Skattereduktion

Utskriftsvänlig PDF

Skattereduktioner är ett samlingsbegrepp för alla avdrag som är möjliga att göra på skatten. Det finns flera avdrag som kan göras under förutsättningen att kraven för avdraget uppfylls. De vanligaste avdragen sker på lönen, bostadskostnader och arbete som utförs i hemmet.

Skattereduktioner sker under vissa villkor

Inga skattereduktioner sker utan anledning. Därför ställs det villkor som måste uppfyllas för att reduktionen ska ske. Vanliga anledningar är att du tillhör en viss grupp, exempelvis pensionärer, eller att din inkomst är låg.

Tips! Skattereduktioner omgärdas alltid av vissa villkor och krav, se vilka avdrag du kan göra hos Skatteverket.

Trots de specifika kraven för skattereduktioner har många i dagsläget möjlighet att göra någon typ av avdrag. Allra oftast sker dessa automatiskt och du behöver inte själv göra avdragen i deklarationen. Ser du att något inte stämmer eller om du vill begära ytterligare avdrag kan du dock göra det när du deklarerar.

Skattereduktioner sker i turordning

När du har möjlighet till skattereduktioner sker de i en viss turordning. Det beror på att det totala avdraget inte får överstiga det sammanlagda beloppet för kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgifter och fastighetsskatten.

För närvarande är turordningen för avdragen följande:

  1. Reduktion för fastighetsavgift för pensionärer. Ger möjligheten till att minska fastighetsavgiften till 4 procent av inkomsten.
  2. Reduktion för sjöinkomst. För den som haft en sjöinkomst finns det möjlighet att i efterhand göra skatteavdrag.
  3. Reduktion för allmän pensionsavgift. Möjlighet att göra avdrag på hela beloppet för pensionsavgiften.
  4. Reduktion för arbetsinkomster. Möjlighet att reducera den skatt du betalar för din arbetsinkomst under året.
  5. Reduktion för fackföreningsavgift. Möjlighet att reducera 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften som har betalats under året.
  6. Reduktion för sjuk- och aktivitetsersättning. Ger möjlighet för sjukskrivna och arbetssökande att få skattereduktion.
  7. Reduktion för underskott av kapital. För den som tjänar mindre på sitt kapital än vad den betalar i ränta kan det göras avdrag på skatten.
  8. Reduktion för rot- och rutarbete. Avdrag för arbete och tjänster som utförs i och kring hemmet.
  9. Reduktion för förnybar el. För den som har solceller som producerar och säljer el finns det möjlighet att göra avdrag på detta.

Om du totalt har rätt till ett större avdrag än vad din skatt tillåter under ett år, kommer reduktionen inte att sparas. Därför kan det vara klokt att sprida ut avdrag som uppkommer vid exempelvis en renovering.

Nedan finner du mer information om några av de vanligaste avdragen.

Skattereduktion för underskott av kapital

Ett avdrag som många i dagsläget har möjlighet att göra är för underskott av kapital. Det innebär att dina räntekostnader under perioden är högre än dina kapitalinkomster (aktieutdelningar, ränteintäkter och dylikt).

Tänk på! Är dina räntekostnader högre än din inkomst från kapital har du rätt att dra en viss del av räntekostnaden från skatten.

Underskottet av kapital gör det möjligt att dra av en viss del av räntekostnaden på din skatt. För belopp upp till 100 000 kronor kan avdrag på 30 procent av räntekostnaderna göras. Avdrag över 100 000 kronor får omfatta högst 21 procent av kostnaden.

Rot- och rutavdragen ger avdrag för hushållsnära tjänster

Rot- och rutavdragen infördes förhållandevis sent och innebär skattelättnader för tjänster och arbeten i och kring hemmet.

Rotavdraget ger möjligheten att dra av 30 procent av arbetskostnaden för ombyggnationer, nybyggnationer och renoveringar. Rutavdraget ger dig möjlighet att dra av upp till 50 procent av arbetskostnaden för städtjänster, tvättning och liknande.

Avdragen kan utnyttjas av alla, men ha i åtanke att rot- och rutarbete har låg prioritet i turordningen och kanske inte bidrar till ditt slutgiltiga avdrag.

Jobbskatteavdraget sker automatiskt för den som arbetar

Jobbskatteavdraget innebär att den som är anställd eller driver ett eget företag betalar mindre skatt på sin lön. Avdraget baseras på din arbetsinkomst, skattesatsen i kommunen, och grundavdraget.

Det totala belopp som skatten ska reduceras med räknas sedan fram och avdraget sker automatiskt från din skatt. Det innebär att du själv inte behöver deklarera något utan Skatteverket hanterar hela processen.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen