Uppskov

Hur du fördröjer skatten vid försäljningen av din bostad

Att göra uppskov innebär att du som har sålt en bostad väntar med att betala vinstskatten, som ligger på 22 procent. Uppskovet begärs i samband med att du deklarerar bostadsförsäljningen och du ansöker om detta hos Skatteverket. Det går bara att göra uppskov när du har sålt en bostad. I vissa fall kan det vara lönsamt att göra uppskov, i andra fall är det inte det.

Uppskov innebär att du skjuter upp skatten

Att göra uppskov betyder att du väntar med att betala vinstskatten på försäljning av en bostad. Du kan begära uppskov hos Skatteverket när du deklarerar försäljningen av en bostad, vilket alltså blir året efter att du sålt din bostad.

Att göra uppskov innebär inte att du slipper betala skatten utan att du skjuter fram betalningenEtt uppskov räknas som en skatteskuld. Därför bör du vara beredd på att det kan leda till en viss restskatt.

Från 2021 kostar det inget att göra uppskov

Fram till 2020 betalade du runt 0,5 procent av vinsten i årlig skatt. Det här har ofta kallats för uppskovsränta. Men från och med 2021 gäller inte detta längre, utan du som gör uppskov behöver inte betala skatten förrän du säljer bostaden du köpt. Du kan även göra uppskov i efterhand för försäljningar några år tillbaka.

Det innebär de nya reglerna för dig

 • Du som ska sälja en bostad. Säljer du en bostad nu behöver du inte betala den årliga avgiften alls. Får du uppskov betalar du i stället hela vinstskatten när du säljer ersättningsbostaden som du köper i samband med försäljningen.
 • Du som har uppskov sedan tidigare. Har du redan ett uppskov gäller den nya regeln även dig. När du deklarerar för år 2021 och framåt behöver du inte betala den årliga avgiften. I deklarationen för 2020 kommer du dock behöva betala avgiften, precis som tidigare år.
 • Du som inte gjort uppskov och vill ansöka i efterhand. Har du sålt en bostad inom de senaste sex åren och valt att inte göra uppskov, kan du ansöka om uppskov i efterhand. Om du får det beviljat behöver du betala den årliga avgiften på 0,5 procent för varje år fram till 2021, men därefter kostar det ingenting.

Schablonintäkt på uppskovsbeloppet motsvarade cirka 0,5 procent

När man talar om uppskov och uppskovsbelopp brukar man ofta använda begreppet ”schablonintäkt på uppskovsbeloppet”. Det förklarar varför man säger att den årliga skatten på uppskovsbeloppet varit ungefär 0,5 procent.

Schablonintäkten är 1,67 procent av det uppskovsbelopp som du har kvar vid början av det kalenderår som du gör din deklaration för. Därefter är skatten på schablonintäkten 30 procent. Det innebär att skatten blir ungefär 0,5 procent av uppskovsbeloppet enligt uträkningen 1,67 % x 30 % = ca 0,5 %.

Tänk på! Schablonintäkten beräknas på det uppskovsbelopp du har kvar. Om du återför någon del av uppskovsbeloppet vid en deklaration räknas alltså det beloppet som en inkomst som du haft under det kalenderår du deklarerar för.

I denna guide används 0,5 % i beräkningarna för att det ska vara enklare att förstå. Vill du göra en mer exakt beräkning kan du helt enkelt ersätta 0,5 % med (1,67 % x 30 %) i dina egna uträkningar.

Så beräknas uppskov vid försäljning

Om du har sålt en bostad och ska göra uppskov måste du börja med att beräkna vinsten eller förlusten. Därefter räknar du ut vilken vinstskatt du ska betala. Utifrån detta avgörs uppskovsbeloppet, som därefter ligger till grund för det du eventuellt ska betala årligen.

Uppskov vid köp av dyrare bostad

Om du köper en dyrare bostad kan uppskovsbeloppet uppgå till hela kapitalvinsten, ökat med tidigare uppskovsbelopp. Nedan följer ett exempel på hur man kan beräkna vinstskatt och uppskovsbelopp:

 1. Beräkna vinstskatt och uppskovsbelopp. Du säljer din bostad och gör en vinst på 500 000 kr. När du säljer bostaden ligger skatten på 22 %, vilket innebär att du ska betala 110 000 kr (500 000 kr X 22 % = 110 000 kr) i skatt. Om du väljer att begära uppskov skjuter du fram skattebetalningen, och ditt uppskovsbelopp blir därför hela vinstbeloppet på 500 000 kr.
 2. Beräkna skatt på uppskovsbeloppet. I stället för att betala in hela beloppet direkt vid försäljning gör du det när du säljer den nya bostaden du köpt. Behöver du betala den årliga skatten på 0,5 % av ditt uppskovsbelopp blir den – med ett uppskovsbelopp på 500 000 kr enligt exemplet ovan – 2 500 kr per år (500 000 kr x 0,5 % = 2 500).

Uppskov vid köp av billigare bostad

Om du köper en billigare bostad går det inte att få uppskov för hela kapitalvinsten. Uppskovsbeloppet beräknas i stället som (kapitalvinsten) x (pris för ny bostad/försäljningspris för tidigare bostad) = uppskovsbelopp.

 1. Beräkna uppskovsbeloppet. Du säljer sin bostad för 2 000 000 kr och gör en vinst på 400 000 kr. Samma år köper du en ny bostad för 1 500 000 kronor. Ditt uppskovsbelopp blir då 300 000 kr enligt: (400 000 kr) x (1 500 000 kr /2 000 000 kr) = 300 000 kr.
 2. Beräkna skatt på uppskovsbelopp. Precis som vid köp av dyrare bostad behövde du förut betala en årlig skatt på 0,5 % av uppskovsbeloppet, vilket i det här fallet blir 1 500 kr (300 000 kr x 0,5 % = 1 500 kr). Men från 2021 gäller inte den årliga skatten. Då betalar samma vinstskatt som du hade gjort direkt, men skjuter upp det tills du säljer bostaden.

Om du vill kan du välja ett lägre uppskovsbelopp, förutsatt att det inte understiger minigränserna på 50 000 respektive 10 000 kronor.

Du måste uppfylla vissa krav för att få uppskov

Att göra uppskov är inte helt villkorslöst, utan det finns en del reglementen och krav som behöver uppfyllas.

 • Du har sålt en privatbostad i Sverige eller ett EES-land. Bostaden du säljer måste måste ligga i Sverige eller i ett annat EES-land. Ett EES-land är EU-länderna eller Island. Bostaden måste också ha varit en privatbostad, till exempel villa eller bostadsrätt. Fritidshus räknas inte som privatbostad.
 • Du har bott permanent i bostaden du säljer. Med permanentbostad menas att du har bott där minst ett år innan dagen du skriver på köpekontraktet, alternativt minst tre av de fem senaste åren.
 • Du köper en ny bostad inom Sverige eller ett EES-land. Du måste köpa en ny bostad, en så kallad ersättningsbostad. Även denna bostad måste ligga inom Sverige eller EES. Beroende på när du köper bostaden kan du få antingen preliminärt eller slutligt uppskov.
 • Du flyttar in senast 2 maj andra året efter försäljningen. Du måste flytta in i din nya bostad senast den 2 maj andra året efter det år du sålde din gamla bostad. Om du exempelvis sålde den gamla bostaden under 2019 behöver du flytta in i ersättningsbostaden senast den 2 maj 2021.

Fullt eller preliminärt uppskov beroende på kraven

Det går att få olika sorters uppskov beviljat:

 1. Slutligt uppskov. För att få ett fullt uppskov måste den nya bostaden ha samma eller högre värde än den bostad du sålde innan. För att få slutligt uppskov måste du också köpa en ny bostad samma år som du sålde din tidigare bostad, och du måste dessutom flyttat in senast den 2 maj året efter.
 2. Preliminärt uppskov. Om du inte uppfyller kraven för fullt uppskov kan du få preliminärt uppskov. För att få preliminärt uppskov måste du köpa en ny bostad senast året efter försäljningen av din gamla bostad och flytta in senast i maj året efter det. Har du gjort det kan du få slutligt uppskov, annars blir du tvungen att betala det preliminära uppskovsbeloppet.

Säljer du den nya bostaden kan du återigen ansöka om nytt uppskov. Du kan alltså skjuta upp betalningen av uppskovsbeloppet under så många år som du uppfyller kraven för detta.

Tips! Du kan göra uppskov på en ny försäljning även om du har ett uppskov sedan tidigare, så länge du uppfyller kraven.

Ska man göra uppskov eller inte?

