Bostadsrättslagen

Vad lagen om bostadsrätter reglerar

Utskriftsvänlig PDF

Bostadsrättslagen innehåller särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Bostadsrättslagen består av elva kapitel och reglerar allt från hur förfarandet i bostadsrättstvister ska se ut till hur medlemmar i en bostadsrättsförening ska göra för att utträda ur föreningen.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

För många är det mest intressanta kapitlet i bostadsrättslagen det sjunde kapitlet eftersom det berör vilka rättigheter och skyldigheter en bostadsrättshavare har gentemot bostadsrättsföreningen. Bland de intressanta paragraferna i det sjunde kapitlet kan nämnas 6-9 som reglerar hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten.

Tips! I bostadsrättslagen finner du information bland annat om att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Paragraf 10-11 reglerar vad som gäller om bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten i andra hand. Paragraf 12 reglerar vilket ansvar bostadsrättshavaren har för lägenhetens skick och 18 som innehåller de grunder som kan leda till att bostadsrättshavaren förverkat rätten att använda lägenheten.

Andra viktiga bestämmelser i bostadsrättslagen

Förutom bestämmelserna i det sjunde kapitlet finns det andra viktiga bestämmelser i bostadsrättslagen. I lagens andra kapitel finns regler om föreningens medlemmar. I sjätte kapitlet finns regler om vad som gäller vid en försäljning av bostadsrätt. Regler som berättar vad som ska hända vid en bostadsrättstvist finns i elfte kapitlet.

Lagen finns i sin helhet på Riksdagens hemsida.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

24 Relaterade frågor & svar

Axel skriver:

Hej! Min styrelse har skickat ut ett brev angående att de behöver fler medlemmar i styrelsen då några personer är på tur att avgå. Om inte fler medlemmar hittas kommer bostadsrättsföreningen försättas i konkurs och lägenheterna blir då hyresrätter värda 0 kronor.
Mina frågor är: Kan en bostadsrätt försättas i konkurs av den andra än ekonomiska problem? t.ex p.g.a för få människor i styrelsen.
Är det okej rent rättsligt sett att skicka ut ett brev de skrivit själva och berätta att man försätter Bostadsrättsföreningen i konkurs om inte någon vill bli medlem i styrelsen?

Evelina skriver:

Hej Axel,

Jag har inte hört talas om det som ett skäl till konkurs. Som du säger är det främst ekonomiska problem som t.ex. misskötta betalningar som orsakar konkurser hos bostadsrättsföreningar. Det är i så fall om brist på styrelsemedlemmar på något sätt skulle påverka föreningens ekonomiska situation.

Eva Maria Hallin skriver:

Hej, jag bor i en bostadsrättförening som renoverade hissarna för ett par år sedan. Hissarna har sedan dess fungerat väldigt dåligt och stannar vi minsta rörelse med ett kraftigt ryck. Många har blivit instängda i timmar med småbarn och även nattetid blivit sittande upp till 4h innan de blivit utsläppta. Jag känner stort obehag att åka då jag också har en kronisk sjukdom. Har därför börjat gå 3 tr upp trots ledbesvär. Då jag storhandlat har jag kört in min ”dramaten vagn” och skickat upp hissen därefter tagit trapporna själv. Sist hände något då hissen ofta stannar med ett ryck for väl vagnen bakåt mot dörren och därmed gick det inte att starta om hissen igen. Montör kom först dagen efter 16 h senare och mina färskvaror fick kastas för ett stort belopp. Vi har inga regler i stadgarna att enskild person skall betala vid tillfälle då hissen stannar. Jag har nu fått en faktura från hissfirman på 1.335 kr som styrelsen beordrat att jag skall betala då jag inte själv blev instängd de 16 H. Så om jag själv med vagnen blivit instängd hade brf. betalt utryckningen. Tycker det låter helt befängt att en styrelse kan fatta ett beslut som inte är förankrat i våra stadgar. Är det en lagligt att göra så? Var kan jag vända mig för hjälp?

Evelina skriver:

Hej Eva-Maria,

Tyvärr är detta en för juridisk fråga för att jag ska kunna svara. Enligt Bostadsrättsnämndens hemsida behöver skadeståndsärenden mot bostadsrättsföreningar prövas i allmän domstol, så det verkar vara dit du behöver vända dig. Vill du först ha råd om vilka dina chanser är att få rätt kan Bostadsrättsnämnden kanske hjälpa dig med det.

Kolla med bostadsrättsföreningen vilka regler som gäller för kontroll av de här hissarna, och att de följer dem. Enligt Boverkets föreskrifter om hissar ska hissarna i många fall kontrolleras regelbundet, varav första innan hissarna tas i bruk och andra två år efter att hissarna byggdes.

Pernilla skriver:

Jag flyttade till denna bedårande i september 2019. Tydligen går räkning för parkering via föreningen, och inte via Riksbyggen (som skickar tröskning för hyra). De har ”glömt” skicka ut räkningar sen oktober och när detta uppmärksammade så skulle de korrigera detta, men nu en månad senare har ännu ingen faktura skickats ut. Kan jag begära att dessa fakturor stryks då de fortsätter missa att skicka ut dem eller vad gäller? Vilka rättigheter har jag k detta fall?

Evelina skriver:

Hej Pernilla,

Som jag förstår det är du som bostadsrättshavare skyldig att betala sina hyreskostnader till bostadsrättsföreningen, även om du inte skulle få räkningen. Hyr du parkering bör samma sak gälla där. Jag tror därför inte att du har rätt att stryka fakturorna.

Madelene S skriver:

Hej
Vi har bott i vår bostadsrätt i 6 år.
Varje år har de en kontroll av bostaden, inga problem alls. Men sist så de att vi behövde montera en vattenavstängare för diskmaskinen. Kan man helt plötsligt bara begära en sån sak trots att de aldrig känt det tidigare? Det är ingen liten kostnad att behöva byta bänkskiva, diskho, kran och eve kakla om i fall bänkskivan ej kan monteras bort lätt. Mvh/ Madde

Evelina skriver:

Hej Madelene,

Vad jag känner till finns det inget som hindrar att de kan påpeka den saken nu, om det är nu som problemet har upptäckts.

Margareta Koltai skriver:

Hej! Vår bostadsrättsförening har placerat sopkärl ca 2,5 -6 meter utanför våra enda fönster (kök och vardagsrum). Vi bor på bottenvåningen och placeringen av kärlen var inte där när lägenheten köptes, utan stod utanför en kommersiell lokal. Dessutom slängs skräp ofta utanför, både skrymmande och matavfall. Vi har påpekat detta till styrelsen och vill veta vilka regler och förordningar som gäller utifrån både miljö- och hälsoskäl.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Margareta,

Ni har gjort rätt i att kontakta styrelsen om saken. I bostadsrättslagen kap 7 och 9 § står det att bostadsrättshavare inte får utsätta omgivningen för störningar som kan skada hälsan eller försämra bostadsmiljön, och att föreningen ska se till att sådana störningar upphör. Jag skulle tro att er situation kan sägas gå in under den paragrafen.

ulriqa fernqvist skriver:

Hej ,
jag undrar vad som gäller när en granne renoverar, tar bort två icke bärande väggar… som föreningen ansett är ”delvis bärande” då det är ett gammalt hus och denna förändring orsakar att vi som bor under fått ett knarrande tak. Det är även vårt sovrum så även om vi inte pratar bullernivåer så vaknar vi av detta varje morgon. Vi har alltså fått missljud, en försämring till följd av deras renovering.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Ulriqa,

I första hand är det bostadsrättsföreningens styrelse du ska vända dig till. Berätta vilka problem som renoveringen har orsakat för er. Om inget händer kan det hända att Hyresnämnden kan hjälpa till att medla i ärendet. Tillhör din bostadsrätt HSB kan du också kontakta deras juridiska medlemsrådgivning för att få hjälp.

Anita Westin skriver:

Hej! Min dotter bor i en privatägd bostadsrättsförening och har även denna höst/vinter otroligt kallt i lägenheten omkr 15 grader. Hon kan inte bo i lägenheten pga av detta. Elementen är luftade i alla lägenheterna men deras panna fungerar undermåligt. Fönsterrutorna är i då dåligt skick att jag inte skulle rekommendera att öppna dem vid putsning (äldre 2-glas fönster) Föreningen säger att deras uh-plan projekterar ett fönsterbyte 2024… Prio just nu är byte av ytterdörr och trappfönster?! Kan man tvinga till ett nytt prio i styrelsen, då flertalet fryser i sina lägenheter? Finns det ngt som kan tvinga dem till åtgärd?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Anita,

Det din dotter kan göra är att i första hand lyfta frågan till bostadsrättsföreningens styrelse, så att de får ompröva situationen och förhoppningsvis fatta ett nytt beslut.

Om inget händer kan hon vända sig till hyresnämnden, som dock bara hjälper till att medla om även bostadsrättsföreningen går med på det. Annars skulle jag rekommendera att hon kontaktar en jurist för att få råd kring hur hon går vidare med situationen, till exempel HSB:s juridiska medlemsrådgivning.

Katarina Hammarsten skriver:

vi har en hyresrätt 3 rum och kök , hyran låg på 7921 föra månaden och har höjts med 158 kronor nu . Kan man höja så mycket, låter lite för hög hyreshöjning undrar om kan höja så mycket. Bor på Drottning Kristinas väg 67G 76142 Norrtälje. Hyresvärd är Roslagsbostäder

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Katarina,

Vi kan tyvärr inte svara på om hyreshöjningen är för hög. Mitt tips är att kontakta Hyresgästföreningen för att få hjälp att bedöma saken. Ett annat tips är att jämföra hyran med liknande lägenheter i samma område, för att avgöra om den är skälig.

Amit skriver:

Hej,

Toalettvatten går till duschhål i vår lägenhet. Vi har fortfarande fem års garanti på lägenheten. Jag kontaktar företaget som sålde lägenheten och de föreslår att man sätter ett filter i duschhålet. Detta är en snabb lösning och kommer inte att lösa den verkliga orsaken.

Vad ska jag göra i det här fallet?

Mvh
Amit

Evelina skriver:

Hej Amit,

I första hand ska du vända dig till din bostadsrättsförening. Eftersom det inte handlar om ett fel som syns på ytan skulle jag anta att det hör till deras ansvarsområde. Blir det dock osäkerheter kring om du eller bostadsrättsföreningen ansvarar för att fixa felet rekommenderar jag att kontakta en bostadsjurist.

Margaretha skriver:

Hej, vilken lag skall hänvisas till om styrelsen inte vill lämna ut namn uppgifter om bostadsrättinnehavaren från medlemsregistret?

Evelina skriver:

Hej Margaretha,

9§ i bostadsrättslagen vi hänvisar till ovan tar upp att medlemsförteckningen ska vara tillgänglig för den som vill ta del av den.

Roland Lundberg skriver:

Hej vi är en liten brf 6 lägenheter. I en av lägenheterna har ägaren bott på annan ort i ca 1 mån. Lägenheten har stått tom. Vatten läkare uppstog i diskmaskinens,anslutning maskinren har inte använts under ägarens bortovaro. Diskmaskinen har varit inkopplad i köksblandaren med avstängningskran för maskinen
Vilken ej har varit avstängd. Stor skada har uppstått i lägenhetens kök golv bjälklag mm. Vems försäkring täcker detta. Föreningen anser att ägaren varit försummlig och därför skall dennes hemmförsäkring gälla. Vad gäller.

Evelina skriver:

Hej Roland,

Detta är tyvärr ett för specifikt ärende för att vi på Boupplysningen ska kunna ge ett säkert svar. Jag rekommenderar att du hör av dig till försäkringsbolaget i fråga för att få veta vilken försäkring som gäller.

Ylva asplund skriver:

Fråga 1: Jag har en bostadsrätt. Sedan fönsterbytet (2-3 år sedan) har jag fått extrem torr luft i min lägenhet (20% fuktighet) som på verkar min hälsa (läkare rekommenderar att jag skaffar luftfuktare). Min nyslipade parkett ”delar sig), trämöbler likaså. Detta har jag påpekat för styrelsen som säger att det borde andra lägenheter också ha problem med isf. (vilket de inte har hört ngt in). Och sedan säger dom att parkettens mående är inne i lägenheten och då mitt ansvarsområde oavsett vad det beror på. Jag vill bara att föreningen köper en luftfuktare till min lägenhet så jag och min inredning kan må bra. Så min fråga är om föreningen skall/bör bekosta det? Fråga 2: Det har även visat sig att ngn form av fukt underifrån har satt spår i min parkett (25-30 stavar är påverkade). Detta har nuv styrelse vetat om ngr månader nu men ännu inte undersökt eller felsökt. Kan jag kräva att ngn undersökning görs och varför gör man inte det? /mvh Ylva Asplund

Filip Svensson skriver:

Hej Ylva,
Jag har tyvärr inte de juridiska kunskaperna som krävs för att svara på din fråga om det är så att föreningen bär ansvaret för den torra luften som påverkat din parkett eller inte. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att rådfråga en jurist som har bättre koll på vad bostadsrättslagen säger. Lycka till!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen