Bolånetaket (85 %)

Vad ett bolånetak är och varför det finns i Sverige

Utskriftsvänlig PDF

Sedan 2010 finns det ett så kallat bolånetak i Sverige. Bolånetaket innebär att du numera får ta ett bolån som motsvarar högst 85 % av köpesumman. Detta gör att du i princip måste finansiera resterande 15 % med egna pengar – den så kallade kontantinsatsen. Bolånetaket gör det svårare att köpa bostad men det fungerar även som ett skydd för dig som har ett bolån.

Bolånetaket ska motverka en osund marknad

Finansinspektionen var de som beslutade om bolånetaket. I Finansinspektionens beslutspromemoria står det att bolånetaket har till syfte att motverka en osund utveckling på kreditmarknaden. År 2010 tyckte FI att det fanns en trend bland långivare att erbjuda sina kunder allt högre belåningsgrader som konkurrensmedel.

För dig som vill köpa en bostad innebär bolånetaket att du inte kan låna till hela köpesumman av din bostad. Maxgränsen är 85 %. Resterande 15 %, kontantinsatsen, måste du alltså finansiera genom sparade pengar eller på annat vis än bolån.

Gina vill köpa en trea som kostar 2 000 000 kr. Eftersom bolånetaket är 85 % innebär det att hon kan låna upp till 1 700 000 kr som bolån. Resterande 300 000 kr får hon spara ihop.

Genom att göra detta lockades också många att skuldsätta sig till högre grad än tidigare. En begränsning av belåningsgraden på bolån menade FI skulle minska den totala skuldsättningen för svenska låntagare och samtidigt skydda låntagare från sjunkande bostadspriser. En genomgående hög belåningsgrad och sjunkande bostadspriser anser många öka risken för en bostadskris.

Bolånetaket skyddar dig som långivare

Många riktade kritik mot bolånetaket eftersom det innebär att det blir svårare för personer utan starka ekonomiska resurser att kunna köpa en bostad. Unga vuxna och studenter som i regel inte har ett stort sparkapital kan få det svårt att spara ihop till en kontantinsats och står därför mer utanför bostadsmarknaden än tidigare. Det är dock viktigt att påpeka att syftet med bolånetaket är att alla ska vinna på det genom att undvika framtida kriser – alla tjänar på en stabil bostadsmarknad.

Leif och Anne köpte en villa år 2000, alltså innan det fanns något bolånetak. Innan bolånetaket fanns var det vanligt att man hade belåningsgrader på 90-95% av köpesumman. Leif och Anne köpte då en villa för 1 000 000 kr och lånade 950 000 kr för att finansiera köpet.

Om värdet på bostaden av någon anledning skulle sjunka 10 % och istället anses vara värd 900 000 kr innebär det att Leif och Anne har lånat mer pengar än vad bostaden är värd. Om banken tror att värdet på huset kommer att fortsätta sjunka är risken stor att de sätter villan till tvångsförsäljning för att inte riskera att förlora ännu mer pengar.

Bolånetaket är frustrerande för många då det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, dock fyller det en bra funktion i att skydda låntagarna mot värdeminskning.

Filip Svensson

Boende-skribent

filip.svensson@boupplysningen.se

5 Relaterade frågor & svar

David skriver:

Hej jag hade tänkt att köpa ett hus huset är från1909 och är inte i bra shick frågan är om dörarna är trasiga och inga hantag i de vill ha 2,100000miljoner för det 3.7 ha sjötomt ute i skogen är priset för mycket eller ? rädd att jag blir lyrad ingen besiktnig hur ska jag skriva kontraktet? förlåt såg att priset skrevs fel

Filip Svensson skriver:

Hej,
Det går tyvärr inte att säga att priset är för högt då en bostad är värd vad en köpare är villig att betala. Är huset inte besiktat kan du själv ta dit en besiktningsman.

Seb skriver:

En fråga bara är det köpsumman som inte får vara belånad till 100%? I mitt fall är taxeringsvärdet på de hus jag och min tjej vill köpa 950 000 kr vilket är 75 % värdet. Så då är huset värt ca 1,3 miljoner. Men jag kommer köpa det för 1,1 miljon. Kommer jag ändå behöva 15% på 1,1 miljon då? Huset är även värderat till 1,3 miljoner. För enligt ert exempel så är juh bara min belåning 85 % av vad huset faktiskt är värt. /Mvh Seb

Christoffer - BoUpplysningen.se skriver:

Nu är inte husköp något jag kan till 100% men ett taxeringsvärde är inte samma sak som ett marknadsvärde. Man kan alltså inte estimera sig till ett hus marknadsvärde baserat på dess taxeringsvärde. Om du köper ett hus för 1.1 miljoner på en öppen marknad så är huset värt 1.1 miljoner, inget annat. Då kan du inte låna 100% eftersom ”huset är värt 1.3 Mkr”. Den köpesumman som ett hus köpes för står i särklass som den viktigaste faktorn för hur mycket ett hus är värt och därmed också hur mycket man får låna.

Emilia skriver:

Tack för en jättebra förklaring! Den hjälpte jättemycket.:)

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen