Rörlig eller fast ränta?

Detta bör du veta inför valet mellan rörlig eller fast bolåneränta

Utskriftsvänlig PDF

När du tar ett bolån måste du bestämma vilken sorts bolåneränta du vill ha. Eftersom ett bolån ofta är mycket stort har boräntan en stor påverkan på din privatekonomi. Du kan välja mellan två olika typer av bolåneränta: fast eller rörlig ränta. Fast ränta innebär att räntan ligger på samma nivå under hela låneperioden. Rörlig ränta innebär att räntan skiftar.

Det finns fast och rörlig boränta

En fast ränta innebär att du binder din ränta till en viss procent under en tid. Vanligtvis är perioden för fast ränta mellan 1 och 5 år, men den kan också vara längre än så. När räntan är bunden betalar du alltså samma summa under hela perioden som du har bundit upp dig för.

Tänk på! Det gäller att hålla koll på marknadsräntan för att kunna bestämma om du vill ha fast eller rörlig ränta.

En rörlig ränta innebär å andra sidan att boräntan ändras med tiden efter hur marknadsräntan förändras. Det här innebär räntebeloppet kan ändras mycket under perioden som du betalar av det.

Vanligtvis beräknas räntan på tre månader i taget. Din räntekostnad kan alltså ändras var tredje månad.

Tips!

Compricer – Jämför och hitta bästa bolåneräntan

 • Jämför ett stort antal banker samtidigt
 • Endast en kreditupplysning tas
 • Hög kundnöjdhet och bra service
Till Compricer

Att binda räntan är detsamma som att välja fast ränta

När det kommer till fast eller rörlig ränta pratar många om att binda räntan. För att förstå varför man väljer fast eller rörlig ränta är det viktigt att förstå vad som menas med att binda räntan.

 • Att binda räntan = fast ränta. Om du väljer att binda räntan innebär det att du väljer en fast ränta. Räntan blir då bunden under en viss tid, en så kallad bindningstid. Efter att bindningstiden har gått ut kan du välja att omförhandla bolånet.
 • Att inte binda räntan = rörlig ränta. Väljer du i stället att inte binda räntan innebär det att du har en rörlig ränta. Räntan är då inte bunden till ett visst belopp utan kan variera beroende på marknadsräntorna.

Ska jag välja fast eller rörlig ränta?

Att välja fast eller rörlig ränta är ett viktigt beslut eftersom det kan påverka din månadskostnad rejält. Det finns inget rätt eller fel gällande val av ränta, utan det beror helt och hållet på dina förutsättningar och preferenser. För att göra valet enklare är det bra att vara medveten om för- och nackdelarna med de två alternativen.

Rörlig ränta är oftast billigare än fast ränta

Anledningen till att välja rörlig ränta är att den oftast är billigare än den bundna räntan. Om räntan går ner kan man spara mycket pengar genom att ha sin ränta rörlig, eftersom det ger en lägre månadskostnad. En rörlig ränta går också när som helst att binda och är därmed mer flexibel än en fast ränta.

Fördelar och nackdelar med rörlig ränta

 • Det är billigare historiskt sett
 • Du kan spara mycket pengar om räntan sjunker
 • Du vet inte hur hög räntan kommer att vara
 • Kräver en del kunskap om boräntor

Med fast ränta har du koll på dina månadskostnader

De som väljer fast ränta gör det oftast för att de vill veta vad de kommer att ha för månadskostnader under en tid framöver. Eftersom räntan är fast under perioden behöver du aldrig vara orolig för att kostnaderna snabbt ska stiga. För den tryggheten får du betala en mindre premie som gör den fasta räntan generellt dyrare än den rörliga, och du får inga fördelar om räntan sjunker under den tid som du är bunden. Om marknadsräntan däremot stiger över din bundna ränta betalar du mindre än vad du hade gjort med en rörlig ränta.

Fördelar och nackdelar med fast ränta

 • Du vet hur hög räntan du får betala
 • Det är enkelt att räkna på räntekostnader
 • Det är dyrare historiskt sett

Du får betala ränteskillnadsersättning om du löser lånet i förtid

En låntagare med ett bundet lån har alltid rätt att lösa sitt lån i förtid. Däremot har långivaren då rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning för den återstående bindningstiden. Det beror på att långivaren själv lånar samma summa som låntagaren, med en lika lång löptid. Men eftersom långivaren inte kan lösa lånet i förtid tas en ränteskillnadsersättning ut som kompensation för att låntagaren löste sitt lån i förtid.

Tänk på! Eftersom ränteskillnadsersättningen är en ränta är den avdragsgill i deklarationen för det året som du betalade ersättningen.

Du kan dela upp bolånet i både rörlig och fast ränta

Du behöver dock inte välja antingen rörlig eller bunden ränta. Många går den gyllene medelvägen och delar upp bolånet i olika delar, där vissa delar har fast ränta och vissa delar har rörlig ränta. Du kan också ha olika bindningstider på de delar som har fast ränta så att inte alla löper ut samtidigt och du kan anpassa dem mer efter ränteläget.

Det brukar ofta rekommenderas att man har både fast och rörlig ränta. Det ger mer flexibilitet och kan kännas säkrare att få några av både den fasta och rörliga räntans fördelar. Hur stor andel av varje man ska välja är dock mycket olika beroende på vem man frågar.

Några exempel på hur du kan fördela lånet:

 • 100 % rörlig ränta
 • 50 % rörlig ränta, 50 % ränta bunden på 1 år
 • 25 % rörlig ränta, 25 % bunden ränta 3 mån, 25 % bunden ränta 2 år, 25 % bunden ränta 5 år

Fördelar med att dela upp bolånet

 • Du vet att räntan inte rusar iväg
 • Det är ett säkert alternativ till rörlig ränta
 • Det kan bli onödigt dyrt

Att tänka på innan du binder din ränta

När du ska välja att binda din ränta eller ha den rörlig är helt upp till dig. Det finns dock flera saker du bör ha i åtanke när du ska bestämma vilket alternativ som passar dig bäst.

 • Din ekonomiska situation. Om du vet att du skulle ha råd med en något högre ränta tjänar du troligtvis mest på att välja en rörlig ränta. Den rörliga räntan har historiskt sett varit billigare, eftersom bankerna vid fast ränta garderar sig mot ränteförändringar genom att ta ut en extra premie. Har du inte råd med eventuella höjningar är fast ränta ett bra alternativ.
 • Räntesituationen. Det kanske allra viktigaste är att analysera det rådande ränteläget. Om räntan sjunker kommer låntagare med rörlig ränta att spara pengar medan den med bunden ränta betalar mer än vad som är nödvändigt, och vice versa. Se därför till att alltid kolla hur räntan utvecklas och tidigare har utvecklats.
 • Om du ska sälja bostaden. Om du vet att du ska sälja din bostad inom en snar framtid är det ofta dåligt att ha fast ränta. Om du ska sälja en bostad och har ett bolån med bunden ränta behöver du antingen lösa lånet, flytta med det eller låta den nya ägaren ta över det. För att undvika problematiken som uppstår då kan det därför vara enklast att låta räntan vara rörlig.

Då rekommenderas det att du binder räntan

 • När marknadsräntan förväntas stiga
 • Om du ska bo kvar en längre tid
 • När din ekonomi är osäker

Då rekommenderas det att du behåller rörlig ränta

 • När marknadsräntan förväntas sjunka eller stå still
 • När din ekonomi klarar eventuella höjningar
 • När du ska sälja din bostad

Vanliga frågor om rörlig och fast ränta

När ska jag binda räntan?

Generellt sett är det en bra idé att binda räntan när marknadsräntan är låg men förväntas stiga åren framöver. Men det beror också på hur din ekonomiska situation ser ut och hur länge du planerar att bo kvar i din bostad.

Kan jag flytta ett bundet bolån till en ny bostad?

Ja, i vissa fall kan du flytta med ett bundet bolån om du ska byta bostad. Kontakta din bank och fråga om dina möjligheter att göra detta. På så sätt kan du spara pengar genom att slippa betala ränteskillnadsersättning för att lösa lånet.

Vad händer med räntan om jag byter bank?

Med rörlig ränta kan du när som helst flytta ditt bolån till en annan bank utan några konsekvenser. För att flytta över bolån med fast ränta kan du behöva betala ränteskillnadsersättning, vilket kan innebära stora kostnader. Fundera därför på om du verkligen tjänar på att byta bank innan räntans bindningstid har gått ut.

Hur lång bindningstid bör räntan ha?

Hur lång tid du bör binda räntan på beror på hur marknadsläget ser ut, det vill säga hur räntan förväntas stiga eller sjunka de kommande åren. Tänk också på hur länge du planerar att bo kvar i den belånade bostaden.

Evelina

Boende-skribent

evelina.grenehed@boupplysningen.se

9 Relaterade frågor & svar

Dennis Lindfors skriver:

Hej. Har 3årigt bundet sedan 2016. Sedan dess har jag gått ner till 80% i arbetstid och tar ut tj-pension på ca 13%.

Vad händer då bindningstiden går ut? Menar, har ju litet sämre inkomst nu.
ni skrev ngt om omförhandling,. Går det autom över till rörligt?

Har swedbank.
Mvh Dennis

Filip Svensson skriver:

Hej Dennis,
Det vanligaste som händer är att det per automatik övergår till en rörlig ränta på tre månader. Hos en del banker kan det dock vara så att bolånet förlängs med en lika lång bindningstid som du haft tidigare. Min rekommendation är att du pratar med banken så du själv kan ta ett aktivt beslut.

Gunilla skriver:

Hej! Varför lobbar banken så hårt för att man skall lämna den helt rörliga räntan? Finns det någon nackdel att gå över från helt rörlig till 3-månaders rörlig? Blir misstänksam när det är så stor skillnad (ca 0,5%)… Tack på förhand!

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Gunilla: Bankerna har helt enkelt inte själva några krediter som är helt rörliga (i alla fall var det så under den värsta delen av finanskrisen). De får själva bara låna på 3-månaders basis.

Krediter är sedan lite som vilken produkt som helst, har man dåligt av det så är det svårt att sälja det. Därtill har avtal med personer som dig att fortsätta med helt rörliga krediter.

Bankerna vill helt enkelt flytta över så många krediter som möjligt till kredittider som de faktiskt har tillgängliga. Det är inget skumt i det.

Du kan däremot utnyttja bankens dåliga situation och se till att få en ordentlig rabatt om du går över till 3-månaderskredit.

Thomas Lindblad skriver:

Det sägs att man skall välja en rörlig ränta om man har en ljusare ekonomisk situation, då detta brukar vara fördelaktigt på längre sikt (men mer riskabelt). Att välja en fast ränta försäkrar dig från räntehöjningar under en förutbestämd tid, vilket ger lite högre ränta, men också högre säkerhet.
Varför det? Det rörliga räntan har ju en räntesats som är 0,5%-enheter ÖVER den fastas.
Hälsningar // Thomas

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Thomas: Den fasta räntan återspeglar bankens tro på hur räntan kommer att gå inom en viss tidsperiod samt hur säker man är på detta. Förväntar man sig att räntan kommer gå ned inom det närmaste året kommer den 1-åriga räntan att vara lägre än den rörliga. Så är fallet nu, allt tyder på att reporäntan kommer att sänkas ytterligare framemot våren. Sen är det svårare att förutspå, vilket tyder på högre ränta på den längre bundna räntorna.

Att den 1-åriga räntan är billigare än den rörliga innebär dock inte att det blir billigare över ett år räknat. Säg att den rörliga idag är 3 % (för enkelhetsskull) och den 1-åriga är 2.75 %. Om räntan går ned till 2.5 % kontinuerligt under året blir ju prislappen samma för båda bidningstiderna, går räntan ner mer så blir den rörligare billigare och vice versa.

Fast ränta är ju alltid lite mer riskfyllt för bankerna (de kan ju låna ut till 3 % medan räntan är 500 %) och detta återspeglar sig i lite högre ränta – av den anledningen borde rörlig ränta alltid vara billigare. Man tar ju då själv risken.

Maud Lennep skriver:

Jag har rörlig ränta med 3 mån. Det betyder tydligen att jag idag inte kan tillgodoräkna mig den räntesänktning som torde följa av Riksbankens sänkning av reproräntan. Har idag Swedbank. Min fråga: Har alla banker detta förbehåll på 3 mån?

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Maud: I dagsläget (under finanskrisen) finns det väldigt ont om fritt rörligt kapital, detta gör att bankerna inte kan låna upp pengar till rörlig ränta och därmed inte heller låna ut pengar till rörlig ränta. Många banker har kvar rörlig ränta för tidigare kunder men har ingen nyförsäljningen av helt rörlig ränta. I praktiken innebär det att helt rörlig ränta inte finns. Om det kommer bli annorlunda efter finanskrisen återstår att se.

Okänd besökare skriver:

Mycket bra sida!! Väldigt uppskattad!!! Tack!

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen