Vårdplikten

Så fungerar vårdplikten för den som hyr en bostad

Utskriftsvänlig PDF

Bor du i en lägenhet, oberoende av om det är en hyresrätt eller bostadsrätt, omfattas du av den så kallade vårdplikten. Vårdplikten innebär att du har en skyldighet att ta hand om lägenheten och se till att inga onödiga skador uppkommer på den. Vårdplikten regleras i hyreslagen och samverkar med hyresvärdens underhållningsplikt.

Hyresgästens vårdplikt i en hyresrätt

Hyresgäster i en hyresrätt omfattas av reglerna i hyreslagen, det vill säga jordabalkens tolfte kapitel. I kapitlets 24 § finns reglerna som behandlar hyresgästens vårdplikt.

3 viktiga punkter i vårdplikten

  1. Aktsamhet. Hyresgästen måste under hyrestiden iaktta viss aktsamhet och se till att lägenheten är hel och ren och fri från skadedjur.
  2. Skador och ersättning. Skulle skador uppkomma på grund av att hyresgästen agerar vårdslöst eller försumligt är hyresgästen skyldig att ersätta hyresvärden för skadan. Värt att notera är att hyresgästen också ansvarar för skador som orsakats av personer som befinner sig i lägenheten på hyresgästens inbjudan, som till exempel vänner eller hantverkare.
  3. Brand- och vattenskador. För brand- och vattenskador ansvarar hyresgästen som huvudregel inte för. Om det däremot visar sig att skadorna uppkommit på grund av att hyresgästen brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakttaga kan skadeståndskrav aktualiseras.

Till följd av vårdplikten har hyresgästen inte rätt att göra större renoveringsarbeten i lägenheten utan hyresvärdens samtycke. Detta gäller även i fall där renoveringsarbeten skulle innebära en förbättring av bostaden. Som hyresgäst gör du alltså bäst i att höra dig för med hyresvärden innan du tar dig an förbättringsåtgärder i din hyresrätt.

Hyresvärden har underhållningsplikt

Vårdplikten samverkar med hyresvärdens underhållsplikt. Läs denna artikel tillsammans med artikeln om hyresvärdens underhållsplikt om du vill ha en heltäckande bild av vilka rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har vad gäller vården av en hyres- eller bostadsrätt.

Bostadsrättsinnehavarens vårdplikt i en bostadsrätt

Bostadsrättsinnehavare omfattas inte av reglerna i hyreslagen utan av bostadsrättslagen. Där anges bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick i lagens 7 kapitel 12 §. Som huvudregel ansvarar bostadsrättsinnehavare för det inre underhållet av lägenheten medan underhållningen av de gemensamma utrymmena och själva fastigheten vilar på föreningen.

Tips! Det är vanligt att bostadsrättsföreningens stadgar innehåller mer detaljerade bestämmelser om vem som ansvarar för vad och om sådana bestämmelser finns gäller de före lagtexten.


Enligt lagtexten ska en bostadsrättsinnehavare inte ansvara för reparation av till exempel vatten- och gasledningen som föreningen har försett lägenheten med och dessa används även i andra lägenheter. Inte heller ska bostadsrättsinnehavare ansvara för reparationer som följer av en brand-eller vattenledningsskada såvida inte det är på grund av bostadsrättsinnehavarens egen, eller personer som befinner sig i lägenheten på dennes inbjudan, försumlighet eller vårdslöshet.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

10 Relaterade frågor & svar

Henrik skriver:

tjao henke. jag har en juridisk fråga kan man säga, som jag inte hittar några svar på allas på nätet. Jag undra med tanke på dagens teknik och så vidare.

Får en hyresvärden medveten blocka en hyresgäst telefonnummer. Så att hyresgäst inte kan få kontakt med hyresvärden. Alltså så att om hyresgästen inte kan får tag på hyresvärden eller om hyresgästen ringer eller smsar hyresvärden, så kommer inte singlarna fram till hyresvärden eller smsen. detta har och hänt mig.

Jag bra undra, för detta gör ju att en hyresvärden, kan förhalla byggen eller saker som ska fixas, med mera. Är det helt okej att för hyresvärden att gör det och om det är okej för hyresvärden, är det då okej för hyresgäst att gör lika dant då med? Jag bra undra. För enlig hyresgästföreningen, så kan dom tydligen inte ta ställ i detta. Med tanke på dagens teknik, så kan man gör det och detta har som sagt var hänt mig och han gjort det medvetet. För ringer jag från annat nummer till han kommer jag fram och byter jag simkort i min mobil. Så kommer jag fram, fast det är från samma mobiltelefon. Med tanke på det så har han blockat mitt telefonnummer från att få kontakt hans mobiltelefon/hans telefonnummer.
Är detta ens okej och lagligt? samt om man vart blockad, kan man då med stämma hyresvärden, lika dant om man är blockad med? bara undra…!
skicka svar till mig om ni kan och har tid. det vore snällt.

Evelina skriver:

Hej Henrik,

Att hyresvärden blockerar en hyresgäst nummer regleras inte i lagen, vad jag vet. Däremot har hyresvärden underhållsplikt enligt hyreslagen, och måste följa de skyldigheter som står där för att följa lagen.

Ashwini skriver:

Hej,
Vi har flyttat till andra lägenhet, men ägaren ger inte deposition tillbaka. Vem bestämmer hur mycket måste hyresgäst betala för skador? Min ägare säger att golv repor orsakad av oss är djupa och kostar mycket mer än vår deposition. Men dessa golv repor är ytliga enligt mig och behövs inte att byta golvet. Finns någon lag att ägaren måste visa kvitto för reparationen? Om det finns, snälla bifoga länken! Tacksam!

Evelina skriver:

Hej Ashwini,

Enligt Jordabalkens 12 kapitel 24§ är hyresgästen skyldig att ersätta skador som uppkommer i lägenheten. Det står också att hyresvärden behöver bevisa att det är hyresgästen som orsakat skadorna.

Det står alltså inte rakt ut att hyresvärden behöver kunna visa kvitto för reparationskostnaderna, även om bevisbördan som sagt läggs på hyresvärden.

Jonas Grahn skriver:

Hej
Jag bor i en hyreslägenhet där jag fick påbörja en större renovering för den förre hyresvärden. Jag hade ett muntligt avtal på att slippa hyreshöjning om jag bekostade denna själv. Nu har huset blivit sålt och jag har inte hunnit färdigt med allt men ändå fått en hyreshöjning av den nya ägaren.
Till saken hör också att elen i min lägenhet inte är helt ok. Det vill säga hälften av lägenheten går på fastighetens el och hälften på vår elmätare. Lite jobbigt att inte kunna se på tv när proppen gått för att någon kört sönder något i garaget. Till sist hade vi en fantastisk bubbelpool som alla i huset kunde nyttja tills den gick sönder. Nu säger den nye hyresvärden att den inte omtalas i något hyresavtal och att han därför inte tänker laga den.
Har jag något som helst lagligt stöd för någon av ovanstående punkter eller är det bara att acceptera att inget som avtalats med den förre välden gäller i och med att han har sålt?

Evelina skriver:

Hej Jonas,

När huset såldes följer de avtal som den förra hyresvärden har tecknat med och övergår till den nya ägaren. Avtalen är alltså fortfarande giltiga, och för att ändra befintliga avtal måste den nya hyresvärden följa den praxis som finns.

I och med att din avtal om att slippa hyreshöjning var muntligt, är det tyvärr svårt att bevisa den överenskommelsen. Det du kan göra är att påpeka saken till din nya hyresvärd att du slutit en sådan överenskommelse, och be din förra hyresvärd att intyga detta.

Angående elen är det du kan göra att påpeka problemet för hyresvärden och be honom lösa det. Om bubbelpoolen inte ingår i hyran tror jag tyvärr inte att hyresvärden har någon skyldighet att laga den.

Mats skriver:

Min fråga är vem som har ansvar för ett altanfönster som gått sönder (en spricka där en liten bit trillat av).
Det är i ett pampigt gammalt hus från 1930 ca där man går ut på en stenbeklädd altan som leder ut i trädgården. På sidorna sitter det varsitt planglas som suttit där många år.
Ingen i familjen vet hur det gått till!

Är vi skyldiga att ta betala detta eller hör det till värdens ansvar. Vem vet, någon kanske har kastat en sten, en gren flugit in i en storm eller liknande?

Jag skulle bli otroligt tacksam för ett svar!

mvh
Mats

Evelina skriver:

Hej Mats,

Det låter som att skadan uppkommit av en olyckshändelse. I så fall ska ni inte behöva betala för detta. Dock ska ni kontakta hyresvärden och berätta vad som har hänt, och det ska då framgå att det beror på en olyckshändelse.

Om det varit så att ni själva hade orsakat skadan, hade ni behövt stå för kostnaden. Men det gäller alltså inte om det rör sig om en olyckshändelse.

Carina Eriksson skriver:

Hej!
Jag bor i ett tvåvåningshus (hyreshus) byggt av trä byggår 1990.
Åskledare?är världen skyldig att ersätta elektroniska saker (hyresgäst).
Ang renovering så hänvisar världen till gästens samlade poäng i fonden och menar att om inga poäng finns repas inget.
Väninnas tak ser galet skitigt ut så att tvrummet är mörgt trotts ljusa väggar.
Parketten har en kladdig yta som inte går att få ren. lägenheten min i stort behov av tak o väggar det är en tant som bott här lång tid fram till bortgång.
Kökets luckor har svällda kanter där färgen fattas o ytan på luckorna går inte att få rena pga slitage.
Vad göra?Vi betalar inte lite i hyra så undrar om man inte har rätt till uppfräschning.
Mvh Carina o Anna

Evelina skriver:

Hej Carina och Anna,

Hos Hyresgästföreningen finns bra och utförlig information om vilka skyldigheter din hyresvärd har. Kort sagt har hyresvärden en underhållsplikt enligt lag att hålla lägenheten i fullt brukbart skick. Skulle hyresvärden inte gå med på att fixa något som han eller hon är skyldig till kan också Hyresgästföreningen hjälpa er.

Lycka till!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen