Köpa bostad som student

Hur du som student kan köpa en bostad

Utskriftsvänlig PDF

Med dagens bostadsmarknad kan det vara svårt att hitta en bostad. Därför överväger allt fler studenter att köpa en bostad. Som student har du i regel inte lika starka ekonomiska förutsättningar som någon som arbetar. Möjligheten att köpa en bostad försvinner inte för att du är student. Oftast krävs det dock hjälp från någon med stadigare inkomst för att kunna få ett bolån till att köpa bostad som student.

Bolån som student förutsätter oftast en medsökande

Som en vanlig, ensamstående, student har du oftast inte en fast inkomst att räkna med. Du får förvisso CSN, men det är också ett lån som ska betalas tillbaka. Detta gör att i princip alla banker säger blankt nej till studenter som ensamma ansöker om bolån för att finansiera ett bostadsköp.

Tänk på! Innan du ansöker om ett lån tillsammans med någon är det viktigt att sätta tydliga villkor för vad som gäller. Vem betalar räntorna? Vad händer när studenten får ett arbete?

Vad många banker istället kräver är att det finns en medsökande. Att en person står som medsökande på lånet innebär att den personen står som säkerhet för att betalningarna till banken kommer in. Det innebär att om studenten missköter betalningarna kommer banken att vända sig till den medsökande för att få in pengarna.

En person med fast inkomst kan vara medlåntagare

För de flesta är det föräldrarna som kan kliva in som medsökande för ett bolån men är du som student i ett förhållande med någon som har en fast inkomst skulle den personen också kunna vara medlåntagare. Oavsett vilket kräver bankerna i regel att den som står på lånet kan påvisa en så pass god ekonomi att den i teorin ska kunna klara av lånet utan att behöva hjälp utifrån.

Det kan vara fördelaktigt att någon annan står på lånet

Att du är student som endast har CSN innebär en högre risk för banken. Om du har någon närstående med god ekonomi som kan tänka sig ansöka om ett lån åt dig är det förmodligen ett bättre alternativ. Det innebär att denna person är den riktiga låntagaren, istället för medsökande. På så sätt kan du förmodligen få lägre ränta än om du som studerar står med på lånet.

Exempel: Johan ska köpa en bostadsrätt men har bara CSN som inkomst. Han har själv sparat ihop pengar till en kontantinsats och hans pappa går med på att stå på lånet. I köpekontraktet uppger de att Johan äger 15 % av bostaden (motsvarande det Johan la in som kontantinsats) och att hans pappa äger resterande del. Johan betalar för alla kostnader boendet tillför inklusive räntan för lånet. Hans pappa betalar dock amorteringen eftersom det är en avbetalning på pappans lån.

De flesta bostadsrättsföreningar kräver att du som ska bo i bostaden äger en viss del av denna. Om inte kan det räknas som att dina den som äger bostaden hyr ut den i andrahand till dig. Denna situation löser de flesta genom att skriva ägaravtal och interna avtal som ett regressavtal mellan den som står på lånet och den som ska bo bostaden. Det kan låta banalt att skriva avtal mellan dig och dina föräldrar men det är något som verkligen rekommenderas. Det bästa är att ta juridisk hjälp till detta så avtalen verkligen utformas korrekt.