Fullmakt

Vad det är och vad fullmakten används till

En fullmakt ger en person rätten att agera i någon annan persons räkning. Det kan handla om att köpa något, företräda någon i domstol eller utföra ett specifikt uppdrag. En fullmakt krävs även när någon ska företräda ett dödsbo.

Fullmakten bör helst vara skriftlig

En fullmakt krävs för att någon ska få göra något i en annan persons namn. Det kan vara alltifrån att förhandla om något, till att köpa något på apoteket eller företräda någons ärende hos Migrationsverket. Vad fullmäktige, det vill säga personen som utför något, har rätt att göra ska framgå i fullmakten.

Fullmakten bör helst vara ett skriftligt dokument för att bevisa att man har fått tillstånd att utföra något för en annan persons räkning. Det finns även muntliga fullmakter som är giltiga, men det kan vara svårt att bevisa att man har fått en muntlig fullmakt.

Muntliga fullmakter lämnas nästan uteslutande som meddelande mellan fullmaktsgivaren, det vill säga personen som ger ut fullmakten, och en utomstående person om att någon kommer handla i fullmaktsgivarens namn.

Giltighetstiden varierar mellan fullmakter

Fullmakten blir giltig i samma stund som fullmaktsgivaren skriver under den. Hur länge den sedan är giltig beror på, det finns fullmakter som endast är giltiga under en viss period medan vissa fullmakter gäller tillsvidare.

En fullmakt som är giltig under en viss tid upphör automatiskt, men för att avsluta en fullmakt som löper tillsvidare måste fullmaktsgivaren återkalla den hos fullmäktige.

Den som bryter mot en fullmakt kan bli skadeståndsskyldig

Som fullmäktige är det viktigt att agera enligt fullmakten och inte bryta mot dess innehåll. Den som gör det kan nämligen bli skadeståndsskyldig. Även en person som låtsas ha en fullmakt utan att ha det kan bli skadeståndsskyldig.

Fullmaktsgivaren behöver dock inte oroa sig över att tvingas genomföra ett köp när fullmäktige har agerat felaktigt. En utomstående person kan nämligen aldrig kräva att fullmaktsgivaren ska fullfölja ett köp om fullmäktige har brutit mot innehållet i fullmakten.

Fullmakt kan krävas för dödsbon

Om ett dödsbo vill ge en person rätten att göra något i dödsboets namn krävs en fullmakt. Det kan handla om att personen med fullmakten säljer alla tillgångarna, avslutar bankkonton eller genomför arvskiftet.

Använd inte mallar från internet

Det finns mallar på nätet som visar hur en fullmakt bör skrivas. Undvik helst sådana mallar eftersom fullmakten inte avser din specifika situation. Ta hellre hjälp av jurister för att formulera en korrekt utformad fullmakt.

Tips!

Lexly – Få professionell hjälp att ta fram en fullmakt

  • Skapar juridiskt korrekta fullmakter
  • Ge rätt behörighet till rätt person
  • Färdigskrivna avtal till ett fast pris
Till Lexly

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

4 Relaterade frågor & svar

Annika Sollner skriver:

Hej
Vad eller vilka blanketter behöver jag för att hjälpa min mor i alla ärenden om hon blir sjuk? Har apoteket , men allt annat, som
att prata med läkare och vård och försäkringsbolag mm

Evelina skriver:

Hej Annika,

En fullmakt för alla typer av ärenden kallas för generalfullmakt. Det finns inga särskilda formkrav för hur fullmakten ska se ut, och det går därför att skriva fullmakten på egen hand. För en del ärenden kan det finnas färdiga fullmaktsformulär hos olika aktörer, till exempel hos regionen där fullmaktsgivaren får vård.

Det som måste stå med i fullmakten är vem fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren är, vad du som fullmaktstagare har rätt att göra och hur länge fullmakten gäller. Båda parter måste också skriva under.

En annan lösning för att kunna företräda din mor i alla ärenden om hon blir sjuk är att bli god man för henne.

Cecilia skriver:

Hej,

Jag är den enda dödsbodelägaren och vill hyra ut den villa som finns kvar i dödsboets namn. Behöver jag först skriva över tomträttsinnehavet på mig eller kan jag hyra ut ändå?

Evelina skriver:

Hej Cecilia,

Som jag förstår det ska det gå bra att hyra ut villan åtminstone fram till arvskifte sker, så att inte villan står tom under den tiden.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen