Rörlig eller fast ränta?

Detta bör du veta inför valet mellan rörlig eller fast bolåneränta

Utskriftsvänlig PDF

När du tar ett bolån kommer du även behöva besluta kring hur du ska hantera boräntan. Eftersom att ett bolån vanligtvis är mycket stort kommer boräntan att göra en stor påverkan på din privatekonomi. När det kommer till att välja boränta har du två givna alternativ; fast eller rörlig ränta. Skillnaden mellan dessa är om räntan får tillåtas röra på sig eller om den ska vara på en jämn nivå under hela perioden.

Det finns fast och rörlig boränta

En fast ränta innebär att du binder din ränta till en viss procent under en tid, vanligtvis är perioden för fast ränta mellan 1-5 år. När räntan är bunden betalar du alltså den summan under hela perioden som du bundit upp dig för.

Tänk på! Det gäller att hålla koll på hur marknadsräntan för att kunna fatta ett beslut gällande fast eller rörlig ränta.

En rörlig ränta innebär å andra sidan att boräntan likt andra lån ändras med tiden efter hur marknadsräntan förändras. Det här innebär att hur mycket du betalar i ränta kan ändras mycket under perioden du betalar av det. Vanligtvis beräknas räntan på tre månader i taget, det vill säga att banken beräknar räntan för tre månader framåt.

Att binda räntan är detsamma som att välja fast ränta

Vid val av fast eller rörlig ränta pratar många om att binda räntan. För att förstå varför man väljer fast eller rörlig ränta är det viktigt att förstå vad som menas med att binda räntan:

 • Att binda räntan = fast ränta. Om du väljer att binda räntan innebär det att du väljer en fast ränta. Räntan blir då bunden under en viss tid, en så kallad bindningstid. Efter bindningstiden gått ut kan du välja att omförhandla lånet.
 • Att inte binda räntan = rörlig ränta. Väljer du istället att inte binda räntan innebär det att du har en rörlig ränta. Räntan är då inte bunden till ett visst belopp utan kan variera beroende på marknadsräntorna.

Varför man väljer fast eller rörlig ränta

Att välja fast eller rörlig är ett viktigt beslut vid bolån då det kan påverka din månadskostnad rejält. Det finns inget rätt eller fel gällande val av ränta utan detta beror helt och hållet på dina förutsättningar och preferenser. För att göra valet enklare är det bra att vara medveten om för- och nackdelarna med respektive val.

Rörlig ränta

Anledningen till att välja rörlig ränta är att den oftast är billigare än den bundna räntan. Om räntan går ner kan man spara mycket pengar genom att ha sin ränta rörlig, eftersom det ger en lägre månadskostnad.

För- och nackdelar

 • Historiskt sett billigare
 • Kan spara mycket pengar vid sjunkande ränta
 • Osäkert
 • Kräver att man har lite kunskap om boräntor

Fast ränta

De som väljer fast ränta gör det oftast för att de vill veta sina månadskostnader under en tid framöver. I och med att räntan är fast under perioden behöver du aldrig vara orolig för att kostnaderna snabbt ska stiga. Den fast räntan har generellt en högre ränta än den rörliga och du får inga fördelar om räntan sjunker under den tid som du är bunden. Om marknadsräntan däremot stiger över din bundna ränta betalar du mindre än vad du hade gjort med en rörlig ränta.

För- och nackdelar

 • Säkert
 • Enkelt att räkna med
 • Historiskt sett dyrare

Du får betala ränteskillnadsersättning om du löser lånet i förtid

En låntagare med ett bundet lån har alltid rätt att lösa sitt lån i förtid. Däremot har långivaren då rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning för den återstående bindningstiden. Anledningen till detta har att göra med att långivaren själv lånar samma summa som låntagaren, med en lika lång löptid. Men då långivaren inte kan lösa lånet i förtid tas en ränteskillnadsersättning ut som kompensation för att låntagaren löste sitt lån i förtid.

Tänk på! Då ränteskillnadsersättningen är en ränta är den avdragsgill i deklarationen för det året som du betalade ersättningen.

Den gyllene medelvägen – både rörlig och fast ränta

Många går den gyllene medelvägen och delar upp bolånet i rörlig och fast ränta. Man behöver alltså inte välja antingen rörlig eller bunden ränta, man kan välja lite av båda. Du kan också ha olika tidsperioder på din fasta ränta. Det brukar ofta rekommenderas att man har både fast och rörlig ränta, men hur stor andel av varje är mycket olika beroende på vem man frågar. Här är lite exempel på hur du kan fördela lånet:

 • 100 % rörlig ränta
 • 50 % rörlig ränta, 50 % ränta bunden på 1 år
 • 25 % rörlig ränta, 25 % bunden ränta 3 mån, 25 % bunden ränta 2 år, 25 % bunden ränta 5 år

För- och nackdelar

 • Trygghet i att räntan inte rusar iväg
 • Säkert alternativ till rörlig ränta
 • Kan bli onödigt dyrt

Hur du bör tänka när du ska välja ränta

Innan du väljer huruvida du ska binda din ränta eller ha den rörlig är det flera saker du bör ha i åtanke:

 • Din ekonomiska situation. Om du vet med dig att du har råd med en något höjd ränta är det troligtvis så att du tjänar mest på att välja en rörlig ränta. Detta eftersom att den rörliga räntan historiskt sett varit billigare då bankerna vid fast ränta garderar sig mot ränteförändringar genom att ta ut några procent mer. Har du inte det är fast ränta ett bra alternativ.
 • Räntesituationen. Det kanske allra viktigaste är att analysera det rådande ränteläget. Om räntan sjunker kommer den med rörlig ränta spara pengar medans den med bunden ränta betalar mer än vad som är nödvändigt och vice versa. Se därför till att alltid kolla hur räntan utvecklas och tidigare utvecklats.
 • Om du ska sälja bostaden. Om du vet att du inom en snar framtid ska sälja din bostad är det ofta dåligt att ha fast ränta. Det här beror på att om du ska sälja en bostad och har ett lån på bunden ränta behöver du antingen lösa lånet, flytta med det eller låta den nya ägaren ta över det. För att undvika problematiken som uppstår kan det därför vara enklast att låta räntan vara rörlig.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

9 Relaterade frågor & svar

Dennis Lindfors skriver:

Hej. Har 3årigt bundet sedan 2016. Sedan dess har jag gått ner till 80% i arbetstid och tar ut tj-pension på ca 13%.

Vad händer då bindningstiden går ut? Menar, har ju litet sämre inkomst nu.
ni skrev ngt om omförhandling,. Går det autom över till rörligt?

Har swedbank.
Mvh Dennis

Filip Svensson skriver:

Hej Dennis,
Det vanligaste som händer är att det per automatik övergår till en rörlig ränta på tre månader. Hos en del banker kan det dock vara så att bolånet förlängs med en lika lång bindningstid som du haft tidigare. Min rekommendation är att du pratar med banken så du själv kan ta ett aktivt beslut.

Gunilla skriver:

Hej! Varför lobbar banken så hårt för att man skall lämna den helt rörliga räntan? Finns det någon nackdel att gå över från helt rörlig till 3-månaders rörlig? Blir misstänksam när det är så stor skillnad (ca 0,5%)… Tack på förhand!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Gunilla: Bankerna har helt enkelt inte själva några krediter som är helt rörliga (i alla fall var det så under den värsta delen av finanskrisen). De får själva bara låna på 3-månaders basis.

Krediter är sedan lite som vilken produkt som helst, har man dåligt av det så är det svårt att sälja det. Därtill har avtal med personer som dig att fortsätta med helt rörliga krediter.

Bankerna vill helt enkelt flytta över så många krediter som möjligt till kredittider som de faktiskt har tillgängliga. Det är inget skumt i det.

Du kan däremot utnyttja bankens dåliga situation och se till att få en ordentlig rabatt om du går över till 3-månaderskredit.

Thomas Lindblad skriver:

Det sägs att man skall välja en rörlig ränta om man har en ljusare ekonomisk situation, då detta brukar vara fördelaktigt på längre sikt (men mer riskabelt). Att välja en fast ränta försäkrar dig från räntehöjningar under en förutbestämd tid, vilket ger lite högre ränta, men också högre säkerhet.
Varför det? Det rörliga räntan har ju en räntesats som är 0,5%-enheter ÖVER den fastas.
Hälsningar // Thomas

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Thomas: Den fasta räntan återspeglar bankens tro på hur räntan kommer att gå inom en viss tidsperiod samt hur säker man är på detta. Förväntar man sig att räntan kommer gå ned inom det närmaste året kommer den 1-åriga räntan att vara lägre än den rörliga. Så är fallet nu, allt tyder på att reporäntan kommer att sänkas ytterligare framemot våren. Sen är det svårare att förutspå, vilket tyder på högre ränta på den längre bundna räntorna.

Att den 1-åriga räntan är billigare än den rörliga innebär dock inte att det blir billigare över ett år räknat. Säg att den rörliga idag är 3 % (för enkelhetsskull) och den 1-åriga är 2.75 %. Om räntan går ned till 2.5 % kontinuerligt under året blir ju prislappen samma för båda bidningstiderna, går räntan ner mer så blir den rörligare billigare och vice versa.

Fast ränta är ju alltid lite mer riskfyllt för bankerna (de kan ju låna ut till 3 % medan räntan är 500 %) och detta återspeglar sig i lite högre ränta – av den anledningen borde rörlig ränta alltid vara billigare. Man tar ju då själv risken.

Maud Lennep skriver:

Jag har rörlig ränta med 3 mån. Det betyder tydligen att jag idag inte kan tillgodoräkna mig den räntesänktning som torde följa av Riksbankens sänkning av reproräntan. Har idag Swedbank. Min fråga: Har alla banker detta förbehåll på 3 mån?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Maud: I dagsläget (under finanskrisen) finns det väldigt ont om fritt rörligt kapital, detta gör att bankerna inte kan låna upp pengar till rörlig ränta och därmed inte heller låna ut pengar till rörlig ränta. Många banker har kvar rörlig ränta för tidigare kunder men har ingen nyförsäljningen av helt rörlig ränta. I praktiken innebär det att helt rörlig ränta inte finns. Om det kommer bli annorlunda efter finanskrisen återstår att se.

Okänd besökare skriver:

Mycket bra sida!! Väldigt uppskattad!!! Tack!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen