hyr ut den utan kontrakt kan ni riskera att bli av med ert förstahandskontrakt! Varför skulle ni vilja hyra ut den utan kontrakt?

Nina skriver:

Aha! Men vi tänker att bo i Danmark bara 6 månader . Min man arbetar i Danmark och jag är mammaledigt! Vad händer då??

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej igen,

Det är helt i sin ordning att ni bara bor där i 6 månader, och hyr ut lägenheten. Men ni måste ha ett kontrakt med den personen ni hyr ut till. Jag ser inte riktigt varför ni inte skulle vilja skriva ett kontrakt med den personen. Ni kan ju tidsbestämma det på 6 månader.

Siamak skriver:

Hej!

Min syster har flyttat utomlands under en längre tid o hade hyrt ut sin lägenhet till en person. Nu ska denna person flytta ut och jag tänkte flytta in i hennes bostadsrätt. Min fråga är om vi måste söka tillstånd från styrelsen? Jag är trots allt hennes bror o vi delar samma efternamn och med tanke på att hon bor i ett annat land är det ganska jobbigt att få hennes signatur.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, det måste ni tyvärr göra. Det spelar ingen roll att du är hennes bror.

Georgios skriver:

Jag kommer att hyra en lägenhet i andra hand. Det handlar om en bostadsröttlägenhet. Ägaren har sagt i första hand att hyran skulle bli 4500 kr. Nu söger han att jag måste dessutom betala en hemförsökring dvs högre hyran egentligen. Är jag tvungen att göra detta eller kan jag säga att det är inte min förpliktelse utan ägarens?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Nej, han har rätt. Det är andrahandshyresgästen som brukar betala hemförsäkringen.

Andrahandsuthyrare skriver:

Hyr ut i andrahand och de som hyr har orsakat slitage och fuktskador i golv.
Kan man stämma någon för förstörelse av lgh,i andrahandskontraktet står klart o tydligt vad som gäller men hyresgästen vägrar stå för något.
Hur gör jag?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Visst slitage får man alltid räkna med men jag tror inte du menar ”visst” slitage eftersom du tar upp det här. Fuktskador är också något helt annat men tänk på att det ska hanteras av din hyresgästs hemförsäkring! Hade hyresgästen en hemförsäkring när den bodde hos dig?

Jag skulle börja med att ringa och prata med Hyresnämnden innan du tar kontakt med jurister. Huruvida du kan stämma hyresgästen eller inte vågar jag inte svara på men du ska såklart få betalat för de skador som hyresgästen orsakat.

B. skriver:

Hej!

Jag har hittat en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Han som hyr ut den anser att han inte behöver kontakta själva föreningen för att jag ska kunna flytta in och byta adress till den. Jag undrar då om det är ett måste att ta kontakt med föreningen för att jag ska kunna flytta in?

Tacksam för ert svar!

B.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Om det är en bostadsrätt så måste ägaren få godkänt av bostadsrättsföreningen för att få hyra ut sin lägenhet.

Lena skriver:

Hyr en hyreslägenhet i andra hand på ett år.Ett år är maxtiden för hyresgästen som har förstahandskontraktet att hyra ut.När året har gått och den som har kontraktet inte vill flytta tillbaka vilken chans har jag att få överta lägenheten?Är det upp till hyresvärden?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är upp till hyresvärden att bestämma. Oftast finns en kö de måste ta hänsyn till men är det en privat värd och som sett att du skött bostaden och betalningarna har du en något större chans att få bo kvar. Ring och prata med hyresvärden för vad som gäller för just din bostad.

Luc skriver:

Ska hyra en lägenhet i andrahand av en nära släkting. Lägenheten är väldigt stor o hyran för hög för mig själv. Enligt min moster kan jag inte bo med en kompis i denna lägenhet då styrelsen bestämmer sådant. Stämmer det? Är det upp till min släkting om två personer ska få bo i en trea eller är det upp till styrelsen?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Luc: Det är upp till styrelsen att bestämma om de godkänner andrahandsuthyrning men då handlar det främst om ägarens anledningar till uthyrningen och inte så mycket om vilka som de facto hyr, även om det kan spela in. Det bör inte vara någon skillnad om det är en eller två som hyr lägenheten, får en hyra ska det inte vara några konstigheter att båda hyr. Se dock till att både du och din kompis står som hyresgäster vid ansökan om andrahandsuthyrning hos styrelsen.

mari skriver:

Hej!
Det är en lägenhet smo jag fått napp på nu och han som hyr ut den vill att jag skriver på kontrakt genom internet utan att vi hunnit setts. Eller jag frågade om vi kunde ses innan bara så jag fick se lägenheten, väntar på svar nu men undrar hur säkert det är om ja gskriver på kontraktet på internet?

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Mari: Det bör inte nödvändigtvis vara något fel att du skriver på utan att träffa personen i fråga men du måste ju veta att det är personen du pratar med verkligen är personen som hyr/äger lägenheten!

Därtill tycker jag att du har rätt att ställa kravet att få se lägenheten innan du tar den. Du har ju ingen aning om vilket skick den är i annars, saker man kanske inte ser på fotografier.

Mia skriver:

Har en liten fråga… Är i fasen av att hyra ut min lägenhet i andra hand och undrar om andrahandshyresgästen får skriva sig på min adress, alternativt vad som kan hända om så sker utan min vetskap???

Tacksam för er svar,
Mia

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Mia: Andrahandshyresgästen får absolut skriva sig på en adress där denne hyr i andra hand. Han eller hon till och med bör göra det om personen bor där ett tag. Det påverkar dock inte dig.

Hampus Andersson skriver:

Som jag förstått det av villkoren för min hemförsäkring så gäller hemförsäkringen för alla personer som är skrivna på adressen. Är personen i fråga inte skriven på adressen så måste personen fixa en egen hemförsäkring.

Ingela skriver:

Gäller detta även om jag som hyr ut i andra hand fortfarande står skriven på lägenheten eftersom jag kommer flytta tillbaka dit om några månader? Med andra ord: får både jag och min hyresgäst stå skrivna på lägenheten?

Ja, det är inga problem. Att stå skriven på en lägenhet är bara en skatteteknisk registering och påverkar inte uthyrning, kontrakt etc. Läs mer i BoUpplysningens artikel om folkbokföring.

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen