Köpa ombildning till bostadsrätt

Hur ditt hyreshus kan omvandlas till bostadsrätter

Utskriftsvänlig PDF

För de som bor i en hyresrätt men själva vill överta ägandet av fastigheten kan man genomgå en ombildning av hyresrätten till en bostadsrätt. Det innebär att hyresgästerna går ihop och köper fastigheten av den tidigare ägaren och på så vis övertar äganderätten av hela fastigheten. Processen för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är relativt lång men behöver inte för den sakens skull vara komplicerad.

Förberedelser inför ombildning till bostadsrätt

Innan hyresgästerna kan köpa fastigheten finns det en del saker som måste ordnas för att ett övertagande ska kunna vara möjligt.

  1. Undersök intresset. För att kunna genomgå en sådan stor förändring krävs det att flera medlemmar i din hyresgästförening går i samma tankar. Innan du drar igång en onödig process krävs det därför att du säkerställer att intresset är tillräckligt och att ni är överens om villkoren för övertagandet.
  2. Bilda en bostadsrättsförening. Den som i slutändan kan köpa fastigheten är bostadsrättsföreningen. För att kunna bilda en sådan krävs dels ett namn, en styrelse, revisorer och stadgar. Föreningen får inte heller bestå av mindre än tre medlemmar.
  3. Skicka in en intresseanmälan. Efter att ni bildat en bostadsrättsförening återstår det att anmäla ert intresse till Lantmäteriets inskrivningsmyndighet. För att att er intresseanmälan för köpet av fastigheten ska accepteras krävs att minst 2/3  av hyresgästerna skriver under intresseanmälan.

Ombildning sker ofta genom 5 steg

Om hyresvärden är villig att sälja fastigheten krävs det att ni lägger upp en plan för övertagandet och köpet i helhet. Processen för att köpa fastigheten kan sammanfattas som följande.

  1. Besiktigande och prisbestämmande. Eftersom att det inte är något litet arbete att underhålla och sköta om ett helt hyreshus är det heller inget litet arbete att besiktiga det och bestämma ett lämpligt pris. För besiktigande av en större fastighet är det viktigt att ni använder er av en fackman som har en stor erfarenhet av liknande inspektioner. Besiktningen påverkar i högsta grad försäljningspriset.
  2. Upprätta en ekonomisk plan. Innan köpet kan genomföras måste bostadsrättsföreningen skapa en ekonomisk plan som innehåller uppgifter om de avgifter som ska tas av de som bor där, framtida reparationskostnader med mera. För att planen ska godkännas krävs att den är godkänd av intygsgivare som senare även ska bli godkända av Bolagsverket när den ekonomiska planen lämnas in.
  3. Finansiera köpet av fastigheten. Med största sannolikhet kommer bostadsrättsföreningen att behöva teckna ett bostadslån för att finansiera köpet av fastigheten. Det är heller inte ovanligt att respektive medlem behöver teckna ett bolån för sin bostad. Vissa banker erbjuder kollektiva bolån för hela föreningen, men allra viktigast är att jämföra flera olika bankers villkor för ett bolån av denna storlek.
  4. Köp fastigheten. Det definitiva beslutet att köpa fastigheten tas på föreningens köpstämma. Minst 2/3 av bostadsrättsföreningens medlemmar ska rösta för ett köp för att det ska gå igenom.
  5. Ombildningens sista steg. Efter att fastigheten är köpt av bostadsrättsföreningen återstår en del formella krav för att ombildningen ska anses genomförd. Dels behöver det tecknas avtal mellan föreningen och de medlemmar som vill köpa sina bostäder, så kallade upplåtelseavtal. För de som tidigare haft kontrakt och inte vill köpa sin bostäder blir den nya bostadsrättsföreningen hyresvärden.

Tänk på! Efter att fastigheten är övertagen ska även föreningen ansöka om en lagfart hos tingsrätten.

När föreningen genomfört dessa punkter har man officiellt tagit över sina bostäder och omvandlat sin förening till en bostadsrättsförening. En bostadsrätt har flera fördelar och processen kan trots sin relativt krångliga utformning vara mycket fördelaktig för hyresgästerna.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen