Amorteringskravet

Vad amorteringskravet är och hur det fungerar

Utskriftsvänlig PDF

Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 och innebär att alla som tecknar ett bolån efter det datumet måste amortera minst en eller två procent årligen, beroende på belåningsgraden. Kravet skärptes ytterligare den 1 mars 2018. Det skärpta kravet innebär att den bolånetagare med ett bolån som är mer än 4,5 gånger så stort som sin årliga bruttoinkomst måste amortera ytterligare en procent.

Amorteringen påverkas av belåningsgrad och årlig inkomst

Amorteringskravet infördes 1 juni 2016 för att minska belåningsgraden hos svenska hushåll. Hur mycket en bolånetagare behöver amortera beror på dennes belåningsgrad. Med belåningsgrad menas hur stor del av bostadens marknadsvärde som upptas av bolånet. Om din bostad är värd 2 miljoner kronor och du har ett bolån på 1 500 000 kronor innebär det att din belåningsgrad är 75 procent.

  • Belåningsgrad över 70 procent. Är belåningsgraden över 70 procent måste du amortera minst två procent av bolånet per år.
  • Belåningsgrad mellan 50 och 70 procent. Är belåningsgraden mellan 50 och 70 procent måste du amortera minst en procent av bolånet per år.
  • Belåningsgrad under 50 procent. Finns inget lagstadgat amorteringskrav, men bankerna kan ändå kräva att du ska amortera.

Tänk på! Amorteringsnivåerna är alltid ett minimikrav och bankerna kan ha egna regler.

Om det skärpta amorteringskravet

Amorteringskravet skärptes ytterligare den 1 mars 2018. De nya reglerna innebär att en bolånetagare med ett bolån som är mer än 4,5 gånger så stort som sin årliga bruttoinkomst behöver amortera ytterligare en procent på bolånet per år.

En bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst och har en belåningsgrad på mer än 70 procent måste därmed amortera minst tre procent varje år.

%

Amortering

Säkerhetsbyten omfattas även av amorteringskravet

Om en bolånetagare gör ett säkerhetsbyte räknas det som att ett nytt lån har tecknats. Ett säkerhetsbyte innebär att en bolånetagare byter bostad och tar med sig samma lån, med skillnaden att den nya bostaden är säkerhet för lånet. Lånet kommer alltså att omfattas av det gällande amorteringskravet även om lånet i själva verket tecknades före 2016.

Tilläggslån kan amorteras över tio år

Tilläggslån räknas som ett nytt lån och omfattas därmed av amorteringskravet.

Det finns dock möjlighet för den som tog sitt bolån innan 1 juni 2016 att amortera tilläggslånet på tio år. På så vis skulle det befintliga bolånet inte beröras. En bolånetagare med bolån taget före 1 mars 2018 kan göra på samma sätt för att undkomma det skärpta amorteringskravet.

Undantag för amorteringskravet

Det finns en del undantag som gör att en bostadsköpare kan undkomma amorteringskravet.

  • Köp av nyproduktion. Vid köp av nyproduktion kan banken göra undantag för amorteringskravet i upp till fem års tid.
  • Byte av bank. Att flytta sitt bolån från en bank till en annan räknas inte som att man tar ett nytt lån, och därför gäller inte det nya amorteringskravet.
  • Sjukdom, föräldraledighet och andra särskilda skäl. Om en bolånetagare har särskilda skäl till för varför denne inte kan amortera får bankerna göra undantag. Ett sådant undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet som gör att man inte har råd att amortera. Även den som är föräldraledig och därmed drabbas av sämre ekonomi kan undantas amorteringskravet. I slutändan är det dock alltid banken som gör denna bedömning.
  • Jordbruksfastigheter och skogsbruksfastigheter. Både jordbruks- och skogsfastigheter undantas från amorteringskravet.
Tips!

Compricer – Få hjälp att hitta en bättre bolåneränta

  • Kostnadsfritt att jämföra
  • Jämför ett stort antal banker samtidigt
  • Bra service och hög kundnöjdhet
Till Compricer

Omvärdera bostaden och sänk amorteringskostnaderna

För att sänka belåningsgraden, och därmed amorteringskostnaden, kan en bostadsägare göra en omvärdering av bostaden. En omvärdering får bara göras vart femte år eller om det har skett en avsevärd värdeförändring som inte har orsakats av den allmänna prisutvecklingen.

Att renovera köket eller badrummet räknas normalt inte som en avsevärd värdeförändring. Istället krävs oftast om- eller tillbyggnader för att det ska vara möjligt att få göra en omvärdering innan fem år har gått.

Den som köpte sin bostad innan det första amorteringskravet infördes 2016 får redan nu omvärdera den trots att det inte har gått fem år. Därefter gäller de vanliga reglerna för omvärdering av bostad.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

10 Relaterade frågor & svar

GS skriver:

Jag har en lantbruksfastighet med 39 ha skog och jag har lån i Landshypotek. Hörde idag av en kollega att man inte behöver amortera lån på en sådan fastighet. Jag har vid flera tillfällen begärt amorteringsfrihet för att få upp min likviditet, men de vägrar mig amorteringsfrihet. Jag har köpt kringliggande fastigheter och slagit ihop dem till skogsfastigheten. På anläggningen bedriver jag ett småskaligt hotell. Skogen är viktig i verksamheten och jag sköter den efter konstens alla regler. I min skog har jag byggt utsiktstorn, grillplatser och vandringsleder. Tillbaka till min fråga om amorteringsfrihet, nog borde väl Landshypotek känna till amorteringsreglerna? Eller är det banken som bestämmer hur och när man ska amortera.

Evelina skriver:

Hej,

Det stämmer att det är banken som bestämmer hur du ska amortera på din fastighet.

Amorteringskravet som vi skriver om ovan gäller inte för lantbruks- och skogsfastigheter. Det innebär att du inte måste amortera 1–2 procent årligen om din belåningsgrad är över 50 procent. Dock behöver du fortfarande amortera på lånet, även om du inte måste uppfylla de kraven som står i lagen. Den specifika amorteringsplanen för ditt lån är det banken själva som bestämmer.

För att bli beviljad amorteringsfrihet behöver du i regel ha särskilda skäl, till exempel att du har lägre inkomst under en period eller har en större engångskostnad som du behöver ha råd med. Amorteringsfrihet gäller då bara tillfälligt tills din betalningsförmåga är bättre.

Hasse karlsson skriver:

Hej! Filip
Om man hyr ut en stuga på tomten räknar hyran in på min inkomst?
När banken ska sätta amorteringskrav?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Hasse,

Jag tror inte att intäkten från uthyrningen gör någon skillnad för vilka amorteringskrav som gäller för dig. Men den enda som kan svara säkert på den saken är banken själva.

När banken bedömer hur mycket du får låna till en bostad utgår de framför allt ifrån din förvärvsinkomst, till exempel från din anställning. Bankerna kan i vissa fall ta hänsyn till andra inkomster, men det gäller i så fall varaktiga och säkerställda inkomster. Jag är tveksam till om banken skulle räkna hyresintäkter som en tillräckligt säker inkomst, men det är upp till banken att avgöra.

Kenny skriver:

Hej
Vi värderade huset aug 2016 och har därefter byggt in vår kallfarstu på 8 kvm, så det blev en ”riktig” hall med värme. Vi har gjort ett pooldäck på 50 kvm med uppvärmd pool (dim 5,5 m) och målat om huset. Med en omvärdering kommer vi högst troligen att med marginal komma under 70% nivån (även sett till andra försäljningar i området). Banken säger att det inte är tillräckligt och hänvisar till 5-årsgränsen. Vad säger ni?

Evelina – Boupplysningen.se skriver:

Hej Kenny,

Omvärdering brukar få göras innan fem år har gått sedan den senaste värderingen, ifall ni har gjort om- och tillbyggnader som avsevärt påverkar bostadens värde. Tyvärr kan inte vi på Boupplysningen bedöma om era förändringar är tillräckligt omfattande för att ni ska få värdera om huset, utan det är upp till banken att avgöra. Det ni kan göra är att tydligt visa för banken vilka förändringar ni har gjort och hur det har påverkat värdet på bostaden.

Matte skriver:

När jag köpte min bostad så gjorde jag det i samband med första amorteringskravet, med det så fick jag ett lång och det delades upp på 2 delar. Jag amorterar för bägge delarna, går det att amortera för endast ena?
Som jag förstår så tillåts man göra det genom SBAB, hur ser det ut hos andra banker?

Evelina skriver:

Hej Matte,

Jag gissar att de två delarna av lånet innebär att du har fast ränta på den ena delen och rörlig ränta på den andra delen?

Som jag förstår SBAB:s information om denna uppdelning görs den för att sprida risken på lånet, men du behöver fortfarande amortera i den takt som du och din bank har avtalat. Oavsett om du har fast eller rörlig ränta behöver du betala tillbaka en viss summa varje månad, eller med vilket tidspann som nu står i avtalet. Därför bör det inte gå att det går att amortera bara för den ena delen.

LEIF ERSTRÖM skriver:

En fråga har banken rätt att neka en flytt av amortering från ett lån till ett annat.

Filip Svensson skriver:

Hej Leif,
Jag förstår inte riktigt din fråga. Vad menar du med flytt av amortering från ett lån till ett annat?

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen