Sambolagen

Allt om sambolagen och hur den påverkar dig

Utskriftsvänlig PDF

Sambolagen stiftades år 1987 med syftet att skydda den ekonomiskt svagare parten av två sambos om parterna väljer att separera. Sambolagen är tillämplig för alla samboförhållanden som innebär att paret bor i en gemensam bostad. Som sambor räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och stadigvarande bor tillsammans som ett par. Om du bor med en kompis är det inte sambolagen som gäller.

Bodelning vid separation mellan sambor

Det centrala i sambolagen är att när ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det. Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. Hur en bodelning rent praktiskt går till kan du läsa mer om i vår artikel om bodelning.

Tänk på! Innan ni flyttar ihop är det viktigt att ni ser över vad som ska gälla mellan dig och din sambo. Om ni inte skriver ett eget avtal gäller sambolagen om en eventuell bodelning ska göras.

Alla egendomar räknas dock inte som samboegendom, utan det finns vissa undantag. Hur ägodelar ska fördelas beror på när de köptes och vad de planerades att användas till.

Skillnad på ägodelar som har köpts för gemensamt bruk och privat bruk

För att klassas som samboegendom måste egendomen ha inhandlats för gemensam användning. All egendom som parterna äger sedan innan och som inte har införskaffats för att det ska ingå i en gemensam bostad, räknas alltså inte in vid en bodelning. På samma sätt ingår inte privata föremål, det vill säga egendom som en part har införskaffat för att använda ensam.

Exempel: Paret Josef och Maria köper en lägenhet som de sedan flyttar in i. Josef äger sedan tidigare en soffa som han tar med och placerar i vardagsrummet. Maria äger en dubbelsäng som passar perfekt i det nya gemensamma sovrummet. När de har flyttat in i lägenheten inser de att de saknar en tv. Maria går och köper en ny tv för 5 000 kronor som Josef skruvar upp på väggen i vardagsrummet. Maria står för kostnaden själv eftersom Josef har lite ont om pengar. Han har precis köpt en ny mobiltelefon – hans gamla gick sönder i flytten. Den nya mobiltelefonen kostade också 5 000 kronor.

Om Josef och Marias samboförhållande upphör sker följande. Josef får tillbaka sin soffa och Maria får tillbaka sin säng eftersom de inte har inhandlats för gemensamt bruk. Tv:n, som Maria visserligen betalade för ur egen ficka, köptes för gemensamt bruk och är därför en samboegendom.

Josefs mobiltelefon inköptes för privat bruk och är därför inte en samboegendom. Den behåller Josef helt enkelt. Om tv:n är det enda som kan klassas som samboegendom i hushållet får Josef och Maria dela på dess totala värde och får då alltså 2 500 kronor var.

Tänk på! Vid bodelning spelar det ingen roll vem som har betalat för samboegendomen. Allt som har köpts för gemensamt bruk ska delas lika, oavsett hur mycket var och en har betalat.

En sambo kan inte ta över en samägd bostad hur som helst

För att sambolagen ska gälla för en bostad ska bostaden ägas gemensamt eller ha förvärvats för gemensamt bruk. Om en part äger en bostad innan samboskapet påbörjades kan den andra parten alltså inte hävda sig ha rätt till halva lägenheten vid en separation.

Om man som par köper en lägenhet, oavsett vem som betalar hur mycket, har båda rätt till lägenheten om samboskapet upphör. Det förutsätter dock att samboskapet har pågått under en längre tid.

Exempel: Arash och Jessika är ett par som har bott isär. Nu vill de prova att bo tillsammans. Jessika bor sedan flera år i en bostadsrätt som Arash nu flyttar in i. Skulle Arash och Jessika separera i det här läget har Arash ingen rätt att få halva bostadsrätten, utan den tillfaller Jessika.

Om Arash och Jessika bestämmer sig för att köpa en ny bostad tillsammans ser det annorlunda ut. Även om Jessika har betalat hela den nya bostaden ensam delas bostaden lika om paret bestämmer sig för att separera.

Hyresrätt går till den som har störst behov

Skulle paret ha en hyresrätt gäller i princip samma regler som för hus och bostadsrätt. Har samborna skaffat hyresrätten tillsammans går lägenheten till den som har störst behov av den, oavsett vem som står på kontraktet.

Även hyresrätten räknas bara som gemensam egendom om den har införskaffats för gemensamt bruk. Ifall den ena hade hyreskontraktet innan samboförhållandet har den andra sambon i regel inte rätt att ta över kontraktet.

Om det finns ett gemensamt barn att ta hänsyn till, är situationen annorlunda. Då är det möjligt för den förälder som ska ha den huvudsakliga vårdnaden av barnet att göra anspråk på den andra förälderns hyresrätt, eftersom den personen anses ha störst behov av den.

Det går att avtala bort sambolagen med samboavtal

Det är inte alltid som sambolagen framstår som helt rättvis. Om en part ensam bekostar en större del av samboegendomen kan det förstås framstå som ologiskt att båda parterna har lika mycket rätt till dessa egendomar. Det bästa vore förstås om båda parterna i samboskapet betalar lika mycket.

I praktiken är det dock inte alltid så enkelt att efterleva. För att undvika oenighet vid en bodelning kan det därför vara bra att skriva ett samboavtal.

Tips!

Lexly – Skapa ett juridiskt korrekt samboavtal online

  • Skapar juridiskt korrekta samboavtal
  • Enkel och trygg hantering av uppgifter
  • Fast pris på alla samboavtal
Till Lexly

Vad som har sagts om sambolagen här omfattar inte allt som sambolagen står för. Det kan därför vara en bra idé att själv kika på lagtexten för sambolagen för att ta reda på vad som gäller för just dig och din sambo.

Boupplysningen svarar inte på juridiska frågor eller frågor om särskilda fall. Behöver du hjälp med ett specifikt fall rekommenderar vi därför att du tar hjälp av en jurist.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se