Om du ska göra uppskov eller inte är en av de vanligaste frågorna vid försäljning av en bostad. Detta är dock väldigt individuellt och varierar beroende på din ekonomi och hur mycket du säljer samt köper bostad för. Det bästa är att fråga om råd från din mäklare och den långivare som har gett dig bolån.

Ifall du måste betala den årliga vinstskatten är det i allmänhet en bättre affär att betala vinstskatten på bostaden direkt, medan räntorna på marknaden är låga.

Däremot kan det finnas faktorer som gör att uppskov passar bättre för dig. Ibland behövs uppskovet för att ha råd med att köpa ny bostad. Då kan det kännas mer fördelaktigt att skjuta på vinstskatten. Behöver du dessutom inte betala vinstskatten förlorar du ingenting på att göra uppskov.

Du kan när som helst börja betala av ditt uppskov. Det kallas frivillig återföring.

Exempel – att göra uppskov eller inte

Vi utgår från exemplet med uppskovsbeloppet vid köpet av en billigare bostad. I det här fallet var vinsten på 400 000 kr, det tidigare uppskovsbeloppet på 100 000 kr och det beräknade uppskovsbeloppet efter köp av ny bostad 375 000 kr.

Alternativ 1: Betala skatten direkt vid försäljning. Vid betalning beräknas skatten som (vinst + tidigare uppskovsbelopp x 0,22 %) vilket ger en skatt på 110 000 kr. För att betala in detta belopp kan du exempelvis utöka ditt bolån med samma belopp. Då måste du ta hänsyn till bolåneräntan för att se om det är värt det. Om räntan på ditt bolån är 2 % blir din årliga kostnad (110 000 x räntan på 2 %) – ränteavdrag på 30 % = 1 540 kr/år.

Alternativ 2: Begär uppskov. Om du i stället ansöker om uppskov och måste betala den årliga skatten på 0,5 % av ditt uppskovsbelopp blir det 375 000 kr x 0,5 % = 1 875 kr/år.

I det här fallet är det alltså mer förmånligt att betala skatten direkt i stället för att be om uppskov från Skatteverket. Det förutsätter dock att du kan betala in skatten direkt (antingen genom egna medel eller genom att utöka bolånet) och att räntan på ditt bolån inte överstiger 3,25 % (och att schablonintäkten inte ändras).

Taket för uppskov är 3 000 000 kronor

Den 1 juli 2020 återinfördes ett tak för hur mycket uppskov du får göra. Det nya takbeloppet är 3 000 000 kronor. Det är betydligt högre än det tidigare uppskovstaket, som var 1 450 000 kronor.

Under fyra års tid, från den 21 juni 2016 till den 30 juni 2020, fanns det inget tak. Anledningen till att uppskovstaket togs bort tillfälligt var att rörligheten på bostadsmarknaden skulle öka.

Det här innebär att du kan göra uppskov för hela beloppet om du sålde din fastighet innan den 1 juli 2020. Har du däremot sålt bostaden efter att taket återinfördes får du högst göra uppskov på 3 000 000 kronor.

Vänd dig till Skatteverket om du vill göra uppskov

Vill du läsa mer om hur du beräknar vinst, skatt och uppskov kan följande länkar vara till användning:

 1. Beräkning av vinst med hjälp av Skatteverkets verktyg
 2. Beräkning av skatt efter försäljning med hjälp av Boupplysningens guide om beskattning
 3. Begär och hantera uppskov med Skatteverkets deklarationshjälp

Alla övriga frågor om hur du redovisar vinst och uppskov i deklarationen är enklast att ta med Skatteverket.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

66 Relaterade frågor & svar

Patrik skriver:

Hej,
1. Vi sålde vårt hus i mars 2020 och köpte nytt dyrare i september 2020, vinst ca 1 Mkr. Om jag begär uppskov, hur länge betalar jag då 0,5% innan det blir kostnadsfritt uppskov? Betalar jag 0,5% av 220000 (22% av 1 Mkr x 0,5% = 3900:-) i deklarationen 2021 och därefter 0 kr vid deklarationen 2022?

2. Om jag tänker rätt kan jag ”behålla” mina 220000 som ett gratis lån och använda avkastningen (förutsatt att jag får en avkastning) för framtida avbetalning av uppskovet. Om jag exempelvis skulle ha en avkastning på 8% skulle jag på 7 år dubblat värdet och kan återföra uppskovet och ”ha kvar” mina 220000 kr? Tänker jag rätt? (Jag vet att det inte finns garanti för 8% avkastning men principen)

Evelina skriver:

Hej Patrik,

1. Du betalar de 0,5 procenten i deklarationen för 2020 (som du fyller i nu under 2021). Därefter gäller kostnadsfritt uppskov.

2. Ja, man kan nog se det så. Uppskovet ses ofta som ett gratis lån nu när årsavgiften tas bort. Det som skulle kunna förändra vad du betalar i skatt när du väl återför uppskovet är om skattesatsen har ändrats till dess.

Therese skriver:

Kan slopad uppskovsränta tas bort om det kommer ny regering vid nästa val? Vad gäller då om man fått det beviljat året innan? Förstår om det kanske är svårt att svara på, men det låter så bra att slippa den årliga räntan, men hur länge kan den glädjen vara? Kan det ändras?

Evelina skriver:

Hej Therese,

Som du säger är det tyvärr svårt att säga vad en ny regering skulle vilja göra för ändringar. Däremot tror jag inte att det är något du behöver oroa dig för i nuläget. Det är förstås möjligt att uppskovsräntan skulle kunna återinföras i framtiden, men det kommer i så fall krävas en lång beslutsprocess och alla frågor som behandlats kring beslutet om att slopa uppskovsräntan skulle behöva prövas igen om man ville återinföra den. Därför bör vi få veta ganska långt i förväg vad ett sådant förslag skulle innebära för konsekvenser.

mikael odhag skriver:

Hej!
2014 köpte jag o min sambo en lägenhet för 3500000 .
Vi sålde ett hus med 1617750 i vinst och jag sålde en bostadsrätt med 1490775 i vinst.
All skatt betalades vid deklarationen.
Kan jag få begära uppskov med skatten för både bostadsrätten o halva huset?

Evelina skriver:

Hej Mikael,

Det är möjligt att få uppskov för en försäljning 2014 om du ansökte om det senast 31 december 2020. Du kan läsa mer om uppskov i efterhand på Skatteverkets hemsida: Ansök om bostadsuppskov i efterhand

Tomas skriver:

Hej!

Sålde en lägenhet 2014 och flyttade till hus samma år, gjorde en liten vinst och betalade vinstskatten direkt.

Gjorde beräkningen på https://www7.skatteverket.se/portal/ansok-om-bostadsuppskov-i-efterhand/ och kom fram till att jag göra uppskov på c:a 90000 kr (och låna dessa ”gratis”). Men räntan jag får betala för 2014-2020 blir c:a 12000. Så för att få låna dessa 90000 måste jag betala c:a 13 %. Så med dagens räntor och ränteavdrag går man inte plus förens om 17 år.

Tänker jag rätt?

Evelina skriver:

Hej Tomas,

12 000 kronor i uppskovsränta låter mycket. Jag skulle rekommendera att du ser över beräkningen igen. Är du säker på att du har räknat med 0,5 procent av uppskovsbeloppet per år?

Det stämmer i alla fall att du ska betala en avgift/ränta på uppskovsbeloppet för åren 2014-2020. Den räntan är som sagt på 0,5 % per år. Om 90 000 är den summa du skjuter upp borde den årliga skatten bli 90 000 kronor x 0,005.

Från 2021 och framåt behöver du inte längre betala något för uppskovet.

Lena Andersson skriver:

Hej,
Jag köpte ny bostadsrätt (dyrare) i dec 2019, flyttade in i den i mars 2020 och sålde den gamla i april 2020. Har jag rätt till uppskov av hela skatten? Hittar bara info om de som säljer först och köper nytt därefter.

Evelina skriver:

Hej Lena,

Ja, du kan få uppskov även om du köpte den nya bostaden innan du sålde den gamla. Regeln är att du ska ha köpt en ny bostad året innan eller samma år som du säljer din gamla bostad.

På Skatteverkets hemsida finns ett verktyg där du kan kolla om du kan begära uppskov: Uppskov med skatten när du har sålt din bostad.

Johan skriver:

Hej!
Vi sålde bostadsrätt vår 2014 för 3,9 milj kr och köpte samtidigt ny för 3,95 milj kr. Vinsten vid försäljningen blev 935 tkr. Vi hade sedan tidigare uppskov på 840 tkr som då återfördes. Eftersom taket för uppskov då var 1,45 milj kr skattade vi för det överskjutande beloppet och fick uppskov för maxbelopp. Vad innebär den nya regeln för oss? Är det möjligt att få tillbaka den skatt vi betalade då och skulle det löna sig?

Evelina skriver:

Hej Johan,

Syftar du på den slopade uppskovsräntan som införs efter årsskiftet, eller på det höjda taket som infördes i juli 2020?

Den slopade räntan gäller även för gamla försäljningar. Från och med deklarationen 2022 behöver ni inte betala någon årlig skatt för det uppskov ni har just nu. Ni kan även begära tillbaka den vinstskatt som ni redan har betalat in. Läs mer hos Skatteverket: Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning

Gällande det höjda taket kan ni inte begära tillbaka den skatt som överskred det gamla taket, som jag förstår de införda reglerna. Taket på 3 miljoner kronor gäller nämligen försäljningar som sker efter den 30 juni 2020, inte för gamla försäljningar. Formuleringen finns i regeringens förslag när regeln skulle införas: Höjt tak för uppskov vid bostadsförsäljningar

Anita skriver:

Hej!
Vi sålde vår villa april 2016 då var taket 1,45MSek. Vi gjorde en vinst på ca 2,7 miljoner och fick uppskov, resten fick vi betala vinstskatt på. Kan vi ansöka om uppskov ?
Med vänlig hälsning, Anita

Anita skriver:

Tilläggsisolera köpte samma år en dyrare bostad. Tack!

Evelina skriver:

Hej Anita,

Om ni säljer bostaden ni köpte 2016 och köper en ny bostad kan ni ansöka om nytt uppskov, så länge ni uppfyller övriga kriterier ovan. Just nu ligger taket på 3 miljoner kronor, så det är högst den summan som ni kan skjuta upp skatten på.

Evelina skriver:

Om din fråga är om ni kan göra ytterligare uppskov för den gamla försäljningen nu när taket har höjts, är svaret nej. Taket på 3 miljoner kronor gäller bara försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.

Ulrika Öberg skriver:

Hej,
Nu när det är beslutat att from 2021 så kommer staten inte ta ut nån uppskovsavgift så finns det ju ingen kostnad för att söka uppskov, eller tänker du på nåt annat sätt kanske?

Evelina skriver:

Hej Ulrika,

Det stämmer att uppskovsavgiften – eller uppskovsräntan som den också kallas – försvinner vid årsskiftet. Från och med deklarationen för 2021, som du fyller i 2022, behöver du alltså inte betala den årliga skatten på 0,5 procent när du gör uppskov. Då betalar du i stället hela skattebeloppet betalas först när du säljer bostaden i fråga. Därmed bör det inte finnas någon extra kostnad i att göra uppskov.

Maria skriver:

Hej, som jag förstår det så är det på förslag att ta bort uppskovsskatten. Vad innebär detta i beräkningarna och för-/nackdelarna med att ansöka om uppskov?

Evelina skriver:

Hej Maria,

Här kan du läsa om vad förslaget om slopad uppskovsränta skulle innebära: Regeringen föreslår att uppskovsräntan ska slopas

Ellie skriver:

Hej Oscar! Sålde min bostad 2019 o gjorde en vinst på 2145000kr. Sökte uppskov men fick inte det (köpte ett hus för 850000kr) o betalade in 22% av vinsten. Här jag rätt till uppskov o kan man ändra sig efteråt ?? Mvh

Evelina skriver:

Hej Ellie,

Jag tror inte att du kan ändra dig efteråt. Det är Skatteverket som bedömer om du har rätt till uppskov, så har de sagt nej är det det som gäller.

Tord skriver:

Jag sålde lgh med 1,1 Mkr i vinst 2017. Vinsten dekl. – och skatten betalades 2018. I år har jag sålt min lgh som jag köpte 2017 med relativt stor förlust.
Jag kan begära omprövning av betald skatt och söka uppskov för vinsten 2017 och får då betala uppskovsskatt från 2017.
Men kan det finnas några problem med att, då jag 2021 dekl. min förlust, återföra uppskovet enligt ovan från 2017 för att kvitta förlusten mot vinsten?

Evelina skriver:

Hej Tord,

Tyvärr kan jag inte ge något säkert svar i den här frågan, utan råder dig att kontakta Skatteverket för att se om det skulle innebära några problem.

Ann skriver:

Hur mycket blir takbelopp för uppskov efter 20200630?

Evelina skriver:

Hej Ann,

Det nya takbeloppet för uppskov är 3 000 000 kronor.

Anna skriver:

Hej,
Vad rekommenderar du? Att betala vinstkatten ,uppskovsbeloppet direkt eller varje år betala 0.5 % till Skatteverket? Har köpt en ny bostad som var mycket dyrare och ökade därför bostadslånen med mycket.
Jag har en gjort en stor vinst och därmed blir det årligen också en stor summa till Skatteverket. Kan det vara lönsamt att ta ett lån från tex banken istället?

Evelina skriver:

Hej Anna,

Jag rekommenderar att du gör en uträkning för båda alternativen och ser vilken lösning som blir minst kostsam för dig. Skatteverket har en beräkningshjälp för uppskov som du kan använda för att se vad det skulle kosta för dig varje år att göra uppskov. Jämför detta med vad den totala räntekostnaden och eventuell amorteringskostnad skulle bli per år om du tog ett nytt lån för att betala vinstskatten direkt.

Tänk på att ränteläget kan förändras, vilket också påverkar saken. Som vi skriver ovan kan det löna sig att betala vinstskatten direkt om räntorna är låga.

Fredrik skriver:

Jag sålde min första bostad 2004 med 1.4 miljoner i vinst. Jag köpte en dyrare villa och fick fullt uppskov med vinstskatten, utan någon uppskovskostnad. Nu har jag sålt denna villa med 2.5 miljoner i vinst, behöver jag nu betala för att fortsatt ha kvar det gamla uppskovet, som tidigare inte kostade något?

Evelina skriver:

Hej Fredrik,

Du betalar ingen extra kostnad för uppskov utöver den uppskjutna skatten på 0,5 procent av vinsten varje år. Om du köper en ny bostad kan du få lägga på det gamla uppskovet på ett nytt uppskov om du vill och uppfyller kraven, och på så sätt behålla det gamla uppskovet. Om du däremot inte köper en ny bostad måste du betala tillbaka uppskovet.

Fredrik skriver:

Om jag inte hade sålt min ersättningsbostad, så skulle jag inte ha behövt betala någonting för mitt gamla uppskov. Det hade sedan reglerats av dödsboet. Är det så att uppskovet är knutet till ersättningsbostaden snarare än individerna som gör vinsten? Jag tycker det rimliga vore att det gamla uppskovet låg kvar med de gamla reglerna (ingen 0.5% beskattning på uppskovet varje år) och att det nya uppskovet hanterades enligt de nya reglerna.

Evelina skriver:

Hej Fredrik,

Ja, det är så jag förstår Skatteverkets information. De skriver att du kan ha kvar uppskovet så länge du äger ersättningsbostaden. Men för säkert svar på vad som gäller för ditt uppskov enligt den överenskommelse du har med Skatteverket, rekommenderar jag att höra med dem direkt.

Mer information om uppskovets koppling till ersättningsbostaden finns på följande sidor på Skatteverkets hemsida: Uppskov med skatten när du har sålt din bostad
och När ersättningsbostaden säljs eller övergår till en ny ägare.

David Cederström skriver:

Hej!

Vi har ett innestående uppskov och kommer troligtvis att sälja vårt nuvarande hus till sommarn. Det kan hända att vi kommer behöva hyra bostad där vi skall flytta. Vad händer med vår uppskjuten vinstskatt? Kommer vi behöva betala allt på en gång för förra bostad och eventuell vinst för nuvarande?

Undrar
/david

Evelina skriver:

Hej David,

Ja, när du säljer ersättningsbostaden (den bostad du köpte vid försäljningen som du fick uppskov på) ska du betala tillbaka den uppskjutna vinstskatten. Det kan du göra genom att lägga till uppskovsbeloppet när du beräknar vinsten i deklarationen för den här försäljningen. Mer om vad som gäller när du säljer en ersättningsbostad kan du läsa om hos Skatteverket.

Camilla Persson skriver:

Vad menas med att man sla ha bott permanent i huset det senaste året. Räcker det med att man har varit skriven i huset 12 månader varav man ägt det själv i en månad?

Evelina skriver:

Hej Camilla,

Med det menas att huset ska ha varit din huvudsakliga bostad, det vill säga att du tillbringat större delen av dygnsvilan där och att du varit (eller borde ha varit) folkbokförd i huset under den tiden. Den regeln innebär framför allt att du inte kan göra uppskov om du säljer ett fritidshus.

Du ska antingen ha bott i huset i minst 12 månader, eller ha bott minst tre av de senaste fem åren i huset för att kunna få uppskov. Skatteverket beskriver närmare vad dessa krav innebär: Förutsättningar för uppskov

derek fraser skriver:

jag har uppskov med 63825kr på min fastighet.
Är det den summan jag skall betala i skatt eller 22% av den summa ?

Evelina skriver:

Hej Derek,

Uppskovsbeloppet 63 825 kronor är den vinst du skjuter upp, inte den summa du ska betala i skatt. Har du fått uppskov betalar du cirka 0,5 procent av den summan i skatt varje år. 22 procent gäller bara om du väljer att betala skatt på vinsten på en gång, utan att skjuta upp betalningen genom uppskov.

Använd gärna Skatteverkets räkneverktyg för uppskov för att se vad du ska betala i skatt.

ingalill skriver:

Hej, enligt deklarationen så beräknas beloppet avseende bostadsuppskov med 1,67% inte 0,5%, varför?

Evelina skriver:

Hej Ingalill,

1,67 procent syftar på schablonintäkten, det vill säga en andel av det uppskovsbelopp som du hade i början av året du deklarerar för. Den siffran används i mer exakta beräkningar, som i deklarationen. För att underlätta beräkningen brukar man dock ibland tala om att skatten är 0,5 procent av hela uppskovsbeloppet.

Det handlar alltså om olika sätt att räkna. Vi förklarar detta närmare i texten ovan under rubriken ”Schablonintäkt på uppskovsbeloppet motsvarar cirka 0,5 procent”

Rolf Sundström skriver:

Hej, jag sålde min bostadsrätt mars 2020 med en vinst på 2000000, köpte ett hus för 2000000 mars 2020. Söker uppskov med vinstskatt. Vad blir min årliga utgift i kronor räknat?

Evelina skriver:

Hej Rolf,

Den årliga uppskovsskatten blir 0,5 procent av vinstbeloppet, i det här fallet 10 000 kronor.

Charlie skriver:

Hej! Kan man göra uppskov två gånger utan att betala det förstnämnda?

Vi sålde en lgh och gjorde vinst ca 1 MKR 2017. Fick uppskov på detta vilket vi fortfarande har. 2019 sålde vi vårt hus och gjorde även 1 MKR i vinst här. Kan man skjuta upp även denna vinsten eller måste vi betala vinstskatt på vår första försäljning?

Många tack!

Evelina skriver:

Hej Charlie,

Ja, enligt informationen jag kan hitta från Skatteverket ska det gå att göra uppskov även för denna försäljning, så länge ni köper en ersättningsbostad och uppfyller kraven för uppskov.

Oscar skriver:

Hej, jag och min sambo har sålt vår villa i Sverige och kommer att köpa ett nytt hus i Spanien och samtidigt hyra en lgh i Sverige. Kan vi få uppskov med fastighetsskatten om vi fortfarande är folkbokförda i Sverige? Om man däremot måste folkbokföra sig i Spanien för att få uppskov, måste man då vara folkbokförd där för alltid eller är det bara vid själva uppskovstillfället?

Evelina skriver:

Hej Oscar,

För att få göra uppskov på husköpet behöver ni flytta in i den nya bostaden i Spanien senast den 2 maj andra året efter att ni sålde er bostad i Sverige. Att flytta in är enligt Skatteverket samma sak som att folkbokföra sig där, eftersom ni enligt lag måste vara folkbokförda där ni bor.

Ni måste alltså bo och vara folkbokförda i huset i Spanien enligt detta krav för att få göra uppskov. Efter själva uppskovstillfället verkar det inte finnas några krav på att ni ska fortsätta folkbokförda där. Men tänk på att ni fortfarande enligt folkbokföringslagen ska vara folkbokförda där ni faktiskt bor.

Läs gärna våra sidor om folkbokföring och dubbel bosättning för vidare information kring detta. Mer om kraven för uppskov finns också på Skatteverkets hemsida.

Darko Novoselic skriver:

Om vi säljer vår villa 10 juli 2019. Är det 2 maj 2020 vi skall ha flyttat in i det nya huset ELLER är det 2 maj 2021 som är senaste inflyttningsdatumet?

Alexandra skriver:

Hej Darko,
Om ni har sålt er villa 10 juli 2019 är det 2 maj 2021 som är senaste inflyttningsdatum till ert nya boende.

Åsa skriver:

Hej,

Jag flyttade in i min bostadsrätt i december 2017. I september 2018 till maj 2019 hyrde jag ut den i andra hand medan jag provbodde som sambo. I slutet av juni sålde jag min bostadsrätt. Har jag rätt att göra uppskov? Tänker på detta med permanentbostad/att man måste ha varit bosatt i bostaden minst ett år innan avyttring.

Evelina skriver:

Hej Åsa,

Nej, det verkar inte som att du kan göra uppskov på försäljningen. Som du säger behöver bostadsrätten ha varit din permanentbostad i minst ett år för att få göra uppskov.

Ninni skriver:

Är det inte så att om man ägt bostadsrätten i 5 år måste man bott i den 3 av de 5 åren, det behöver inte vara det senaste året.

Evelina skriver:

Hej Ninni,

Ja, det stämmer, man behöver uppfylla något av de två kraven. Jag har uppdaterat texten så att detta framgår.

Bengt Nordgren skriver:

Hej
Vad gäller ang uppskovsbelopp som finns registrerat på mig om jag skänker min fastighet till några av mina barn? Måste de 22% betalas vid gåva eller kan barnen överta uppskovsbeloppet i avvaktan på framtida försäljning?

Evelina skriver:

Hej Bengt,

Uppskovet återförs till beskattning det år som du skänker fastigheten till barnen. Det innebär alltså att du behöver betala den uppskjutna skatten när du inte längre äger fastigheten, så barnen kan inte ta över uppskovsbeloppet.

Håkan skriver:

Hej! Är uppskovsskatten på 0,5% en typ av ränta eller betalar jag långsamt av skulden?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Håkan,

Uppskovsskatten är den del av den vinstskatten du betalar tillbaka varje år. Det är alltså inte en ränta, utan snarare ett annat sätt att beräkna vinstskatten på, där slutsumman dock kan bli annorlunda än om du betalat vinstskatten direkt.

Det du betalar varje år är inte heller direkt en skuld, utan en del av den skatt som du har valt att inte betala direkt utan skjuta upp.

Karolin skriver:

Hej
Frågar vidare på denna fråga hur vida uppskovsskatten (0,5%) är en årsavgift/ränta eller avbetalning på skatteskulden (reavinstskatten). Menar ni att reavinstskatten som uppstått vid försäljning sjunker årligen när man betalar dessa 0,5%? Det är inte så jag tyder det på SKV hemsida. Kanske jag missförstår ert svar till Håkan.

Evelina skriver:

Hej Karolin,

Det belopp du betalar varje år är 0,5 procent av den summa som du valde att skjuta upp. Därför blir den inte mindre allt eftersom du betalar av uppskovsskatten.

Jag har utvecklat mitt svar till Håkan ovan och hoppas att det är mer klargörande.

Per Wendin skriver:

Hej! Bör man inte ta hänsyn till inflationen i beräkningarna? Om jag skjuter upp en vinst på 500.000 kr i t.ex tjugo år och inflationen är 2% per år, så kommer jag (eller mina arvingar) behöva betala tillbaka ett betydligt lägre belopp.

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Per,

Nej, när det gäller uppskov tas ingen hänsyn till inflationen. Den summa som du gör uppskov på är den summa som du ska betala senare.

Carl Hansson skriver:

Hej! Jag äger min bostad tillsammans med min pappa (så det är HANS permanentbostad inte min) När vi säljer med vinst och köper nytt (dyrare) tillsammans, kan jag göra uppskov på min ”del” av vinsten när vi äger den nuvarande 50% vardera? Mvh Carl

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Carl,

Ja, du kan göra uppskov på din del av vinsten.

Peter Svensson skriver:

Hej!
Jag har ett lägre reavinstuppskov sedan tidigare. Är det möjligt att ”bygga på” det uppskovet med en ny försäljning? Det innebär i så fall att jag skulle få uppskov från två bostäder.

Evelina skriver:

Hej Peter,

Tyvärr kan jag inte svara på om det är möjligt att få uppskov på två bostäder samtidigt. Jag kan inte hitta någon allmän regel om saken, utan det är i så fall upp till Skatteverket att bedöma.

Darko liljeqvist soltic skriver:

Hej jag har en fråga angående vinstskatt på försäljning av hus .Är det möjligt att betala halva dvs 50% av skatten och få upskov på resten av beloppet

Mvh liljeqvist

Evelina skriver:

Hej,

Ja, det är möjligt att göra uppskov på delar av vinsten när du säljer ett hus.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen