Andrahandskontrakt

Vad du bör tänka på när du hyr eller hyr ut i andrahand

Utskriftsvänlig PDF

Ett andrahandskontrakt ska skrivas när någon med ett förstahandskontrakt eller någon som äger en bostadsrätt hyr ut bostaden till en annan person. Andrahandskontrakt har speciella lagar och regler som styr vad det ska innehålla och hur det ska skrivas.

Innan du skriver på ett andrahandskontrakt finns det vissa saker som det är viktigt att du har koll på. Ansvaret för att andrahandskontraktet är korrekt skrivet ligger hos både hyresvärden och hyresgästen.

Skriv alltid ett andrahandskontrakt

Det är väldigt viktigt att skriva ett andrahandskontrakt när du ska hyra eller hyra ut en bostad. Det är en trygghet för både hyresvärden och hyresgästen att ha ett andrahandskontrakt som täcker alla tänkbara situationer där konflikter kan uppstå. Därför bör ett andrahandskontrakt alltid skrivas oavsett hur lång eller kort uthyrningsperioden är.

1. Innan ni skriver ett andrahandskontrakt

Som hyresvärd bör du kolla upp:

 • Om du får hyra ut bostaden. Förstahandshyresvärden eller bostadsrättsföreningen måste godkänna att du hyr ut din bostad i andra hand. Om du inte har deras tillåtelse kan du som förstahandshyresgäst riskera att förlora ditt eget kontrakt om en otillåten andrahandsuthyrning upptäcks.
 • Vem din framtida hyresgäst är. För att försäkra dig om att hyresgästen är ansvarsfull och kommer att kunna betala hyran kan du be om en kreditupplysning och referenser från tidigare hyresvärdar.

Planerar du att hyra ut din bostad rekommenderar vi att du läser guiden om att hyra ut en bostad.

Som hyresgäst bör du kolla upp:

 • Om hyresvärden har tillgång till bostaden. För att undvika bedrägeri kan det vara bra att kolla upp om din hyresvärd är registrerad som ägare till fastigheten eller har förstahandskontrakt. Du kan exempelvis söka efter personens adress i ett vanligt register.
 • Om uthyrningen är tillåten. Du bör även kolla upp om uthyraren har fått tillstånd från sin hyresvärd eller bostadsrättsföreningen att hyra ut bostaden. Om hyresgästen inte har det riskerar du att förlora bostaden om andrahandsuthyrningen upptäcks av föreningen.
 • Bostadens skick. Det är alltid en bra idé att gå på visning eller be hyresvärden om att få komma förbi för att titta på bostaden.

2. Välj vilken form av kontrakt ni ska använda

När du ska hyra eller hyra ut en bostad i andra hand är det bra att ha ett välgjort skriftligt andrahandskontrakt som båda parterna signerar. Det finns inga formkrav på hyreskontrakt, men genom att ha ett skriftligt kontrakt skyddas både uthyraren och hyresgästen om en tvist skulle uppstå.

Tips! Ett kontrakt bör alltid vara skriftligt. Vid muntliga kontrakt kan det vara svårt att bevisa vad som faktiskt har avtalats.

Ett muntligt kontrakt är mer riskabelt. Till exempel kan en av parterna frångå överenskommelsen och förneka att han eller hon någonsin har gått med på överensstämmelsen. Har man inget skriftligt kontrakt finns det inget som kan bevisa vad avtalet gällde från början – det är ord mot ord.

3. Skriv andrahandskontraktet

När du och din motpart ska utforma ett andrahandskontrakt finns det vissa viktiga punkter som ska finnas med och andra, mindre viktiga, men ändå nödvändiga punkter. Andrahandskontraktet ska skrivas på i stort sett samma sätt oavsett om det gäller uthyrning av en hyresrätt eller en bostadsrätt.

Tips! För att underlätta utformningen av andrahandskontraktet kan du använda Boupplysningens kontraktsmall för andrahandsuthyrningar.

Nedan följer fem punkter som alla andrahandskontrakt bör innehålla:

Parternas identiteter

Kontraktet bör inledningsvis uppge vilka parterna som ingår kontraktet är. Uppge hyresvärdens respektive hyresgästens

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Hyresobjektet

Det är viktigt att specificera vilken bostad avtalet avser. Ange därför bostadens adress, bostadstyp, bostadens storlek och om övriga utrymmen, så som källarförråd eller liknande, inkluderas i kontraktet. Exempel: ”Kontraktet avser lägenheten med lägenhetsnummer 1234 på Uthyrningsgatan 12, 4 tr. Lägenheten är på 50 m2.”

Hyran

För att inga missförstånd ska uppstå bör det exakta hyresbeloppet i kronor per månad stå i kontraktet. Det bör också framgå vilka kostnader som ingår och inte ingår i hyran. I vår artikel om skälig hyra kan du läsa om hur mycket du som hyresgäst ska acceptera att betala i hyra.

Tänk på! Det kan vara bra att konkretisera om hyran ska föras över på betalningsdagen eller om pengarna ska vara på hyresvärdens konto den dagen.

Kontraktet bör också uppge vilken dag i månaden hyran ska betalas, vilket kontonummer hyran ska betalas till och om hyran ska betalas i förskott eller efterskott.

Hyresperioden

Kontraktet bör specificera vilken tid uthyrningen gäller, exempelvis “hyresperioden börjar 2017-01-01, hyresperioden tar slut 2018-01-01”. Ett hyreskontrakt kan också, enligt överenskommelse, vara på tillsvidarebasis eller obestämd tid, vilket i så fall ska framgå i hyresavtalet.

Uppsägningstid

I andrahandskontraktet ska det alltid finnas en avtalad uppsägningstid. Det finns tre olika uppsägningstider att använda beroende på vilken bostadstyp det handlar om och hur lång hyresperioden är.

 • Bostadsrätt eller villa. Hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader, medan andrahandshyresgästen har en månads uppsägningstid.
 • Hyresrätt med tillsvidarekontrakt. Uppsägningstiden är tre månader för både hyresgäst och hyresvärd.
 • Hyresrätt på bestämd tid. Om ingen uppsägning görs slutar kontraktet att gälla på det datum som hyresperioden tar slut. Det går dock att avtala att kontraktet i stället förlängs med en viss tid automatiskt. Vilken uppsägningstid som gäller styrs av hur lång hyresperioden är:
  • Om hyrestiden är som längst två veckor är uppsägningstiden en dag.
  • Om hyrestiden är mellan två veckor och tre månader är uppsägningstiden en vecka.
  • Om hyrestiden är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader.

Om ni själva avtalar om en annan uppsägningstid ska den vara till hyresgästens fördel. Annars har hyresgästen ändå rätt till det ovanstående alternativ som är aktuellt.

Få hjälp att utforma ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt

Trots att du vet vad ett andrahandskontrakt bör innehålla kan det vara bra att få professionell hjälp. När du använder en bostadsförmedling för att hitta en hyresgäst eller lägenhet tillhandahåller de ett juridiskt korrekt andrahandskontrakt. Det gör att du kan vara säker på att andrahandskontraktet är korrekt skrivet och juridiskt giltigt.

Qasa
 • Färdigskrivna och digitala hyresavtal
 • Garanterad hyra varje månad
 • Tryggt och säkert under hela uthyrningen
Till Qasa

6 andra viktiga men inte nödvändiga punkter

 • Vad bostaden ska användas till. Det kan vara bra att uppge vad bostaden ska användas till och vilka andra utrymmen som inkluderas i kontraktet. Det kan till exempel finnas bestämmelser eller villkor upprättade av föreningen som uthyraren måste följa för att få hyra ut bostaden i andra hand, som hur många som får bo i bostaden, etcetera. Om de här reglerna inte följs kan hyresvärden riskera böter eller bli av med sitt eget kontrakt.
 • Lägenhetens skick. Det är bra att grundligt dokumentera lägenhetens skick för att kunna avgöra vem som ansvarar för eventuella skador. På så sätt kan hyresgästen försäkra sig om att han eller hon inte blir ansvarig för skador och brister som fanns i lägenheten innan avtalet utfördes och hyresperioden började. Det blir även lättare för hyresvärden att referera till felaktigheter som har uppstått under hyresperioden.
 • Möblerad bostad. I kontraktet bör det uppges om bostaden hyrs ut möblerad eller ej. För att en bostad ska anses vara möblerad ska det vara möjligt för hyresgästen att bo i bostaden utan att ta med sig egna möbler vid inflytten. Om lägenheten hyrs ut möblerad bör det bifogas en inventarielista där alla möbler och dess skick uppges. 
 • Eventuell deposition. Om en deposition tillkommer bör det i kontraktet finnas information på hur stor depositionen är (i kronor), när depositionen ska betalas och när den betalas tillbaka. Det bör även tydligt framgå i vilka situationer som det kommer att göras avdrag på depositionen, exempelvis vid skador på bostaden.
 • Besittningsrätt. Besittningsrätten gäller bara för hyresrätter och är relativt svag vid ett andrahandskontrakt. Men om man som hyresvärd helt vill avskriva besittningsrätten från hyresgästen bör det anges i kontraktet. Om du som hyresgäst vill veta mer om hur du kan skyddas av besittningsrätten när du hyr i andra hand kan du läsa om det i vår artikel om besittningsskydd.
 • Försäkring. I kontraktet kan man också ange vem som är ansvarig för att bostaden och dess inventarier är försäkrade. Vanligtvis är detta hyresvärden, men oavsett vem som är ansvarig bör det förtydligas i kontraktet. Du som hyr i andra hand bör även skaffa en egen hemförsäkring.

Tänk på! En garanti om att uthyrningen är godkänd av förstahandshyresvärden eller bostadsrättsföreningen är bra att ha med i kontraktet.

4. Både hyresgäst och hyresvärd ska skriva under andrahandskontraktet

Oavsett hur välgjort och detaljerat ett hyreskontrakt är så gäller det inte om inte båda parterna signerar avtalet. Tänk på att ha två kopior som båda parterna signerar samt uppger datum, ort och namnförtydligande så att ni som hyresvärd och hyresgäst får varsin kopia.

Vanliga frågor om andrahandskontrakt

Hur fungerar uppsägning av andrahandskontrakt?

När du säger upp ett andrahandskontrakt bör du göra det skriftligt. Det ska framgå vem som gör uppsägningen, vem den riktas till och vilken lägenhet som sägs upp. Skriv under uppsägningen och skicka via rekommenderat brev, eller lämna det direkt till hyresgästen.

Tänk på att säga upp andrahandskontraktet i god tid. Uppsägningstiden räknas i hela månader.

Finns det en gratis mall för andrahandskontrakt för bostadsrätt respektive hyresrätt?

Du kan använda vår mall för andrahandskontrakt oavsett om det handlar om en bostadsrätt eller en hyresrätt.

Behöver jag som andrahandshyresgäst ha en egen hemförsäkring?

Ja, du bör ha en egen hemförsäkring som andrahandshyresgäst. Du omfattas nämligen inte av hyresvärdens försäkring. En hemförsäkring kommer att skydda dig om det skulle ske en olycka i lägenheten och du blir betalningsskyldig.

Evelina Grenehed

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

87 Relaterade frågor & svar

Therese skriver:

Hej!
Jag bor i andrahand och nu vill min pojkvän flytta in med sin hund, jag har ett kontrakt på tillsvidare och i kontraktet står inget om sambo eller djur, hur funkar detta?

Daniel skriver:

Hej Therese,

Som jag förstår reglerna finns det inget hinder för dig att ha ett husdjur i din lägenhet. Om huset eller lägenheten är speciellt anpassad för allergiker är det dock förbjudet. Är du osäker på om lägenheten eller huset är allergianpassat kan det vara en bra idé att prata med din hyresvärd. Allt gott!

Mvh,
Daniel

André Michael skriver:

Hej! Jag har en fråga: Jag ska hyra ett rum av en person, skrev avtal förra veckan. ”Hyresavtalet börjar gälla vid inflytt” står det dock, vilket är 15/8. Hyran bet i förskott, och förra veckan betalade jag hyran för halva augusti (den första boendeperioden).
Dock har personen varit lite oklar i vissa saker, och något bättre har dykt upp nu vilket gör att jag kommer säga upp rummet (1 mån uppsägningstid, säger upp idag 30/7 = uppsagt 30/8)

De pengar jag redan pröjsat, 2750 SEK, dvs för halva augusti, är dom brända eller har jag rätt att få tillbaka dom? Jag är medveten om att betalning sker i förskott, men då jag ej kommer bo där what so ever – finns det chans att få tillbaka dom? Allt gott! André

Daniel skriver:

Hej André,

Jag bedömer dina chanser att få tillbaka pengarna som ganska små tyvärr. Det du betalat för är rätten att nyttja rummet, det spelar ingen roll om du väljer att inte göra det. Vill du vara helt på det klara med vad som gäller i ditt fall råder jag dig att rådgöra med en jurist. Stort lycka till!

Mvh,
Daniel

carolina skriver:

Hej,
1. Jag ska hyra ut min hyresrätt i 2:a hand, bakar jag in min egen hemförsäkring i hyresavtalet till 2:handshyraren? Samt tecknar denne en egen hemförsäkring?

2. Om vi skriver 2 månader uppsägningstid, kan hyresgäst flytta ut innan dessa månader?

3. Om vi skriver i kontraktet att besittningsrätt inte gäller, kan då hyresgäst ändå få rätt att ta över min lägenhet efter ett år?

4. Ska hyressumma inkludera bredband, el, hemförsäkring och möbelslitage eller skriver jag hyressumma på ex. 5000 + bredband, el, hemförsäkring, och möbelslitage?

Hoppas på svar, Med vänlig hälsning//Carolina

Evelina skriver:

Hej Carolina,

1. Du bör fortsätta försäkra lägenheten, men din hemförsäkring täcker normalt inte din hyresgäst eftersom ni inte delar hushåll. Därmed bör din hemförsäkring i regel inte ingå i hyresgästens hyra. Andrahandshyresgästen behöver teckna en egen hemförsäkring. Det bästa är att tydliggöra detta i kontraktet så att hyresgästen förstår vikten av en egen hemförsäkring.

2. Ja, hyresgästen kan välja att flytta därifrån innan uppsägningstiden har gått ut, men är fortfarande skyldig att betala hyra för det som återstår av uppsägningstiden.

Om ni har skrivit två månader och hyresgästen säger upp lägenheten ska han eller hon ha 2 månader på sig att flytta och kunna ha tillgång till lägenheten under den tiden. Om det är du som hyresvärd som säger upp lägenheten är det dock 3 månaders uppsägningstid som gäller, trots att ni skrivit 2 månader. Det beror på att lagen om uthyrning av privatbostad säger 3 månader för hyresvärdens del och att avtal om annan tid ska vara till fördel för hyresgästen.

3. Nej, om ni avtalar bort besittningsskyddet har hyresgästen ingen rätt att ta över lägenheten. Dock behöver ni upprätta ett särskilt avtal om detta. Då kan ni använda hyresnämndens blankett för avstående av besittningsskydd.

När besittningsskyddet gäller är det först efter två år som en andrahandshyresgästen kan ta över lägenheten.

4. Så kallade driftkostnader ska räknas in i hyran, men det är bra om det framgår i kontraktet hur stor del av beloppet som består av driftskostnader. Jag rekommenderar att du läser vår sida om skälig hyra för att ta reda på vilka kostnader som kan ingå.

Victoria skriver:

Hej, Jag hyr ut min hyresrätt i andra hand i ett år. Allt är godkänt av min hyresvärd. Jag har kvar min hemförsäkring och har även lagt till ett tillägg för uthyrning. Min andrahandshyresgäst verkar inte förstå vikten av att skffa en egen hemförsäkring. Om han orsakar en större skada, tex brand eller vattenläcka och inte har en egen hemförsäkring, vad gäller då? Jag vill inte vara ansvarig för sådana kostnader om min hemförsäkring inte täcker andrahandshyresgästens vållande till skada. Jag kan heller inte tvinga honom att tecka en försäkring, jag kan ju inte kontrollera att han inte säger upp den. Blir han personligt betalningsskyldig? Eller finns det en risk att jag blir personligt betalningsskyldig (trots att jag ju har en försäkring på den lägenheten)?

Tack på förhand!

Evelina skriver:

Hej Victoria,

Om andrahandshyresgästen skulle orsaka en allvarlig skada är det han som blir betalningsskyldig. Din egen hemförsäkring ska täcka skador genom olyckor och annat som inte hyresgästen är direkt orsak till. Du ska alltså inte bli betalningsskyldig för skador som hyresgästen orsakar.

Däremot kan det förstås uppstå tvister om vem som har orsakat en skada, och då är det bra om båda har försäkring. Framför allt är det i hyresgästens intresse att han har en försäkring som går in om något händer.

Som du säger kan du inte tvinga hyresgästen att teckna hemförsäkring, utan bara lyfta vikten av att ha en egen försäkring och vad som kan hända om han inte gör det. Det bästa är om det står något i hyresavtalet om att han ska ha egen hemförsäkring.

Här finns lite mer information från andra källor om hur hemförsäkring gäller vid andrahandsuthyrning:
Så gör du vid andrahandsuthyrning
Andra hand utan försäkring kan bli dyrt

Anna Zetterqvist skriver:

Har hyrt ut min hyresrätt fr om 1/1-19 t om 1/7-19 men både jag och hyresgästen önskar förlänga kontraktet ytterligare 6 mån. På kontraktet står slutdatum 190630. Måste nytt kontrakt skrivas el gör man en appendix till befintligt avtal bara?
Har hyresgästen rätt att bestämma vilka möbler som ska finnas i lägenheten? Vi gjorde en inventarieförteckning o där ingick en soffa. Jag önskar ny ta med den till min pojkväns lägenhet o istället ställa en svart soffa i min lägenehet. Hyresgästen vill dock ” inte ha en svart soffa”, o hänvisar till vår kontrakt och vill ha avdrag på deposision alt ersättning för att köpa sig en ny soffa. Har hon rätt till detta ??

Evelina skriver:

Hej Anna,

​1. Du kan själv välja om du vill göra ett tillägg till det gamla kontraktet eller upprätta ett nytt kontrakt. Så länge ni båda skriver på och villkoren stämmer med hur ni vill ha det är båda sätten lika gällande. Tänk bara på att du måste ha tillstånd från hyresvärden för att hyra ut i sex månader till.

​2. Nej, vad jag känner till har hon inte rätt till avdrag eller ersättning för att köpa en soffan, eftersom en soffa ingick i inventarieförteckningen och finns i lägenheten.

Milla skriver:

Hej
Ska hyra ut i andrahand min bostadsrätt till en som kommer gå sista året på gymnaiset. Föreningen har godkänt uthyrningen, men det jag undrar är om det är den som ska hyra som ska stå på kontraktet eller om det går att hens föräldrar är det i och med att det är dom som kommer se till att betala hyran osv. Personen som ska bo i lgh är förvisso 18 år. Lite osäker runt detta, uppskattat snabbt svar.
Tack på förhand.

Peter skriver:

Hej Milla,

Jag skulle rekommendera att du frågar bostadsrättsföreningen om de tillåter att föräldrarna står på kontraktet. Det är föreningen som godkänner uthyrningen och därför är det viktigt att de är införstådda i vem som bor i lägenheten. Om det är föräldrarna som föreningen har godkänt och inte den som verkligen bor där kan föreningen ha rätt att säga upp avtalet om de inte blivit informerade om saken.

Lua skriver:

Hej!
Jag kommer att hyra min lägenhet i andrahand men de som ska hyra är utomlands och kommer inte att vara i Sverige förrän de ska flytta. De har accepterat att betala en månads deposition i förväg tillsammans med kontraktet och sedan i slutet av juni betala för juli månaden. Eftersom allt görs på distans undrar jag ifall jag måste signera och ge dem kontraktet signerat ifrån mig innan eller efter de har betalat depositionen?
Tack!

MVH, Lua

Filip Svensson skriver:

Hej Lua,
Det spelar ingen roll om depositionen betalas innan eller efter avtalet är signerat. Men se till att det framgår i kontraktet att hyresgästerna ska betala en deposition och hur stor den ska vara.

Shiro skriver:

Hej!
Jag hyr ut min lgh (bostadsrätt) men hyresgästen vägrar betala hyra eller deposition, föreningen har ringt och alla grannar klagar för att de stör, det kommer folk in i lgh dygnet runt de skräpar och röker inomhus (trots att jag sa att det får de absolut inte) de röker i balkongen dygnet runt (minst fem personer) så att grannarna inte kan vara ute… de vägrar flytta eller låta oss komma in i lgt (trots att det står i kontrakten att vi får tillgång till lgh då vi ska ha visning. Sista gg jag var inne (innan de vägrade släppa in oss) så fanns det snus och cigarett fimpar inne. Vilka är mina rättigheter att kasta ut de? För just nu är processen igång med kronofogden men det kan ta flera månader… hur gör jag sen med all skada inomhus? Jag har inte råd att betala två hyror… hur gör jag med det? Varför har man ett giltig kontrakt om man ändå inte kan göra ngt? 🙁 vi har sagt att de måste flytta men de struntar fullständigt i vad vi säger och nu riskerar vi att förlora vår lgh

Filip Svensson skriver:

Hej Shiro,
Jag förstår att du har hamnat i en svår situation. I och med att hyresgästerna har brutit mot kontraktet har du all rätt att säga upp det. Du har gjort helt rätt genom att kontakta Kronofogden och tyvärr är det inte mycket mer än så du kan göra. Jag skulle dock rekommendera dig att ligga på Kronofogden för att förhoppningsvis snabba på processen.

Sam barrsoum skriver:

Hej!
Jag äger en lägenhet brf
Jag har hyrt ut lägenhet i 1års tid. Jag vill förnya kontraktet hur kan det går . Jag jobbar på annat ort
Förering hsb säger att jag måste sälja lägenheten.
Kan jag sälja och köpa lägenheten för 1 kr tex ? Finns annat sätt ma n kan göra ?

Filip Svensson skriver:

Hej Sam,
Om du inte får förlänga uthyrningsperioden kan du kontakta hyresnämnden som kan ta ett beslut i ärendet. Om de gör en annan bedömning än styrelsen kan du fortfarande få hyra ut lägenheten. Jag har svårt att se att styrelsen ska kunna tvinga dig att sälja lägenheten om du inte har gjort något som berättigar uppsägning. Jag rekommenderar även dig att kontakta en jurist som kan hjälpa dig med hur du bör agera i detta läget.

Amanda skriver:

Hej! Jag har tänkt hyra ut min bostadsrätt i 2ahand eftersom att jag ska studera på annan ort i tre år. Jag undrar hur länge man har rätt att hyra ut den? Jag är inte alls sugen på att sälja då jag gillar den och förmodligen vill flytta tillbaka till denna ort efter avslutade studier. Men min BRF nämnde att jag max får hyra ut 3-6 månader?? Kan det verkligen stämma?

Filip Svensson skriver:

Hej Amanda,
Normalt sätt är det styrelsen som bestämmer hur länge du får hyra ut bostaden. Är du inte nöjd med deras beslut kan du kontakta hyresnämnden som då tar ett beslut i frågan. Troligtvis kommer hyresnämnden göra en annan bedömning än styrelsen. Det finns vissa skäl som är giltiga för andrahandsuthyrning och studier på annan ort är ett sådant skäl. I vanliga fall godkänner hyresnämnden bara andrahandsuthyrningar på ett år i taget men när det gäller studier kan de godkänna uthyrning under hela studieperioden.

Lycka till!

Raul moraga skriver:

Hej! Jag hyr en bostadsrätt i andra hand och mitt kontrakt gick ut den 18/3 jag och mitt hyresvärd skulle mötas och förnya för 6 månader till men han kontaktade aldrig mig förren igår den 25/3 och så att han måste ha tillbaka sin lägenhet. Vilka är mina rättigheter nu när jag inte har någon kontrakt? Vad har jag för uppsägningstid? Behöver ju 3 månader för att hitta nytt boende och inte hamna på gatan med mina barn.

Vänliga hälsningar,

Filip Svensson skriver:

Hej Raul,
Hur lång uppsägningstid du har vågar jag inte svara på då det beror på flera faktorer, exempelvis hur lång hyresperioden varit. I vissa fall kan även hyresavtal på bestämd tid övergå till ett tillsvidareavtal och då gäller tre månaders uppsägningstid. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att kontakta en bostadsjurist.

Lycka till!

Lotta skriver:

Hej,
Jag hyr ett litet hus på en tomt och enligt mitt kontrakt räknas som inneboende hos min hyresvärd. Jag ska nu bli sambo med min partner men vill ha kvar huset under en testperiod. Jag har fått godkännande från hyresvärden men undrar om jag kan använda mig av ett andrahandskontrakt vid en sådan uthyrning??

Filip Svensson skriver:

Hej Lotta,
Om du fått tillåtelse från din hyresvärd att hyra ut huset så ska det inte vara några problem att du använder dig av ett andrahandskontrakt.

Andersson skriver:

Hej!

Jag har nyligen sagt upp mitt kontrakt på ett andrahandskontrakt.
I kontraktet formuleras uppsägning: ”Hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen.”

kontraktet är framtaget från ”Hyresgästföreningen Riksförbundet 2016”

och kontraktet är tillsvidare.

Jag läser under punkten 5. Uppsägningstid – Tillsvidare.
”Om det är hyresgästen som säger upp avtalet slutar dock avtalet gälla en månad efter uppsägningsdatumet.”

Min hyresvärd påstår nu att jag måste bo kvar i 3 månader enligt kontraktet.

Men är det så att jag har en månads uppsägning från mitt håll, enligt formuleringen av uppsägningstiden i mitt kontrakt?

(detta är den enda formuleringen kring uppsägningtid som står med)

Filip Svensson skriver:

Hej,
Enligt lagen är det 3 månaders uppsägningstid som gäller för båda parter. Avtalar ni om någon annan uppsägningstid än det som står i lagen gäller det om det är till fördel för dig som andrahandshyresgäst. I detta fall bör du alltså ha rätt att säga upp kontraktet med en månads uppsägningstid eftersom att det är mest fördelaktigt för dig som andrahandshyresgäst. Hyresnämnden förklarar mycket bra på sin hemsida om vad som gäller i sådana här situationer.

Lycka till!

Fiona skriver:

Hej!

Vi har ett litet hus på vår tomt som vi hyr ut. Ett hyresavtal skrev från november till sista juni. Nu vill hyresgästen bryta kontraktet. Trots de månader hon har kvar. Vi satte upp en månads uppsägningstid. Problemet är att vi nu inte lyckas hyra ut vår bostad till det pris vi hade. Då många lägenheter ligger ute. Vad har vi för rättigheter då vi faktiskt har ett tidsbestämt avtal?

Daniel skriver:

Hej Fiona,

Det är möjligt för hyresgästen att säga upp ett tidsbestämt avtal till en tidigare tidpunkt än den ni avtalat om från början. Den rätten gäller i alla situationer och det krävs därför inga speciella skäl. Utifrån det jag vet skulle jag därför säga att det är svårt för er att tvinga er hyresgäst att bo kvar i huset. Jag brukar dock alltid rekommendera frågeställare som ställer frågor av juridisk karaktär att kontakta en bostadsjurist som kan titta närmre på det specifika fallet och göra en mer kvalificerad bedömning. Lycka till!

Mvh,
Daniel

Klara skriver:

Hej!
Jag har fått tag på en lägenhet jag och min pojkvän kan få hyra i andra hand. Går det att jag OCH min pojkvän står på andrahandskontraktet, eller är det bara en person som kan göra det? Vad händer isåfall om vi gör slut? Har aldrig varit sambo med någon förut, så vet noll kring hur det funkar…

Filip Svensson skriver:

Hej Klara,
Ja, det är möjligt att ni båda står på kontraktet. Vissa hyresvärdar vill dock bara att en person står på kontraktet. En förklaring kan vara att det är lättare att bara ha en person som är ansvarig för hyran osv.
Även fast bara en person står på kontraktet kommer bostaden utgöra samboegendom eftersom ni skaffade bostaden för gemensam användning. Det innebär att om ert förhållande tar slut ska all samboegendom delas upp genom en bodelning om någon av er begär det. Kan ni inte komma överens om vem som ska få bo kvar kommer en behovsprövning att genomföras och den av er som bäst behöver bostaden kommer att få bo kvar.

Håkan Åberg skriver:

Hej!
Om jag skrivit på andrahandskontrakt så gäller ju inte det om det saknas BRFs godkännande. Men om det finns ett sådant kan jag då ändå dra mig ur kontraktet och inte flytta in för att det godkännandet gäller för en kortare tid pga. BRF ger bara 6 månader åt gången? Kontraktet är på 1 år. Måste jag betala hyra under uppsägningstid ändå trots att jag inte flyttar in

Filip Svensson skriver:

Hej Håkan,
Andrahandskontraktet mellan dig och bostadsrättsinnehavaren är giltigt även om uthyrningen sker utan tillstånd. Det innebär alltså att även om godkännandet bara gäller i 6 månader gäller ert kontrakt i ett år. Det som dock kan hända är att bostadsrättsinnehavaren förlorar sin rätt att nyttja bostaden vilket i slutändan även påverkar dig som andrahandshyresgäst. Om du vill dra dig ur måste du betala hyra under uppsägningstiden även om du inte flyttat in.

Nellie skriver:

Hej!
Jag hyr en bostadsrätt i andrahand tillsammans med min sambo. Vi flyttade in 1/9-18 och har kontrakt på ett år.

I hyreskontraktet står det att hyran uppgår till 9300kr/mån, inkl. allt. Nu har vår hyresvärd kontaktat oss och sagt att avgiften höjts med 10% (518kr/mån) från och med denna månaden p.g.a. reparation av fasaden som gjordes innan vi flyttade in. Det står ingenting om eventuell hyreshöjning i vårt avtal, det enda som står är ”Om uthyraren hyr ut en hyresrätt i andrahand och uthyrarens hyra eller hyresvillkor ändras ska detta avtal ändras på motsvarande sätt. (Gäller endast vid uthyrning av hyresrätt.)

Enligt ordförande fattades beslutet om avgiftshöjning 10/7-18, vi skrev kontrakt 23/7-18 och har inte fått någon information ang. detta.

Är vi då verkligen skyldiga att betala dessa 518kr extra i månaden?

Mvh Nellie

Filip Svensson skriver:

Hej Nellie,
Hyresvärden har möjlighet att ändra i hyresvillkoren men måste då meddela dig och din sambo om detta. Det ni kan göra är att välja att inte godkänna någon hyreshöjning med tanke på vad som står i hyreskontraktet. I sådana fall måste er hyresvärd kontakta hyresnämnden och där ansöka om ändring i hyresvillkoren. Det ni då skulle kunna påtala är att hyresvärden kände till hyreshöjningen men utan att berätta något för er innan ni skrivit på kontraktet.

Lycka till!

Sara skriver:

Hej,
Undrar om denna kontraktsmall för andrahandsuthyrningar som är bifogad i hemsidan är juridiskt giltigt så man kan använda sig av den? Tack för er svar.
Vänligen Sara

Filip Svensson skriver:

Hej Sara,
Ja, vår kontraktsmall för andrahandsuthyrningar är juridiskt korrekt och går bra att använda. Har du några frågor eller funderingar när du fyller i den är du välkommen att kontakta oss igen.

Lycka till!

Magnus Björkman skriver:

Hej !
Jag heter Magnus och jag har lite frågor kring andrahandsuthyrning.
Är det så att jag får hyra ut i andra hand genom mitt företag?
Krävs det några särkilda bestämmelser för att få det ?

Mitt företag startades 20 juli 2017. Jag äger o driver ett säljbolag i Gbg ( sisjön ) med 30 anställda.
/ Magnus
Verksamhetschef på increment security group gothia

Filip Svensson skriver:

Hej Magnus,
Att hyra ut i andra hand genom företaget är fullt möjligt och kräver inga särskilda bestämmelser som skiljer sig från vanlig andrahandsuthyrning.

salle skriver:

whej .jag har en fråga .. om man hyr ett rum i en lägenhet i andrahand kontraktlöst och hamnat i en dispyt med hyresvärden och vill lämna hyrningen ongående utan att förvarna hyresvärden är det möjligt om man endast pratat ihop sig vid inflytt muntligt att det skulle vara 20dagars uppsägningsperiod båda håll men hyresvärden ville inte skriva kontrakt .. är man bunden att tillvarna innan man lämnar boenden utan kontrakt? om hyres värden skickat ett sms till hyresvärden och frågat om hyresgästen ska betala varje mån fram till det muntliga datumet som.varit bestämt och hyresgästen efter deras dispyt svarat upp att han bara kommer betala så länge han bor där men angav inte månader eller datum då han var smart och fattade attt hyresvärden försökte linda in hyresgästen i ett avtals bevis efter dispyten då man inte hade ett riktigt kontrakt på papper och han förstog att hyresgästen.är missnöjd och kan lämna boendet närsomhelst .. hoppas du förstog alla mina funderingar och hoppas jag kan få svar på allt ..mvh

Filip Svensson skriver:

Hej,
Även muntliga kontrakt är giltiga, har ni då avtalat om en uppsägningstid på 20 dagar så är det det som gäller. Undantaget är om det är hyresvärden som säger upp avtalet, då gäller tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Detta då hyreslagen gäller till fördel för hyresgästen.

Tina skriver:

Hej Tina heter jag och har en fråga som någon kanske kan svara på. Jag har inte kunnat städa ur lägenheten inom uppsägningstiden (3mån) med orsak att jag blev sjuk i tio dagar. Enl min hyresvärd är det inget själ till förlängning med motsvarande tid så att jag hinner. //Tina i Norberg

Filip Svensson skriver:

Hej Tina,
När du flyttar är du tvungen att utföra en flyttstädning, och det är du som ansvarar för att flyttstädningen genomförs. Idag är det exempelvis många som anlitar flyttfirmor antingen för att de inte orkar städa själva, det är för tidskrävande eller för att de inte har förmågan av någon anledning. Att sjukdom skulle vara skäl för att inte flyttstäda inom uppsägningstidens utgång är jag dock tveksam till.

Risken med att inte städa är att hyresvärden själv får anlita städhjälp och sedan skickar räkningen till dig.

Emmy skriver:

Hej, vi har blivit erbjudna en privatvisning för att hyra en lägenhet i andrahand. Hyresvärden investerar i olika lägenheter och har därför mer än denna som de hyr ut. Hon ska ha en allmän visning men erbjuder en privat visning för de som är riktigt intresserade – detta betyder att mam betalar en avgift på 2000 sek som en garanti på att man ska hyra lägenheten, om man sen tackar ja så får man dessa pengar tillbaka. Jag undrar om detta är vanligt?

Filip Svensson skriver:

Hej Emmy,
Jag kan tyvärr inte svara på om detta är vanligt förekommande eller inte. Jag har däremot inte hört talas om det tidigare.

Malin skriver:

Hej! Har väldigt mycket problem med personen jag hyr mott andrahandskontrakt ifrån. Han har sagt upp tillsvidare kontraktet? Med orimliga anledningar. Och nu har jag 3 månaders uppsägning. Men kan jag säga upp det tidigare med en månads uppsägning?
Mvh Malin

Peter skriver:

Hej Malin,
Ja, vill du som hyresgäst flytta ut tidigare kan du säga upp det redan uppsagda kontraktet. I så fall gäller endast en uppsägningstid på en månad. Lycka till!

Maja Johansson skriver:

Hej!

Jag har en fråga angående andrahandskontrakt.
I september skrev jag på ett andrahandskontrakt på 6 månader, från sep 2017 till feb 2018 med 2 månaders uppsägningstid. Kontraktet sas upp i jan 2018 av hon jag hyr utav (köpt lägenhet). Med mina två månader; betyder det att jag har fram till sista mars på mig att flytta ut? Om hon nu säger åt mig att flytta ut redan sista februari, bryter hon mot kontraktet då? Finns det något jag kan göra i sådana fall?

Peter skriver:

Hej Maja,
Om ni har skrivit under ett tidsbestämt avtal upphör det att gälla vid hyrestidens utgång.

Amir skriver:

Hi jag har hyra ut min lägen het andra hand för ett år och nu har det got 6 månader men jag tror att dem som bor i min lägenhet vill inte flyta ut om dem gör det inte vad ska jag göra
Tack

Peter skriver:

Hej,

Om dina hyresgäster vägrar att flytta ut ur din lägenhet trots att de inte har rätt att bo kvar kan du be om en avhysning hos Kronofogden. Läs mer om det här.

Anna skriver:

hej! Jag vill köpa ett hus och hyra ut det till min syster , som sedan ska köpa loss det om några år och ta över lånen och huset. Jag undrar hur vi går till väga och om det är något speciellt att tänka på?

Ebba skriver:

Hej Anna,

Eftersom du ska köpa ett hus och hyra ut är det inte lika många bestämmelser som vid exempelvis andrahandsuthyrning av hyresrätt eller bostadsrätt. Jag rekommenderar ändå att ni skriver ett avtal mellan er om själva uthyrningen; vilken dag hyra ska betalas osv. Det kan också vara att bestämma redan nu hur det ska gå till när din syster ska köpa loss huset. Ska ni utgå från det pris du köper bostaden till eller ska ni göra en ny värdering som ligger till grund för det pris din syster får köpa loss dig för. I allmänhet finns det några saker som kan vara bra att tänka på vid uthyrning av hus. Läs vår guide om att hyra ut hus i andrahand.

Emma martis skriver:

Hej. Bor i andra hand och har sagt upp lägenheten och skall bo februari ut. Nu är lägenheten uppe för försäljning, vilka rättigheter/skyldigheter har vi att ha lägenheten tillgänglig för visning? Enligt vårt kontrakt (som är skrivet av Fastighetsägarna) står det specat att vi skall låta visa lägenheten för tilltänkt förvärvare. Gäller detta trots att lägenheten är uppe för försäljning?

Tacksam för svar
/Emma

Hanna skriver:

Hej Emma,

Din hyresvärd har rätt till att hålla visning av lägenheten trots att ni fortfarande bor där. Denne bör dock informera er om detta så att ni tillsammans kommer överens om när hyresvärden får tillträde till bostaden. Detta för att inte ni ska förorsakas större olägenhet än nödvändigt.

jimmy ström skriver:

hej. jag äger en bostadsrätt som jag är skriven på men har blivit sugen på att köpa en till, enbart i vinstdrivade syfte för att hyra ut, dvs att jag kommer aldrig bo där? hur går man till väga för de flesta verkar skriva att detta inte är okej men vem som bor i MIN lägenhet kan ju inte spela någon roll? mvh jimmy

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Bostadsrätter är en speciell boendeform i Sverige som kommer med vissa restriktioner och regler. Man äger ju tex inte lägenheten utan en andel i bostadsrättsföreningen med en specificerad lägenhet i densamma. En viktig aspekt av att bo i en bostadsrätt är att den som äger bostadsrätten också är den som ska bo i den. Detta bland annat för att det ska underlätta att få deltagare i bostadsrättsföreningens styrelse, gemensamma städningar etc.

Det är dock inte alla som upplever detta som en optimal boendeform och ägarlägenheter (som man äger rakt av, helt själv) är en ny typ av boendeform som kommit. en ”fördel” med dessa är att man kan hyra ut dem som man vill. Det är dock en ovanlig boendeform i dagsläget.

Så, svaret på din fråga är att man egentligen inte kan köpa en bostadsrätt endast för att hyra ut i andrahand. Då får du i såna fall köpa en fastighet eller en ägarlägenhet.

Marian skriver:

Hej jag har en vän som hyr en lägenhet i andra hand och de har skrivit kontrakt för 1 år.Men grejen är nu att tjejen som äger lägenheten vill nu ha tillbaks lägenheten efter 4 månader för att det har inte funkat att bo med hennes kille.Har hon rätt att kräva tillbaks lägenheten fast de har skrivit för 1 år. Min vän har familj och kan inte flytta med kort varsel och hon har inte varit sen med hyran eller nåt. Vad kan man göra i detta fall? tack för svar

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Detta beror helt på vad som står i kontraktet om uppsägningstid etc. Om inget står om förtida avslut av kontraktet finns det regleringar för detta, jag tror att utifrån hyresgästens perspektiv är det 1 månads uppsägningstid och ifrån hyresvärdens (dvs din kompis) perspektiv så är det 3 månader. Jag var själv i samma situation för ett tag sedan men hade då tur att hyresgästen kunde flytta ut tidgigare än dessa tre månader. Dubbelkolla detta med hyresgästföreningen för exakta tider och om det är något i din kompis situation som är annorlunda. Dubbelkolla också vad som står i kontraktet!

Therese skriver:

Hej!
Jag hyr ut min lägenhet i andra hand och måste var 6:e månad skicka in ny ansökan om andrahands uthyrning. Är det olika bestämmelser för BRF föreningarna?

Vissa som jag pratat med om detta tycker att det låter oerhört konstigt.

Tack på förhand

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, olika bostadsrättsföreningar har olika bestämmelser för hur man får hyra ut och vad man måste göra. Det är ovanligt, det du beskriver, men inte fel.

Karin skriver:

Hej!
Jag har ett andrahandskontrakt där de som hyr ut har lagt på avgiften för hemförsäkringen på min hyra. Men jag måste ju ha en egen hemförsäkring för att täcka skador etc som jag orsakar. Deras hemförsäkring täcker ju inte mig.
Ska jag verkligen betala för båda hemförsäkringarna?
Skulle vara toppen om ni har möjlighet att förklara hur detta ligger till 🙂

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det låter ju inte ok men i praktiken spelar det egentligen ingen roll vad de lägger på den extra kostnaden för. Det finns ju inget som säger att du ska betala för båda hemförsäkringarna men de har också rätt att sätta den hyra de vill. De ser det förmodligen som att du ska betala för de kostnader de har för lägenheten. En stor risk är ju att de kanske håller med men behåller samma hyra ändå, oavsett logik. Det lönar sig dock alltid att fråga.

Nada skriver:

Hej!

Jag har en fråga gällande andrahyresgästen har skrivit in sig (Folkbokförd) hos skatteverket på samma adress där han hyr min bostad, d.v.s Ej C/O kan det påverka att han kan ta över min bostadsrätt? jag har skrivit kontrakt med honom. Jag äger min bostadsrätt men fortfarande skriven hos mina föräldrar, jag är inte skriven på samma adress där jag äger min bostadsrätt.
Tacksam för snabb svar!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det finns ingen som helst möjlighet att han kan ta över din bostadsrätt genom att skriva sig på din adress.

Nina skriver:

Hej,
Vi har en lägenhet på förstahandskontrakt ,men vi tänker att flytta till Danmark ( flytta adress). Frågan är: har vi rätt att behålla bostaden ??? Och vi tänker att uthyra den med andrahandskontrakt och utan kontrakt!!
Med vänlig hälsning,
Nina

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Om ni flyttar till Danmark på grund av arbete får ni förmodligen hyra ut den i andrahand, men då krävs att ni hyr ut den med ett kontrakt. Om ni hyr ut den utan kontrakt kan ni riskera att bli av med ert förstahandskontrakt! Varför skulle ni vilja hyra ut den utan kontrakt?

Nina skriver:

Aha! Men vi tänker att bo i Danmark bara 6 månader . Min man arbetar i Danmark och jag är mammaledigt! Vad händer då??

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej igen,

Det är helt i sin ordning att ni bara bor där i 6 månader, och hyr ut lägenheten. Men ni måste ha ett kontrakt med den personen ni hyr ut till. Jag ser inte riktigt varför ni inte skulle vilja skriva ett kontrakt med den personen. Ni kan ju tidsbestämma det på 6 månader.

Siamak skriver:

Hej!

Min syster har flyttat utomlands under en längre tid o hade hyrt ut sin lägenhet till en person. Nu ska denna person flytta ut och jag tänkte flytta in i hennes bostadsrätt. Min fråga är om vi måste söka tillstånd från styrelsen? Jag är trots allt hennes bror o vi delar samma efternamn och med tanke på att hon bor i ett annat land är det ganska jobbigt att få hennes signatur.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Ja, det måste ni tyvärr göra. Det spelar ingen roll att du är hennes bror.

Georgios skriver:

Jag kommer att hyra en lägenhet i andra hand. Det handlar om en bostadsröttlägenhet. Ägaren har sagt i första hand att hyran skulle bli 4500 kr. Nu söger han att jag måste dessutom betala en hemförsökring dvs högre hyran egentligen. Är jag tvungen att göra detta eller kan jag säga att det är inte min förpliktelse utan ägarens?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Nej, han har rätt. Det är andrahandshyresgästen som brukar betala hemförsäkringen.

Andrahandsuthyrare skriver:

Hyr ut i andrahand och de som hyr har orsakat slitage och fuktskador i golv.
Kan man stämma någon för förstörelse av lgh,i andrahandskontraktet står klart o tydligt vad som gäller men hyresgästen vägrar stå för något.
Hur gör jag?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Visst slitage får man alltid räkna med men jag tror inte du menar ”visst” slitage eftersom du tar upp det här. Fuktskador är också något helt annat men tänk på att det ska hanteras av din hyresgästs hemförsäkring! Hade hyresgästen en hemförsäkring när den bodde hos dig?

Jag skulle börja med att ringa och prata med Hyresnämnden innan du tar kontakt med jurister. Huruvida du kan stämma hyresgästen eller inte vågar jag inte svara på men du ska såklart få betalat för de skador som hyresgästen orsakat.

B. skriver:

Hej!

Jag har hittat en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand. Han som hyr ut den anser att han inte behöver kontakta själva föreningen för att jag ska kunna flytta in och byta adress till den. Jag undrar då om det är ett måste att ta kontakt med föreningen för att jag ska kunna flytta in?

Tacksam för ert svar!

B.

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Hej,

Om det är en bostadsrätt så måste ägaren få godkänt av bostadsrättsföreningen för att få hyra ut sin lägenhet.

Lena skriver:

Hyr en hyreslägenhet i andra hand på ett år.Ett år är maxtiden för hyresgästen som har förstahandskontraktet att hyra ut.När året har gått och den som har kontraktet inte vill flytta tillbaka vilken chans har jag att få överta lägenheten?Är det upp till hyresvärden?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Det är upp till hyresvärden att bestämma. Oftast finns en kö de måste ta hänsyn till men är det en privat värd och som sett att du skött bostaden och betalningarna har du en något större chans att få bo kvar. Ring och prata med hyresvärden för vad som gäller för just din bostad.

Luc skriver:

Ska hyra en lägenhet i andrahand av en nära släkting. Lägenheten är väldigt stor o hyran för hög för mig själv. Enligt min moster kan jag inte bo med en kompis i denna lägenhet då styrelsen bestämmer sådant. Stämmer det? Är det upp till min släkting om två personer ska få bo i en trea eller är det upp till styrelsen?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Luc: Det är upp till styrelsen att bestämma om de godkänner andrahandsuthyrning men då handlar det främst om ägarens anledningar till uthyrningen och inte så mycket om vilka som de facto hyr, även om det kan spela in. Det bör inte vara någon skillnad om det är en eller två som hyr lägenheten, får en hyra ska det inte vara några konstigheter att båda hyr. Se dock till att både du och din kompis står som hyresgäster vid ansökan om andrahandsuthyrning hos styrelsen.

mari skriver:

Hej!
Det är en lägenhet smo jag fått napp på nu och han som hyr ut den vill att jag skriver på kontrakt genom internet utan att vi hunnit setts. Eller jag frågade om vi kunde ses innan bara så jag fick se lägenheten, väntar på svar nu men undrar hur säkert det är om ja gskriver på kontraktet på internet?

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Mari: Det bör inte nödvändigtvis vara något fel att du skriver på utan att träffa personen i fråga men du måste ju veta att det är personen du pratar med verkligen är personen som hyr/äger lägenheten!

Därtill tycker jag att du har rätt att ställa kravet att få se lägenheten innan du tar den. Du har ju ingen aning om vilket skick den är i annars, saker man kanske inte ser på fotografier.

Mia skriver:

Har en liten fråga… Är i fasen av att hyra ut min lägenhet i andra hand och undrar om andrahandshyresgästen får skriva sig på min adress, alternativt vad som kan hända om så sker utan min vetskap???

Tacksam för er svar,
Mia

Christoffer – BoUpplysningen.se skriver:

Mia: Andrahandshyresgästen får absolut skriva sig på en adress där denne hyr i andra hand. Han eller hon till och med bör göra det om personen bor där ett tag. Det påverkar dock inte dig.

Hampus Andersson skriver:

Som jag förstått det av villkoren för min hemförsäkring så gäller hemförsäkringen för alla personer som är skrivna på adressen. Är personen i fråga inte skriven på adressen så måste personen fixa en egen hemförsäkring.

Ingela skriver:

Gäller detta även om jag som hyr ut i andra hand fortfarande står skriven på lägenheten eftersom jag kommer flytta tillbaka dit om några månader? Med andra ord: får både jag och min hyresgäst stå skrivna på lägenheten?

Ja, det är inga problem. Att stå skriven på en lägenhet är bara en skatteteknisk registering och påverkar inte uthyrning, kontrakt etc. Läs mer i BoUpplysningens artikel om folkbokföring.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen