Bostadsrättslagen

Vad lagen om bostadsrätter reglerar

Utskriftsvänlig PDF

Bostadsrättslagen innehåller särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Bostadsrättslagen består av elva kapitel och reglerar allt från hur förfarandet i bostadsrättstvister ska se ut till hur medlemmar i en bostadsrättsförening ska göra för att utträda ur föreningen.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

För många är det mest intressanta kapitlet i bostadsrättslagen det sjunde kapitlet eftersom det berör vilka rättigheter och skyldigheter en bostadsrättshavare har gentemot bostadsrättsföreningen. Bland de intressanta paragraferna i det sjunde kapitlet kan nämnas 6-9 som reglerar hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten.

Tips! I bostadsrättslagen finner du information bland annat om att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Paragraf 10-11 reglerar vad som gäller om bostadsrättshavaren vill hyra ut lägenheten i andra hand. Paragraf 12 reglerar vilket ansvar bostadsrättshavaren har för lägenhetens skick och 18 som innehåller de grunder som kan leda till att bostadsrättshavaren förverkat rätten att använda lägenheten.

Andra viktiga bestämmelser i bostadsrättslagen

Förutom bestämmelserna i det sjunde kapitlet finns det andra viktiga bestämmelser i bostadsrättslagen. I lagens andra kapitel finns regler om föreningens medlemmar. I sjätte kapitlet finns regler om vad som gäller vid en försäljning av bostadsrätt. Regler som berättar vad som ska hända vid en bostadsrättstvist finns i elfte kapitlet.

Lagen finns i sin helhet på Riksdagens hemsida.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

6 Relaterade frågor & svar

Amit skriver:

Hej,

Toalettvatten går till duschhål i vår lägenhet. Vi har fortfarande fem års garanti på lägenheten. Jag kontaktar företaget som sålde lägenheten och de föreslår att man sätter ett filter i duschhålet. Detta är en snabb lösning och kommer inte att lösa den verkliga orsaken.

Vad ska jag göra i det här fallet?

Mvh
Amit

Evelina skriver:

Hej Amit,

I första hand ska du vända dig till din bostadsrättsförening. Eftersom det inte handlar om ett fel som syns på ytan skulle jag anta att det hör till deras ansvarsområde. Blir det dock osäkerheter kring om du eller bostadsrättsföreningen ansvarar för att fixa felet rekommenderar jag att kontakta en bostadsjurist.

Roland Lundberg skriver:

Hej vi är en liten brf 6 lägenheter. I en av lägenheterna har ägaren bott på annan ort i ca 1 mån. Lägenheten har stått tom. Vatten läkare uppstog i diskmaskinens,anslutning maskinren har inte använts under ägarens bortovaro. Diskmaskinen har varit inkopplad i köksblandaren med avstängningskran för maskinen
Vilken ej har varit avstängd. Stor skada har uppstått i lägenhetens kök golv bjälklag mm. Vems försäkring täcker detta. Föreningen anser att ägaren varit försummlig och därför skall dennes hemmförsäkring gälla. Vad gäller.

Evelina skriver:

Hej Roland,

Detta är tyvärr ett för specifikt ärende för att vi på Boupplysningen ska kunna ge ett säkert svar. Jag rekommenderar att du hör av dig till försäkringsbolaget i fråga för att få veta vilken försäkring som gäller.

Ylva asplund skriver:

Fråga 1: Jag har en bostadsrätt. Sedan fönsterbytet (2-3 år sedan) har jag fått extrem torr luft i min lägenhet (20% fuktighet) som på verkar min hälsa (läkare rekommenderar att jag skaffar luftfuktare). Min nyslipade parkett ”delar sig), trämöbler likaså. Detta har jag påpekat för styrelsen som säger att det borde andra lägenheter också ha problem med isf. (vilket de inte har hört ngt in). Och sedan säger dom att parkettens mående är inne i lägenheten och då mitt ansvarsområde oavsett vad det beror på. Jag vill bara att föreningen köper en luftfuktare till min lägenhet så jag och min inredning kan må bra. Så min fråga är om föreningen skall/bör bekosta det? Fråga 2: Det har även visat sig att ngn form av fukt underifrån har satt spår i min parkett (25-30 stavar är påverkade). Detta har nuv styrelse vetat om ngr månader nu men ännu inte undersökt eller felsökt. Kan jag kräva att ngn undersökning görs och varför gör man inte det? /mvh Ylva Asplund

Filip Svensson skriver:

Hej Ylva,
Jag har tyvärr inte de juridiska kunskaperna som krävs för att svara på din fråga om det är så att föreningen bär ansvaret för den torra luften som påverkat din parkett eller inte. Det jag skulle rekommendera dig att göra är att rådfråga en jurist som har bättre koll på vad bostadsrättslagen säger. Lycka till!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen