Samboavtal

Vad samboavtal är och hur det ska skrivas

Utskriftsvänlig PDF

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambor separerar. Samboegendom är bostad och ägodelar som samborna har införskaffat för gemensamt bruk, oavsett vem som har betalat för det. För att ändra hur viss samboegendom ska fördelas om ni separerar måste ni skriva ett samboavtal.

Varför behövs ett samboavtal?

Det kan ibland kännas orättvist att samboegendomen ska delas upp lika vid en separation, till exempel om den ena sambon har betalat för större del av inköpen än den andra. Det spelar nämligen ingen roll vem som har betalat för saker, vem som äger bostaden eller vem som står på hyreskontraktet om de har införskaffats för gemensamt bruk. Vid en separation ska samboegendom alltid delas lika.

Att skriva ett samboavtal är ett sätt att ändra den fördelningen så att ni båda blir nöjda. Då är det ni själva som bestämmer vem som ska få vad om ni separerar.

Tänk på! Om ni inte har skrivit ett samboavtal är det sambolagen som gäller om du och din sambo inte kommer överens om bodelningen vid en separation.

Ett samboavtal är också ett sätt att undvika att ni inte kommer överens vid eventuell separation. Genom att på förhand avtala skriftligt hur bodelningen ska ske kan inte någon part hävda att något ska ändras till dennes fördel om inte båda går med på det.

Kan jag skriva samboavtal själv?

Ja, det går att skriva ett samboavtal själv. I så fall är det dock viktigt att ni tar med det som måste ingå i ett samboavtal. 

Detta ska stå med i ett samboavtal

 • Vilka ägodelar som ska vara enskild egendom. Om du eller din sambo ska ha rätt till en särskild ägodel vid separation, ska ni skriva detta i samboavtalet. Den ägodelen ska då anses som enskild egendom i stället för samboegendom, och alltså inte ingå i bodelning om ni skulle separera.
 • Vilken samboegendom som ska delas upp enligt sambolagen. Om delar av samboegendomen ska fortsätta omfattas av sambolagen ska ni klargöra detta i samboavtalet. Tänk på att bara det ni har skaffat för gemensamt bruk behöver tas upp här. Sådant som ni ägde innan samboförhållandet påverkas varken av sambolagen eller samboavtalet.
 • Vad som händer med bostaden. Om ni har införskaffat er gemensamma bostad under samboförhållandet ska ni klargöra vad som ska hända med bostaden vid eventuell separation. Men i vissa situationer kan sambolagens regler inte avtalas bort, till exempel om den ena parten har synnerliga skäl att få behålla bostaden.

Vilka formkrav har ett samboavtal?

Ett samboavtal måste vara skriftligt för att gälla. En muntlig överenskommelse räknas alltså inte som samboavtal, utan i det fallet gäller sambolagen som vanligt. Samboavtalet ska också skrivas under av båda parterna.

När båda har skrivit under är samboavtalet giltigt. Om ni i framtiden vill ändra eller frångå något i samboavtalet måste båda vara överens om det. Samboavtalet går inte att ändra på om bara en av er vill göra ändringen.

Tänk på! Ett samboavtal måste vara skriftligt och signeras av båda parterna för att vara giltigt.

Samboavtalet behöver inte bevittnas av någon utomstående eller registreras hos någon myndighet. Trots det kan det vara bra att ha någon utomstående med när man signerar samboavtalet, som ser till att allt går rätt till. Då kan man även undvika tvister i framtiden om den ena parten skulle ifrågasätta samboavtalets giltighet.

Se upp med gratis mallar för samboavtal på nätet

Det finns gratis mallar för samboavtal att få tag i online. Men sådana mallar utgör bara ett förslag på hur ett samboavtal kan se ut. Därför bör ni inte se mallen som ett färdigt avtal, utan samboavtalet måste anpassas individuellt beroende på er specifika situation.

Det finns tjänster som hjälper er att ta fram ett korrekt samboavtal som är skräddarsytt efter hur ni vill dela upp er egendom, oavsett om ni tar hjälp av en jurist eller skriver avtalet själva online.

Tips!

Lexly – Skapa ett juridiskt korrekt samboavtal online

 • Skapar juridiskt korrekta samboavtal
 • Enkel och trygg hantering av uppgifter
 • Fast pris på alla samboavtal
Till Lexly

Samboavtalet styr vad som är enskild egendom vid bodelning

I samboavtalet ska ni bara ta med sådant som räknas som samboegendom, och därmed kommer att ingå i en bodelning om samboförhållandet upphör.

Som samboegendom räknas bostad och ägodelar kopplat till boendet som har införskaffats medan samboförhållandet har pågått. Det kan till exempel handla om möbler, elektronik eller hushållsartiklar som du eller din sambo har köpt under tiden som ni har varit sambor. Även en lägenhet eller ett hus som ni har införskaffat för att bo i tillsammans räknas som samboegendom, oavsett om ni båda eller bara den ena sambon har betalat för bostaden.

I vissa fall kan saker som du eller din sambo skaffade innan ni flyttade ihop ingå i en bodelning, och därmed behöva tas upp i samboavtalet. Det avgörande är då om det skaffades för att användas för gemensamt bruk.

Exempel: Elin och Mats bestämmer sig för att flytta ihop. Mats flyttar in i Elins lägenhet, och Elin köper en ny, större soffa som passar bättre när de är två i lägenheten. Om samboförhållandet skulle upphöra ska soffan ingå i bodelningen, eftersom den införskaffades för gemensamt bruk. Däremot ingår inte Elins lägenhet i bodelningen, eftersom hon bodde där innan Mats flyttade in.

Saker som den ena parten har köpt innan förhållandet började räknas inte som samboegendom och kan därför inte fördelas om i ett samboavtal. Detsamma gäller om ni har flyttat ihop i en bostad som den ena parten ägde sedan innan ni blev sambor.

Sådant som inte har en direkt koppling till bostaden ska inte heller tas med i samboavtalet. Det kan till exempel vara bilen, fritidshuset, båten, pengar på banken eller företag. Detsamma gäller sådant som den ena sambon har fått i gåva eller genom arv med bestämmelsen att det inte ska delas.

Tips! Samboavtalet kan bara styra hur samboegendom ska fördelas. Vill ni dela upp sådant som inte är samboegendom behöver ni upprätta ett gåvobrev.

Exempel på vad ni kan fördela om i ett samboavtal

 • Bostad som ni har skaffat för att bo i tillsammans
 • Ägodelar med koppling till hemmet som ni har införskaffat för gemensamt bruk

Exempel på vad ni inte kan fördela om i ett samboavtal

 • Bil, företag, pengar på banken och annan egendom som inte är kopplad till boendet
 • Bostad som en av er hade innan samboförhållandet
 • Egendom som bara den ena sambon har fått som gåva eller arv
 • Personliga ägodelar som till exempel mobiltelefon och kläder

Vad gäller för gemensam bostad?

Har ni skaffat bostaden för gemensamt bruk ingår bostaden i bodelningen, enligt sambolagen. Det gäller oavsett hur stor del som var och en av er har betalat för bostaden.

Vill ni att bostaden ska gå till den ena parten behöver ni avtala detta i samboavtalet. Då kan ni exempelvis komma överens om att den ena av er ska få behålla bostaden medan den andra får en större del av bohaget som kompensation.

Tänk på! Om den ena sambon har synnerliga skäl att få behålla bostaden gäller detta även om ni har skrivit samboavtal.

I undantagsfall kan dock den andra sambon ändå få överta bostaden om det finns synnerliga skäl till det. Det kan exempelvis bli aktuellt om samborna har gemensamma barn som ska bo tillsammans med den ena föräldern, eller om den andra sambon av ekonomiska skäl har större behov av bostaden. Den här regeln är tvingande och kan inte avtalas bort genom ett samboavtal.

Bostadsrätt eller hus där en står som ägare

Den som står som ägare på bostaden sedan innan samboförhållandet har rätt att behålla bostaden vid separation, eftersom den inte är samboegendom. Av den anledningen kan detta inte heller avtalas bort genom ett samboavtal.

Har ni däremot köpt en bostadsrätt eller ett hus för gemensamt bruk ingår bostaden i bodelningen, även om bara en av samborna står som ägare. Genom ett samboavtal kan ni ändra detta så att bostaden i stället går till den ena parten vid separation.

Exempel: Lina och Fred flyttar ihop i Linas bostadsrätt. Om de skulle separera har Lina rätt att behålla bostadsrätten, medan Fred måste flytta.
Men om Lina och Fred fortsätter bo tillsammans och flyttar till en större bostadsrätt, räknas den nya bostaden som samboegendom. Då har båda lika stor rätt till bostadsrätten vid separation, oavsett om de har delat på kostnaden eller om bara den ena köpte bostaden. Därför behöver Lina och Fred skriva ett samboavtal om de vill att bostaden ska gå till den ena parten om de separerar.

Både sambolagen och samboavtalet är dock undantagna om den andra sambon anses ha synnerliga skäl till att ta över bostadsrätten eller huset. I det fallet ska sambon som tar över bostaden betala ersättning till den som äger bostaden, utifrån bostadens marknadspris. Det kan även hända om bostaden inte är samboegendom.

Skuldebrev behövs vid olika kontantinsats

När sambor köper hus eller bostadsrätt tillsammans är det vanligt att båda står på lånet och kontraktet tillsammans, men att en har betalat mer i kontantinsats. Om den sambon som har betalat mer i kontantinsats vill få tillbaka pengarna i en bodelning måste man skriva ett samboavtal och ett skuldebrev.

Skuldebrevet är ett dokument som reglerar en skuld mellan den som har lånat ut pengar och den som har lånat pengar.

Tänk på! Om ni har betalat olika mycket i kontantinsats för er gemensamma bostad måste det finnas både ett samboavtal och ett skuldebrev för att den som har betalat mer ska få tillbaka sin del av kontantinsatsen.

Ett samboavtal för hur bostaden ska fördelas räcker inte för att göra upp om detta. Enligt sambolagen kan man nämligen inte avtala om omfördelningar i framtiden.

Det räcker inte heller med bara ett skuldebrev eftersom egendom utan samboavtal ska delas lika. Eftersom skuldebrevet är kopplat till egendomen förlorar det sin effekt om det inte finns ett samboavtal.

Tips! Om ni har gemensamma lån och vill fördela betalningsansvaret mellan er behövs i stället ett regressavtal.

Hyresrätt kan också ingå i samboavtal

Om ni har skaffat en hyresrätt tillsammans kommer den också att ingå i bodelningen. Här spelar det ingen roll vem av samborna som står på kontraktet. Om ni vill ändra på detta behöver ni skriva ett samboavtal.

Om en av er hyrde bostaden innan samboförhållandet går hyresrätten till den som hade hyresrätten från början. Detta går inte att ändra på med ett samboavtal, eftersom hyresrätten inte är samboegendom.

Precis som för bostadsrätt och hus kan dock synnerliga skäl att få behålla hyresrätten spela in när egendomen ska delas upp.

Gäller samboavtalet vid dödsfall?

Ja, samboavtalet gäller även vid dödsfall. Om den ena sambon dör kan den kvarvarande sambon begära bodelning av samboegendomen, och på så sätt få sin andel av det som är samboegendom och alltså införskaffats gemensamt. Har ni skrivit ett samboavtal gäller då den uppdelning som står i avtalet i stället för sambolagen.

Resten av samboegendomen, som i annat fall skulle ha gått till den avlidna sambon, delas upp mellan sambons arvingar. 

Tips! Hyresvärdens samtycke behövs inte om en efterlevande sambo övertar en hyrd bostad genom bodelning.

När det gäller bostad kan sambon få överta den gemensamma bostaden vid dödsfall. I det fallet ska sambon ersätta arvingarna med det värde som motsvarar den del av bostaden som den avlidna sambon ägde. Sambon kan använda en del av samboegendomen för att betala denna ersättning.

Testamente behövs för att ändra arv

Sambor ärver inte automatiskt varandra om den ena sambon dör. Det är i första hand den avlidna sambons barn som ärver. Om sambon inte har barn är det föräldrar, syskon eller andra släktingar som är de närmsta arvingarna.

Ett samboavtal ändrar inte på den saken, utan ser bara till att den kvarvarande sambon får sin andel av det ni äger gemensamt. Den som vill att ens tillgångar ska gå till sambon vid dödsfall behöver därför skriva ett testamente för att ändra arvsrätten. På så sätt får den kvarvarande sambon ett starkare ekonomiskt skydd om den ena sambon skulle gå bort.

Tänk på! Sambor ärver inte varandra om det inte finns ett testamente som säger det.

Vanliga frågor om Samboavtal

Vad innebär samboavtal?

Samboavtal är en överenskommelse mellan två sambor om att viss egendom inte ska omfattas av sambolagen, utan delas upp på annat sätt vid en eventuell separation eller dödsfall. I avtalet kan man exempelvis skriva att bostaden ska gå till den ena parten vid separation. Med ett samboavtal kan ni alltså anpassa samboskapet så att ni båda får som ni vill.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som du eller din sambo äger separat och som därför ska undantas från sambolagen vid en bodelning. Ni behöver skriva ett samboavtal för att klargöra vilka gemensamma ägodelar som ska räknas som enskild egendom.

Kan man skriva samboavtal i efterhand?

Ja, det går att skriva samboavtal i efterhand, så länge båda är överens om det vid det tillfället. Syftet med ett samboavtal är att det ska skrivas innan eller under samboförhållandet för att förhindra att parterna inte kommer överens vid en separation. Men det är möjligt att skriva ett samboavtal vid själva separationen om ni vill klargöra hur ni vill göra bodelningen.

Behöver man vittnen för samboavtal?

Nej, inga vittnen behövs för att samboavtalet ska vara giltigt. Däremot skadar det aldrig att ha med någon utomstående när ni tecknar samboavtal, för att kunna styrka avtalets giltighet vid eventuella problem i framtiden.

När blir ett samboavtal giltigt?

Samboavtalet blir giltigt så snart båda parterna har skrivit under. Ett underskrivet samboavtal kan bara ogiltigförklaras om båda parterna kommer överens om att göra uppdelningen på annat sätt, eller om ni skriver ett nytt samboavtal.

Behövs registrering hos Skatteverket?

Nej, samboavtal behöver inte registreras hos Skatteverket.

Behöver samboavtal vara skriftligt?

Ja, ett samboavtal måste vara skriftligt för att gälla.

Vad kostar det att teckna samboavtal?

Hos Lexly kan du skriva ett anpassat samboavtal online för 695 kronor. Vill du ta hjälp av en jurist kan kostnaden bli uppemot 2 500 kronor.

Kan man teckna samboavtal för bil?

Nej, det går inte att teckna samboavtal för bil. En bil räknas inte som samboegendom, så vid bodelning går bilen till den sambo som står som ägare.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen